Skip to main content

Dopravní zácpy, dovednosti, předpověď času na cestě – nová verze aplikace GeoTask

Firmy provádějící úkoly v terénu (na příklad: distribuce, servis, vymáhání, aktivace služeb a další) čelí mnoha výzvám. Vysoké náklady na dopravu, dlouhá doba plánování nebo neefektivní rozdělení práce mezi jednotlivé zaměstnance – to vše má na provoz společnosti negativní dopad. Nová verze aplikace GeoTask nabízí ještě lepší řešení těchto problémů.

Zarządzania pracą w terenie z Google Maps

Správný zaměstnanec na správném místě

Nová verze aplikace GeoTask nabízí funkci, která umožňuje přiřazovat zaměstnancům úkoly na základě jejich dovedností a kvalifikace. Každý úkol může může být popsán řadou dovedností, které jsou potřebné k jeho úspěšnému dokončení. Seznamem dovedností disponuje každý zaměstnanec. Pokud nastane shoda mezi dovednostmi zaměstnance a dovednostmi potřebnými pro dokončení daného úkolu, je možné daný úkol zaměstnanci přiřadit. Přiřazování úkolů může probíhat automaticky nebo manuálně.

Dopravní zácpy už nemusí narušovat váš plán

Aplikace GeoTask využívá při plánování a rozdělování úkolů informace o dopravní situaci z Google Map. Pokud práci plánujete na několik dní dopředu, optimalizace pracuje s průměrnými historickými daty z dané lokality a vybraného dne (v pondělí v 8:00 bude pravděpodobně naplánována jiná trasa než v sobotu v 8:00). Díky této funkci můžete přesněji určit čas strávený na cestě a čas, kdy bude zahájena práce na úkolu.

Zarządzania pracą w terenie z Google Maps

Jezdí vaši zaměstnanci podle plánu?

Dispečerská aplikace v Ganttově diagramu zobrazuje skutečné časy, které posílají zaměstnanci ze svých mobilních zařízení. Ve fázi plánování jsou časy strávené na cestě vypočítány na základě údajů z Google Map. Když pracovník v terénu vyrazí k dalšímu úkolu, zaregistruje se začátek trasy. Další změna stavu v mobilní aplikaci terénního pracovníka zaznamenává konec jízdy. Všechny údaje jsou zobrazovány v dispečerské aplikaci ve formě Ganttova diagramu.

Zarządzania pracą w terenie z Google Maps

Správa práce v terénu vám dělá problémy? Vyzkoušejte aplikaci GeoTask

GeoTask je aplikace založená na Google Maps APIs a sloužící především k řízení a organizaci prací v terénu. Tato aplikace se skládá ze dvou částí – webová aplikace pro dispečera a mobilní aplikace pro zaměstnance v terénu. Oba komponenty využívají map i služeb Google Maps. Toto řešení je dostupné v modelu SaaS nebo on-premise.

Vyzkoušejte GeoTask

Mohlo by vás také zajímat:

CHYTRÉ SCROLLOVÁNÍ PRO MOBILNÍ GOOGLE MAPY VYLEPŠENÉ GOOGLE STREET VIEW – CO JE NOVÉHO? OPTIMALIZACE TRAS A PLÁNOVÁNÍ DOPRAVY POMOCÍ GOOGLE MAPS APIS