Skip to main content

Slavíme 10 let Centra výzkumu a vývoje Globemy! Rozhovor s jeho ředitelem

By 21 července, 20223 října, 2022Energetika, Smallworld, Umělá inteligence, Výzkum & Vývoj

Je to už 10 let, co jsme poprvé získali status výzkumného a vývojového centra. V roce 2012 nám polský ministr hospodářství udělil tento status poprvé. Od té doby tento titul každoročně prodlužujeme. V současné době jej uděluje Ministerstvo hospodářského rozvoje.

O výzkumném a vývojovém centru společnosti Globema

Naše řešení podporují rozvoj energetického průmyslu i výrobu a řízení obnovitelných zdrojů energie. Máme vlastní výzkumné a vývojové jednotky a dvě centra pro vývoj softwaru. Projekty výzkumu a vývoje, které realizujeme, jsou dotovány Evropskou unií (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) a polským Národním centrem pro výzkum a vývoj. Spolupracujeme s předními technickými univerzitami a výzkumnými pracovišti, včetně Technické univerzity v Lodži, Varšavské technické univerzity, Varšavské univerzity a Vědeckotechnické univerzity AGH.

U příležitosti desetiletého výročí našeho centra jsme udělali rozhovor s jeho ředitelem Tomaszem Gulczyńskim. Přejeme příjemné čtení!

Jak to, že se Globema tolik věnuje výzkumu a vývoji a jak to všechno začalo?

Žádný velký třesk se nekonal 😉. Kořeny Globemy, zejména jejího představenstva, jsou spjaty s akademickou sférou. To silně ovlivnilo naše rozhodnutí zahájit činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Od počátku jsme udržovali vztahy s univerzitami a jako komerční společnost i s dalšími obchodními institucemi. To vše se nám osvědčilo. Také naši zakladatelé byli členy několika sdružení, například Polské komory informačních technologií a telekomunikací. To nám umožnilo navázat vztahy s ještě více lidmi a skupinami z různých odvětví. Podpořilo to náš růst v oblasti výzkumu a vývoje, a to jak v obchodním, tak ve vědeckém kontextu. Střet těchto tří světů vedl ke vzniku různých nápadů na projekty výzkumu a vývoje. Kromě toho byl rok 2008–2009 příznivým obdobím pro zahájení výzkumných a vývojových aktivit vzhledem k nové ekonomické a politické situaci. Zpočátku se to netýkalo komerčních společností, ale s postupem času různé zákony a předpisy usnadnily udržení systematické činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. A tak jsme zahájili náš první projekt – DHO (District Heating Office). Byl spolufinancován Polskou agenturou pro rozvoj podnikání v rámci programu Inovativní ekonomika. Tento projekt nám umožnil výrazně zlepšit naši platformu pro vývoj aplikací pro teplárenství. Poté jsme se pustili do dalších projektů a pokračujeme dál 😊.

Klíčovým milníkem v historii našeho výzkumu a vývoje bylo založení Centra pro vývoj softwaru v Lodži. Začali jsme ho budovat v roce 2011 a dokončili jsme ho během 2–3 let. Toto centrum se věnuje výzkumu a vývoji a má své pododdělení nazvané Laboratoř vývoje softwaru pro inteligentní sítě.

Řekněte nám něco o výzkumných a vývojových aktivitách Globemy.

Provádíme mnoho spolufinancovaných projektů. Jsou to ambiciózní, vizionářské projekty a není možné předvídat jejich výsledky a to, zda můžeme uspět. Jsou dotovány, abychom nemuseli sami podstupovat takové riziko. Tyto projekty se obvykle týkají různých oblastí hospodářství, zejména energetiky.

Máme také poměrně velké vlastní investice do výzkumu a vývoje. Příkladem může být GeoTask (nástroj pro správu terénních služeb, který automatizuje plánování prací v terénu a usnadňuje jejich provádění), moduly pro správu inventáře telco sítí a další. Existuje také třetí kategorie naší činnosti – výzkum na zakázku. Někdy za námi přijdou klienti a požádají nás, abychom pro ně provedli výzkumné a vývojové práce, stejně jako to udělala skupina TAURON. Tento projekt jsme zahájili již se zkušenostmi a znalostmi v oblasti prognózování výroby energie, ale zaměřili jsme se na problém, který vyžadoval podrobnější výzkum. Naším úkolem bylo navrhnout metodu pro předpovídání energie vyrobené prosumery (samospotřebiteli) při zohlednění poměrně omezených možností měření. Tento projekt se ukázal být zajímavý jak pro Globemu, tak i velmi užitečný pro klienta.

Kde získáváme nápady pro naše projekty?

Mnoho nápadů vzniká při spolupráci s lidmi a skupinami napříč podnikatelskou sférou, akademickou obcí a průmyslem. Naši zákazníci nám navíc sdělují své potřeby, z čehož také vznikají nápady na projekty. Obvykle se jedná o malé projekty, jako je vývoj GeoTasku a nových metod optimalizace tras, které vytvářejí nejrychlejší a nejefektivnější cesty pro vozidla.

Které projekty se vám zdály nejzajímavější?

Napadají mě dva projekty a oba byly spolufinancovány. První z nich se jmenuje GlobIQ a týkal se síťového digitálního dvojčete a vytváření modelů digitálních aktiv pro telekomunikační a utility společnosti. Byl to velmi interdisciplinární projekt, který do jisté míry vytvořil nové oddělení v naší společnosti, které pracuje na řešeních umělé inteligence a strojového učení. Přesto GlobIQ zůstal v naší obvyklé oblasti podnikání, kterou jsou telekomunikace a utility. Společnosti v tomto odvětví vlastní a spravují aktiva rozptýlená v terénu. Podporujeme jejich procesy související s těmito aktivy, např. telco sítě. GlobIQ nám přinesl několik zajímavých řešení založených na rozpoznávání obrazu a hlasu pro sběr dat v terénu. Technologie AI/ML výrazně zlepšují procesy související se správou aktiv v terénu.

Druhým nejzajímavějším projektem byl pro mě SORAL. Na tomto projektu jsme spolupracovali s energetickým operátorem, společností Energa, a také s Gdaňskou technickou univerzitou. Společně jsme vyvinuli řešení pro monitorování a údržbu stavu energetických sítí neinvazivním způsobem, který nevyžaduje vytahování podzemních kabelů. Na základě technických měření z konců nadzemních kabelů (např. v energetických stanicích) můžeme předvídat budoucí problémy a poruchy. Pracovníci společnosti Energa Operator dokončili výzkum, zatímco my jsme se postarali o zpracování a analýzu dat a dodali jsme software pro údržbu sítí na základě jejich stavu. Abychom ověřili naše metody, porovnali jsme data z načtených fragmentů podzemních kabelů s daty z nadzemních konců stejných vodičů. Tento projekt jsme právě dokončili a čeká se na jeho komercializaci.

V poslední době můžeme hodně slyšet o změně klimatu a o potřebě omezit využívání zdrojů a fosilních paliv. Diskutuje se o úloze podniků v této záležitosti. Jak s tím souvisí výzkumné a vývojové projekty Globemy?

Projekty jako 4RES (pouze anglicky) a PROGO se týkají vývoje metod předpovídání výroby energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE), a proto nepřímo podporují ochranu životního prostředí. Výsledkem těchto projektů jsou nástroje, které usnadňují investice do rozvoje a využití obnovitelných zdrojů energie, podporují přechod na novou energetiku a pomáhají tak snižovat spotřebu fosilních paliv. Podnikatelé díky nám chtějí investovat do obnovitelných zdrojů, protože s přesnými prognózami mohou dosáhnout lepších prodejních výsledků na trhu s energiemi.

V našem projektu OPTYMALIZATOR (pouze anglicky) zkoumáme metody optimalizace tras a parkování. Výpočet nejkratších a nejefektivnějších tras vede ke snížení spotřeby plynu a fosilních paliv.

Jak ovlivňují výzkumné a vývojové aktivity růst Globemy?

Výzkum a vývoj je v souladu s naší obchodní strategií. Jedním z jeho prvků je neustálé zdokonalování našich platforem. Příkladem takové platformy je SmartGrid používaný pro budování produktů jako 4RES (předpověď výroby energie z OZE), ElGrid (podpora rozvoje a optimalizace provozu energetických sítí) a program poskytující hydraulické výpočty pro teplárenské společnosti. Další platformou je GlobIQ, o které jsem se již zmínil. Umožnila nám vytvořit produkty, jako je LV Topology, systém pro efektivní sběr dat o energetických sítích pomocí technik rozpoznávání obrazu a hlasu, nebo LocDoc – aplikace poháněná umělou inteligencí pro automatickou digitalizaci dokumentů. Máme také platformu GeoPlatform (pouze anglicky) pro budování mapových aplikací, jako je GeoGrid (pouze anglicky) – správa dat na mapách, a GeoGrid DH (GIS zlepšující správu sítě dálkového vytápění).

Pojďme si promluvit o aktuálních projektech v našem výzkumném a vývojovém centru.

V současné době pracujeme na dvou dotovaných projektech: OPTYMALIZÁTOR, o kterém jsem se již zmínil, a LOBSTER (pouze anglicky), který pokračuje v našich aktivitách v oblasti energetiky. V rámci tohoto projektu hledáme efektivní metodu a vytváříme nástroj pro řízení energie v lokálních bilančních oblastech s rozptýlenou výrobou z obnovitelných zdrojů, skladováním energie a infrastrukturou pro e-mobilitu. Jednou z výzev energetiky v Polsku i v zahraničí je zavedení paradigmatu distribuované energie, v němž jsou výroba i spotřeba energie rozptýleny na rozsáhlých územích.

Navíc, jak jsem již zmínil, máme řadu projektů, které jsou našimi vlastními investicemi, a průběžně na nich pracujeme. Mezi ně patří například GeoTask,GeoPlatform (pouze anglicky) a telco moduly.

Který z našich produktů výzkumu a vývoje dosáhl největšího obchodního úspěchu a v jakých zemích?

Největšího obchodního úspěchu dosáhly naše telco moduly, například ONA (Optical Network Atlas), PRM (Physical Route Manager) a DCM (Data Center Manager), které jsme dodali zákazníkům z více než 30 zemí. GeoTask si také stále získává další uživatele, zejména v Polsku a dalších zemích, kde jsme velmi aktivní, jako je například Česko. Jsme také stále uznávanější značkou v oblasti předpovídání spotřeby energie z OZE.

Moc vám děkuji za vaše odpovědi! Držíme palce v nadcházejících projektech 😊.

Máte zájem o naše řešení?