Skip to main content

5 ověřených způsobů pro úspěšnou integraci dat

By 31 března, 2022Nezařazeno

Každá společnost produkuje data, nehledě na různá množství dat, jejich formát, nebo zdrojový systém. Data však nejsou primárním cílem – tím je jejich analýza a použití (například předpověď vývoje v daném odvětví), což umožňuje společnosti na plno využít její potenciál. Zjistěte, jak na plno využít potenciál Vašich dat i v případě velkého množství dat nebo formátů.

Nejdřív nám dovolte připomenout co vlastně je integrace dat. Jedná se o konsolidaci dat z vícero zdrojů, což může zahrnovat detekci, čištění, monitoring, transformaci a doručení dat. Jaké data můžeme integrovat?

  • Data o uživatelích naší webové stránky generované přes nástroje Google Analytics a mobilní aplikaci Google Analytics
  • Data o marketingových kampaních – například z Facebook Ads nebo Google Ads
  • Data z různých databází, jako například MySQL nebo PostgreSQL
  • Data ve formátech JSON nebo XML

Seznam pokračuje. Čím více dat propojíme, tím širší kontext dostaneme. Díky tomuto mohou být naše rozhodnutí založená na skutečných číslech a tím pádem mohou lépe reflektovat skutečnou situaci.

Které oblasti podnikání vyžadují integraci dat?

Big Data

Správa velkého množství různorodých dat je skutečnou výzvou. Množství dat není ta nejtěžší část; je to jejich složitost, struktura a model. Díky integraci je lehčí porozumět informacím nehledě na to jestli pocházejí z interních nebo externích zdrojů.

Datová Sila

Sila jsou data z různých zdrojů uložená na konkrétních místech. Pokud se některé části dat nacházejí v starších systémech, napojení na novější systémy může představovat problém. Integrace dat může pomoci zachytit starší nebo zastaralá data a umožnit tak jednoduchý přístup každému členovi týmu.

Sémantická integrace

Pokud jste se už někdy „hráli“ s excelovou tabulkou, je Vám dobře známo jak v případě jednoho typu dat můžeme pozorovat různé formáty. Například, existuje několik možností jak uložit datum: „DD/MM/RRRR“, „MM/DD/RRRR“, „Měsíc, Den, Rok“, a tak dále. Když vymažete všechny formáty a připravíte přehledný datový sklad, je mnohem jednodušší data najít a také je analyzovat.

Dostupnost

Vytvořte centrální úložiště, aby všichni uživatelé dat v společnosti měli přístup k stejným datům. To pomůže snížit počet kladených otázek, zjednodušit a zrychlit proces hledání dat a také zabrání nesprávné interpretaci dat.

Integrace dat, integrace aplikací a ETL

Integraci dat si lidi obvykle pletou s integrací aplikace a ETL. Jedná se o podobné koncepty, ale ne stejné. Podívejme se na to, v čem jsou jiné.

Integrace dat je proces během kterého se data z různých zdrojů spojí v jednom centrálním uložisku, obvykle datovém skladu. Konečná destinace dat musí byt natolik flexibilní aby zvládla velké objemy dat v různých formátech.

Integrace aplikací přesouvá data mezi jednotlivými aplikacemi s cílem synchronizace. Obvykle má každá aplikace specifický způsob posílání a přijímání dat a vždy se data přesouvají v menších množstvích. Příkladem je integrace systému zákaznické podpory a účetního systému, tak aby fungovali na základě stejných dat zákazníků.

Za zkratkou ETL stojí „Extract, Transform, Load“ (Extrahovat, Transformovat, Načíst). Tyto slova odkazují na 3 kroky v procesu integrace: extrahování dat ze zdrojových systémů, transformace dat na jiný formát a nakonec načítání dat do cílového systému. Integrace dat a aplikací jsou dva různé typy ETL.

Pojďme se teď spolu podívat na způsoby integrace dat. Víte, že integrace se vyplatí, ale jak na to?

5 způsobů integrace dat

Existuje několik metod pro správu dat v integrované podobě. Poznejte 5 způsobů integrace dat. Ten „správný“ způsob závisí od velikosti společnosti, dostupných zdrojů a konkrétního procesu, který má integrace podpořit.

  • manuální integrace dat je proces, ve kterém jeden uživatel manuálně sbírá data z různých zdrojů přes přímý přístup k rozhraním. Pak tento uživatel data vyčistí dle jejích potřeby a spojí je v centrálním datovém skladu. Tenhle proces se může zdát neefektivní a nekonzistentní, ale může vyhovovat právě menším společnostem, které mají malý počet zdrojů dat.
  • integrace dat s využitím middleware je případ, kdy aplikace funguje jako zprostředkovatel. Pomáhá s normalizací dat a uložením v centrálním datovém skladu. Takováto aplikace se používá v případě, že jedna z databází nemůže být integrována na přímo.
  • integrace založená na aplikaci je dalším krokem. V tomto případě aplikace nefiguruje jako zprostředkovatel nýbrž jako aplikace, která samostatně lokalizuje, stahuje a integruje data. Účelem softwaru během integrace je upravit data z různých zdrojů tak, aby byly kompatibilní a bylo jednoduché je přesouvat mezi zdroji.
  • konsolidovaná integrace přístupu vytváří rozhraní, které upravuje data z různých zdrojů tak, že působí jako konzistentní zatímco je v skutečnosti udržuje v jejich originálních databázích. Vytvoření takovéto zdánlivé konzistence mezi databázemi je možné využíváním objektových systémů pro správu databází.
  • společná integrace velkokapacitní paměti je obvyklý přístup. Data jsou uložené v integrovaném systému a zpracované do kompatibilního vzhledu. Je opakem ke konsolidované integraci přístupu. Tento přístup založený na společném datovém uložišti je základem tradičního datového skladu.

Je více než pravděpodobné, že využíváte více než jeden způsob integrace uvedených výše. Každý z přístupů si vyžaduje různé schopnosti a nástroje. Co myslíte, existuje řešení, které by Vám umožnilo kombinovat všechny způsoby, které jsme uvedli?

Jedno řešení pro všechny způsoby integrace

Můžete implementovat každý ze zmíněných postupů s FME, platformou pro integraci dat, která podporuje více než 450 formátů dat. FME vyvinuli a konstantě na něm pracují v Safe Software – kanadská společnost založená již v roce 1993, která podporuje více než 10 tisíc organizací po celém světě. V roce 2020 se Safe Software objevil prestižním Magic Quadrant reportu od společnosti Gartner v kategorii Nástroje pro Integraci Dat.

Pokud chcete vědět o FME a integraci dat víc nebo potřebujete poradit s konkrétním postupem integrace, neváhejte se na nás obrátit.