Power management – nové funkce v Data Center Manager

By 5 dubna, 202120 dubna, 2021Smallworld, Telekomunikace

Data Center Manager (DCM) významně rozšiřuje standardní funkce GE Smallworld Network Inventory při správě zařízení uvnitř podnikového závodu. V nové verzi, která právě vyšla, jsme DCM vybavili funkcemi umožňujícími správu elektrických obvodů – DCM vám nyní umožňuje definovat podrobné schéma elektrických připojení a ve výsledku vypočítat skutečná zatížení jednotlivých obvodů. Zkontrolujte, jak DCM vylepšuje rozšiřování sítě nebo design služeb.

Nové funkce DCM umožňují podrobnou dokumentaci veškerých elektrických připojení počínaje energetickými zdroji (např. připojení k elektrické síti, záložní generátor atd.), přes napájecí rozvodné desky a spínače, až po zdroje napájení instalované v rozvaděčích s připojením k jednotlivým telekomunikačním zařízením nebo zařízením pro topení, ventilaci a klimatizaci.

Definovaná topologie připojení spolu s podrobnými parametry napájení a spotřeby poskytuje spolehlivý zdroj dat, který umožňuje porozumět závislostem zařízení a dostupnému rozpočtu na energie. Díky tomu Data Center Manager umožňuje:

  • určení dopadu výpadku napájení nebo celého obvodu na telekomunikační zařízení
  • rozhodování, který obvod může podporovat instalaci jiného zařízení
  • přiřazení napájecích zdrojů a zařízení různým obvodům za účelem vyrovnání spotřeby energie v daném místě

Vytvoření sítě připojení v rozhraní DCM je extrémně jednoduché – provádí se pomocí operací „drag and drop“, během nichž systém okamžitě vypočítává aktuální zatížení a hlásí body potenciálního přetížení sítě.

Data Center Manager s novými funkcemi byl vydán na platformě 5.2.6 GE Smallworld. Produkt se neustále vyvíjí – v nadcházejících měsících plánujeme vydat další verzi umožňující správu chlazení. Uživatelé budou moci určit parametry výroby tepla zařízení a ověřit, zda je chladicí výkon instalovaný v místě dostatečný k udržení vhodných podmínek.

Nová verze Smallworld 5.2.6.

To není vše – vylepšili jsme také integraci Optical Network AtlasPhysical Route Manager. Nyní lze schémata ONA vylepšit informacemi o trasách PRM běžících na konkrétních vláknech.

Zarezervujte si živou ukázku našich produktů GE Smallworld PNI:

Přihlásit se

Produkty GE Smallworld PNI

Data Center Manager pro evidenci fyzické sítě (PNI)

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Optical Network Atlas pro PNI

Physical Route Manager pro PNI

Správa fyzických tras v přenosových sítích

Optical Path Scheme pro PNI

Generování schémat pro optickou síť

Radio Network Inventory pro PNI

Inventář rádiových věží a bezdrátových zařízení

Cable TV Design pro Smallworld PNI

Podpora návrhu koaxiální a optické sítě

Service Inventory pro PNI & LNI

Služby B2B v inventarizaci logické sítě

Data Quality Tool pro Smallworld GIS

Ověřování dat a práce s chybnými daty

Network Inventory Maintenance Support

Automatizované reportování

Logical Browser pro LNI

Získejte okamžitě informace o logické síti

LNI-Konektor

Podpora a zjednodušení importu síťových dat