Skip to main content

Analýza polohy: strategie pro úspěch nových investic

By 11 dubna, 202412 dubna, 2024Služby
01_header_location_analysis

V dnešním silně konkurenčním odvětví maloobchodu a služeb je pro obchodní strategii nejdůležitější určit ideální lokality pro nové prodejny a provozovny služeb. Využití síly geoprostorových dat se ukazuje jako převratná změna, která umožňuje společnostem přijímat přesnější a informovanější rozhodnutí.

V dřívějších článcích jsme se zabývali využitím geoprostorových dat a nástroje GIS GeoGrid v oblastech, jako je pojištění (výpočty bodového hodnocení) a efektivní správa pronájmu nemovitostí. Využití geoprostorových dat však přesahuje rámec těchto příkladů.

Řešení GIS poskytují neocenitelné poznatky v různých oblastech. Jednou z významných aplikací je určování optimálních lokalit pro novou výstavbu. Může se jednat o různé druhy obchodů, restaurací a kaváren, tělocvičny, prodejny služeb, a dokonce i dobíjecí stanice pro elektromobily.

02_geogrid

Stručně řečeno, analýza prostorových dat je nepostradatelná všude tam, kde poloha významně ovlivňuje oblíbenost místa a následnou ziskovost.

Využití poznatků získaných z důkladné analýzy dat při výběru ideální lokality pro novou investici minimalizuje riziko neúspěchu. Maximalizuje také vyhlídky na úspěch podniku a trvalý růst podnikání.

Nalezení ideální lokality pro vaši novou investici pomocí analýzy prostorových dat

Analýza okolních oblastí

Hledání ideálního místa pro nové obchody nebo provozovny služeb vyžaduje důkladné prozkoumání krajiny v okolí. To zahrnuje posouzení stávajících maloobchodních provozoven a konkurenčních poskytovatelů služeb v okolí. Jak blízko je nejbližší nákupní centrum, obchod, posilovna nebo jiná relevantní provozovna služeb?

Stejný význam má idopravní infrastruktura. Klíčovým faktorem je vyhodnocení blízkosti tramvajových zastávek nebo vlakových stanic a posouzení snadného přístupu a možností parkování pro automobily i jízdní kola. Dobře propojené lokality přitahují nejen místní zákazníky, ale také rozšiřují svůj záběr na širší publikum, čímž mohou přilákat zákazníky z větších vzdáleností a zvýšit tak dosah lokality.

Zejména v oblasti podniků, jako jsou obchody, kavárny a restaurace, je při zvažování otevření nové provozovny zásadní znát charakter okolí. Je to rušné centrum města, kde se to hemží velkým provozem? Nacházejí se v blízkosti významné veřejné budovy, jako jsou nemocnice, úřady nebo školy? Přitahuje oblast značný počet turistů? Nebo se nachází v kancelářské čtvrti, která je určena především pro kancelářské pracovníky, nebo je zasazena do příměstské čtvrti, kde klientelu tvoří převážně místní obyvatelé? Je pro oblast charakteristické bydlení v rodinných domech nebo v bytových domech? Jaký je počet obyvatel v okolí zvažovaného místa?

04_sprava_dat

Výběr místa pro umístění dobíjecích stanic pro elektromobily představuje jedinečnou výzvu, protože je nutné ověřit dostupnost technické infrastruktury potřebné pro připojení nabíječek v dané oblasti.

Všechny tyto faktory, které jsou nezbytné pro posouzení vhodnosti nové investiční lokality, jsou úzce spjaty s geografickou polohou lokality a její interakcí s okolním prostředím.

Prezentace shromážděných informací na mapě v aplikaci GIS GeoGrid umožňuje snadné sledování těchto vzájemných závislostí, což usnadňuje informované rozhodování.

Analýza demografických a ekonomických faktorů

Klíčovými faktory, které je třeba vzít v úvahu, jsou informace o počtu obyvatel, demografické údaje o věku, úrovni vzdělání, průměrném příjmu a velikosti domácnosti. Patří sem i to, zda převažují starší lidé, mladí lidé nebo rodiny s dětmi. Tyto faktory hrají významnou roli při posuzování potenciálu nové prodejny nebo provozovny služeb. To platí bez ohledu na to, zda se jedná o restauraci, květinářství, posilovnu nebo podobné zařízení.

Tyto informace sice nelze získat přímo z mapy, ale lze je získat z interních nebo externích veřejně dostupných databází a importovat do systému GIS GeoGrid. Po importu je lze vizualizovat na mapě, což umožňuje komplexní analýzu. Každý faktor může být v systému zobrazen v samostatné vrstvě, což uživatelům umožňuje snadné přepínání mezi vrstvami. Tato možnost usnadňuje přehlednou vizualizaci vzájemných vztahů mezi různými faktory v rámci zvolené lokality.

Integrace dalších údajů o trendech navíc umožňuje hlubší analýzu lokality a poskytuje náhled na to, jak se její potenciál může v čase vyvíjet.

Sběr dat v terénu

Využití dat k vyhodnocení ziskovosti stávajících kamenných obchodů a prodejen služeb.

Efektivní řízení řetězce prodejen nebo provozoven služeb vyžaduje důkladné vyhodnocení jejich ziskovosti. Pomocí řešení GIS, jako je GeoGrid, mohou podnikatelé analyzovat finanční výkonnost každé prodejny a zasadit ji do geografického kontextu. Tento přístup usnadňuje identifikaci spotřebitelských trendů a změn v obchodním prostředí, což umožňuje rychle reagovat na vyvíjející se dynamiku trhu.

Navíc pronikání do geoprostorových dat pomocí systémů GIS pomáhá identifikovat klíčové faktory, které přispívají k úspěchu nejziskovějších míst. Tyto cenné poznatky pak mohou být podkladem pro hledání nových, stejně slibných lokalit pro budoucí investice.

Data získaná z map a stažená z externích databází lze obohatit o další informace, které jsou pro provoz podniku důležité, ale nejsou dostupné z veřejných zdrojů. Tato doplňková data získaná v terénu lze zadat přímo do systému GeoGrid GIS přímo na místě s využitím mobilní verze aplikace určené pro tablety a telefony.

Ručně zadané informace se plynule integrují do hlavního systému, což usnadňuje aktualizaci v reálném čase a využití nejaktuálnějších dat pro průběžné analýzy.

05_sprava_dat

Zdá se vám tento článek pro vás přínosný? Chcete dostávat naše nejnovější příspěvky přímo do své e-mailové schránky?

Přihlaste se k odběru newsletteru Globemy
a zůstaňte informováni!

Ano, chci se přihlásit k odběru! 🚀
06_globema

Využití výhod systému GIS GeoGrid pro lokalizaci nových investic

Systém GeoGrid zjednodušuje analýzu dat týkajících se vybrané lokality prostřednictvím intuitivní vizualizace mapy. Vrstevnatá prezentace informací umožňuje rychlou identifikaci vzájemných závislostí mezi různými faktory. Integrace s externími mapovými službami a platformou pro integraci dat FME usnadňuje vytváření pokročilých analýz dat.

Tyto analýzy poskytují komplexní přehled o potenciálních lokalitách a umožňují investorům přijímat informovaná rozhodnutí týkající se rozšíření podnikání.

Využití GIS GeoGrid v procesu identifikace optimální lokality pro novou investici nabízí několik výhod:

Zjednodušené hodnocení potenciálu lokality – Uživatelsky přívětivé rozhraní aplikace, které zobrazuje klíčové údaje a parametry na mapě, zjednodušuje proces hodnocení a zajišťuje jistější odhady.

Snížení rizika pro podnikatele – Společnosti mohou díky pokročilým analýzám dat přesně vyhodnotit potenciál nové lokality, a tím minimalizovat riziko spojené s investičními rozhodnutími.

Vyšší ziskovost – Přesný odhad potenciálu míst pro prodejny a provozovny služeb umožňuje podnikatelům vybrat místa s vyšším potenciálem zisku a lepší návratností investic. Podrobná analýza dat nahrazuje odhady při rozhodování o investicích.

Zvýšená spokojenost zákazníkůPromyšleně vybrané lokality pro nové prodejny a servisní místa, přizpůsobené potřebám zákazníků, vedou ke zvýšení spokojenosti se službami společnosti. To se následně promítá do vyšších zisků a podporuje růst podniku.

Využití geoprostorových dat a systémů GIS představuje pro podniky významné možnosti, jak určit optimální umístění obchodů a dalších míst pro poskytování služeb, včetně posiloven a dobíjecích stanic pro elektromobily.

07_data

Díky analýze geografických dat mohou podniky získat hlubší vhled do podnikatelského prostředí, což umožňuje rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu. Tato pružnost se promítá do vyšší ziskovosti a konkurenceschopnosti společnosti.

Strategická implementace technologie GIS se může ukázat jako klíčová pro úspěch vaší společnosti.

Zaujal vás tento článek? Chcete se hlouběji ponořit do využití geoprostorových dat při rozvoji podnikání a prozkoumat možnosti řešení GeoGrid GIS? Obraťte se na nás a my rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Ano, rád bych se dozvěděl více!
08_geogrid

Prozkoumejte další články!