Skip to main content

Globema vydala novou aplikaci běžící na OS Android. Aplikace podporuje rutinní terénní inspekce sítě. Toto řešení má otevřenou architekturu a je navrženo pro distributory elektrické energie, telekomunikační operátory, distributory ropy a plynu, společnosti zabývající se dálkovým vytápěním a společnosti spravující vodovody nebo kanalizace. Aplikace zefektivňuje proces údržby sítě a oprav, protože zrychluje sběr dat, jejich aktualizaci a tok informací.

Klíčové funkce:

  • Rychlý a jednoduchý sběr informací o objektech na sítí (např.: uzly, šachty, stožáry) a jejich stavu
  • Vizualizace vybrané síťové infrastruktury a dalších objektů na mapě
  • Hlasové vyhledávání objektů a lokalit
  • Inteligentní nápověda: automatické zvýrazňování blízkých objektů a systém upozorňující na objekty, které je třeba zkontrolovat