Dena analýza: využívání umělé inteligence v energetickém průmyslu

By 21 září, 202013 prosince, 2020Energetika, Smart Grid, Umělá inteligence
22-2020-09-11-sztuczna inteligencja w energetyce

Německá energetická agentura (Deutsche Energie-Agentur – dena) nedávno zveřejnila podrobnou zprávu o možnostech využití umělé inteligence v energetickém sektoru s názvem „Umělá inteligence – od vize po realitu pro energetický průmysl“. Zde přinášíme přehled toho, co se můžete dozvědět z této analýzy trhu a jejích důsledků pro naši výzkumnou a vývojovou činnost.

Dena analýza pokrývá devět oblastí využití umělé inteligence v energetickém průmyslu:

 • Předpovědi
 • Optimalizace operací
 • Optimalizace zásob a další strategická obchodní rozhodnutí
 • Prediktivní údržba
 • Údržby, opravy a demontáže
 • Bezpečnostní opatření
 • Usnadnění účasti aktivních spotřebitelů
 • Přizpůsobení produktů a marketingových opatření
 • Automatizace procesů pro měření, fakturaci a obecnou distribuci

Každá z těchto oblastí je hodnocena z hlediska její technické vyspělosti, šíře umělé inteligence, dostupnosti a kvality dat, zabezpečení energetického systému, šíření a integrace obnovitelné energie, zlepšení provozu systému a snižování CO2. Na základě těchto kritérií se nejslibnějšími oblastmi pro aplikaci umělé inteligence ukázaly předpovědi, optimalizace operací a optimalizace zásob a další strategická obchodní rozhodnutí.

Zpráva také hovoří o obecném ekonomickém a regulačním hodnocení oblastí. Zaměřuje se na regulaci energetických operací a zahrnuje sociální aspekty implementace umělé inteligence. Zpráva stojí za přečtení, protože její závěry ovlivní naši budoucnost – změny v energetickém průmyslu jsou nevyhnutelné a úzce souvisí s Evropskou zelenou dohodou. Ta podporuje investice do technologií šetrných k životnímu prostředí.

Souhrn všech oblastí aplikace ukazuje, že umělá inteligence může nejen zásadním způsobem přispět k úspěšné transformaci budoucnosti digitálního energetického systému, ale je také nezbytná.

Doporučujeme přečíst si zprávu, která je k dispozici zde:

Umělá inteligence v Globema řešeních pro energetický průmysl:

Jako Centrum výzkumu a vývoje máme několikaleté zkušenosti s implementací inovativních řešení, která využívají metody umělé inteligence pro energetický sektor:

 • 4RES – aplikace, která poskytuje krátkodobé a střednědobé předpovědi výroby obnovitelných zdrojů energie. Využívá agregované predikční modely pro dodavatele a výrobce energie.
 • ElGrid – výpočetní nástroj pro analýzu, optimalizaci a předpovídání výskytů energetických sítí s nízkým a středním napětím, jakož i připojených rozptýlených zdrojů a zásob energie.
 • GlobIQ – platforma IT, která využívá rozpoznávání obrazu a řeči ke shromažďování dat o prostorově rozptýlených síťových aktivech a používá se v následujících nástrojích:
  • LV Topology – mobilní aplikace ovládaná hlasem a gesty, která umožňuje uživateli zachytit data o energetických infrastrukturách a vytvořit topologii sítě v terénu.
  • LocDoc – aplikace pro automatizaci kategorizace naskenovaných dokumentů (papíry, mapy, rozhodnutí, protokoly atd.) a vytváření prostorové databáze na základě jejich obsahu (data a umístění).