Skip to main content

Dokončili jsme projekt LOBSTER, který zlepšuje hospodaření s energií v místních vyrovnávacích oblastech

By 18 března, 202421 března, 2024Energetika, Výzkum & Vývoj
01_header_fotovoltaika

Velmi nás těší, že se můžeme podělit o úspěšné dokončení našeho výzkumného a vývojového projektu LOBSTER. Tato iniciativa byla vytvořena s cílem řešit problémy, s nimiž se potýkají provozovatelé distribučních soustav (DSO) a další organizace v oblasti energetického managementu, zejména při nakládání s výrobou energie z obnovitelných zdrojů.

Hlavní cíle projektu LOBSTER

Energetický sektor, který se tradičně vyznačoval jednosměrným tokem energie z centralizovaných elektráren ke koncovým spotřebitelům, prošel významným vývojem. Stále častěji se objevují distribuované energetické systémy, které se vyznačují obousměrnými toky na různých napěťových úrovních. Tato transformace vyplývá z několika faktorů, včetně rostoucího podílu energie pocházející z místních, decentralizovaných zdrojů – často nestálých odbytišť obnovitelné energie. Kromě toho tento posun ovlivnil rozvoj trhu s energií pro spotřebitele spolu s pokrokem v oblasti elektromobility a technologií skladování energie.

Tato transformace zdůraznila nutnost místní energetické bilance a rozmanité škály systémových služeb, které jsou nezbytné pro provozovatele distribučních soustav a spřízněné organizace, včetně energetických klastrů a družstev.

Globema si uvědomila tyto měnící se požadavky a zavázala se vyvinout na míru šité IT řešení LOBSTER, které podporuje řízení energie v místních vyrovnávacích oblastech.

02_fotovoltaika_grafika

Místní bilanční oblasti: jejich význam a funkce

Místní bilanční oblasti slouží jako řízená centra pro provádění analýz a projekcí toků energie na základě vzájemného působení mezi dynamikou lokální výroby a poptávky po energii.

Analýzy a prognózy zohledňují nuance distribuované výroby energie zahrnující obnovitelné zdroje energie (OZE), jako jsou fotovoltaické instalace a větrné elektrárny. Kromě toho tato hodnocení zohledňují přítomnost a provoz zařízení na skladování energie, kolísavou poptávku po energii a rozvíjející se infrastrukturu e-mobility.

Co je to LOBSTER a jak funguje?

LOBSTER IT řešení pro provozovatele distribučních soustav, které jim umožňuje efektivně dohlížet na místní vyrovnávací oblasti. Díky systému LOBSTER mohou provozovatelé provádět přesné vyvažování energie v distribučních sítích zahrnujících tři různé úrovně napětí: nízké, střední a vysoké. Provozovatelé mohou provádět vyvažování v jakékoli určené místní vyrovnávací oblasti s výhledem až na 14 dní dopředu.

Systém poskytuje informace, které jsou klíčové pro energetická uskupení a družstva, a umožňuje jim efektivně optimalizovat přidělování energie.

Systém LOBSTER poskytuje komplexní informace nezbytné pro vyvažování a řízení energie, včetně:

 • prognózy výroby OZE pro konkrétní místní bilanční oblasti,
 • prognózy poptávky po energii v konkrétních místních vyrovnávacích oblastech,
 • provozní plány pro jednotky skladování energie.

Tyto předpovědi využívané algoritmy systému LOBSTER usnadňují:

 • stanovení provozních systémů sítě pro optimalizaci výroby energie z OZE při dodržení systémových limitů,
 • vnitřní vyrovnávání výroby a poptávky v rámci oblasti, zajištění rovnováhy toků v uzlech sítě které protínají sítě provozovatelů přenosových soustav (PPS),
 • posouzení technické proveditelnosti přenosu veškeré energie vyrobené ve vymezené místní vyrovnávací oblasti během následujících 14 dnů,
 • specifikace nezbytných výrobních limitů a výběr zdrojů pro realizaci těchto limitů v následujícím 14denním období.
03_fotovoltaika_grafika

Výhody systému LOBSTER

LOBSTER podporuje provozovatele distribučních soustav v efektivním řízení energie získané z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a zavedené do národní energetické sítě. Systém navíc hraje klíčovou roli při usnadňování subjektů, jako jsou energetické klastry a družstva, aby mohly optimálně využívat a spravovat energetické zdroje.

Systém LOBSTER proto slouží k:

 • usnadnění bezproblémové integrace OZE s energetickými sítěmi,
 • maximalizaci výroby z OZE v rámci místních vyrovnávacích oblastí,
 • optimalizaci řízení výroby, poptávky a skladování energie,
 • poskytování systémových služeb souvisejících s výrobou energie a řízením poptávky,
 • zajištění technické proveditelnosti smluv souvisejících s obnovitelnou energií,
 • zajištění provozní integrity vnitrostátní soustavy na úrovni provozovatelů distribučních soustav.

Naše partnerství v rámci projektu LOBSTER

Projekt LOBSTER byl výsledkem spolupráce našich partnerů:

Tato iniciativa v oblasti výzkumu a vývoje byla dotována Národním centrem pro výzkum a vývoj s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Naše partnerství s ICM trvá již více než deset let a vyznačuje se společným vývojem dalších inovativních řešení pro obnovitelné zdroje energie, včetně prognOZEr a 4RES, systému určeného pro předpovídání výroby energie z obnovitelných zdrojů.

04_icm_logo
05_polenergia_logo
06_wodociagi_slupsk_logo

Prozkoumejte naši rozmanitou nabídku výzkumných a vývojových projektů!