Skip to main content

Efektivní využití geoprostorových dat – aplikace lokalizační analytiky v pojišťovnictví

By 12 října, 2023Služby
geogrid-pojistovnictvi

Systémy GIS a analýza geoprostorových dat se neustále vyvíjejí a nacházejí stále rozmanitější uplatnění, a to i v oblasti podnikání. Tyto technologie umožňují firmám rozšiřovat své obzory, objevovat nové tržní příležitosti, poskytovat svým klientům špičkové služby a zajistit si výraznou konkurenční výhodu.

V tomto článku se ponoříme do reálných aplikací prostorové inteligence a prozkoumáme celé spektrum možností, které přináší systém GeoGrid GIS společnosti Globema v pojišťovnictví.

Výzvy v pojišťovnictví – přesné hodnocení rizik

Hodnocení rizik pojištěných nemovitostí je jedním z hlavních úkolů pojišťovnictví. Jedná se o klíčový proces, neboť určuje sazby pojistných smluv, které se promítají do potenciálních ztrát pojistitele v případě pojistné události.

Rizika jsou ovlivněna mnoha parametry, mezi nimiž jsou i ty, které vycházejí z lokality: vzdálenost od povodňové zóny, zóny ohrožení leteckou dopravou, dráhy tornád, blízkost požární stanice atd.

Co je to lokalizační zpravodajství?

Lokalizační zpravodajství neboli geointeligence je obor datové analytiky, který se zaměřuje na využívání geografických a prostorových informací k lepšímu obchodnímu a provoznímu rozhodování. Zahrnuje sběr, analýzu, vizualizaci a interpretaci dat souvisejících s polohou s cílem získat přehled o různých aspektech činnosti organizace. Pomocí lokalizační inteligence mohou organizace lépe porozumět svému prostředí, identifikovat nové obchodní příležitosti, optimalizovat procesy a přijímat informovanější rozhodnutí

Systém GeoGrid GIS a jeho úloha při posuzování pojistných rizik

GeoGrid je pokročilý systém správy prostorových dat, který umožňuje umístit prvky majetku na mapu a provádět podrobnou analýzu objektů a dat v geografickém kontextu.

Dává vám možnost prezentovat na mapě všechny faktory, které musí pojišťovací agent zohlednit při provádění hodnocení rizik (stanovení pojistného skóre) potřebného pro výpočet pojistného a určení pojistného krytí.

Na samostatných vrstvách na mapě tak máme k dispozici vizualizaci umístění nemovitosti a konkrétních faktorů, které ovlivňují pojistný skóring, jako např:

  • Rozsah záplavových oblastí – jak daleko se nemovitost nachází od záplavových oblastí a jaká je pravděpodobnost, že bude postižena povodněmi?
  • Zóna přiblížení letadel – nachází se budova v zóně leteckého nebezpečí?
  • Dráhy tornád nebo oblasti silných větrů – nachází se budova v jejich dosahu?
  • Vzdálenost objektu od nejbližší požární stanice – jak rychle mohou hasiči dorazit v případě požáru? Musí se přejíždět přes železniční přejezd, což může prodloužit dobu příjezdu?

Tyto informace lze doplnit například demografickými údaji (průměrný příjem obyvatel, míra kriminality atd.).

Vizualizací všech klíčových údajů na mapě se hodnocení rizik stává jednodušším a s mnohem nižší pravděpodobností chyby.

Díky integraci s platformou pro integraci dat FME navíc aplikace GeoGrid umožňuje pokročilé geoprostorové analýzy, které uživateli umožňují ještě přesněji vypočítat pojistné skóre a rychle generovat reporty.

Jak mohou pracovníci pojišťovny využívat GeoGrid při své každodenní práci

GeoGrid je webová a mobilní aplikace která poskytuje uživatelům přístup ke všem klíčovým údajům o pojištěných nemovitostech na jednom místě, které mohou dále využít k vytváření analýz nebo přípravě nabídek.

Členové terénního týmu:

  • Mohou pomocí mobilní aplikacelze shromažďovat údaje o nemovitostech v terénu. Tato data jsou pak k dispozici k využití ostatním členům společnosti.
  • Mohou zakreslovat a parametrizovat budovy a další objekty na mapě.

Kancelářští pracovníci, kteří vytvářejí nabídky pojištění:

  • Mohou zobrazovat geoprostorová data ve formě datových vrstev, například záplavové oblasti nebo zóny ohrožení.
  • Mohou pomocí GeoGridu analyzovat data a vypočítat rizikový faktor spojený s konkrétní budovou nebo zařízením. Na základě těchto analýz vypracuje nabídky pojištění pro firemní klienty.

Pracovníci v kanceláři i v terénu mohou snadno nahrávat nová geoprostorová data nebo aktualizovat data, která již v systému jsou. Nepotřebují k tomu žádné pokročilé znalosti GIS.

Jaké výhody přináší GeoGrid pojišťovnictví?

Minimalizace rizika pro pojistitele – pojistitel může přesně vyhodnotit pojistné riziko na základě pokročilých analýz dostupných dat.
Správné odhady rizik – snadno použitelná aplikace se všemi klíčovými údaji a parametry zobrazenými na mapě výrazně usnadňuje odhad pojistného rizika a zvyšuje spolehlivost odhadů.
Optimální stanovení cen pojistných smluv – díky analýze místních rizik může pojistitel navrhnout optimální pojistné krytí, které zohledňuje reálná rizika.
Nižší ztráty – přesné odhady rizik a pravděpodobnosti jejich výskytu vedou k nižším ztrátám pojišťoven.
Zvýšená spokojenost zákazníků – poskytování personalizovanějších služeb na základě polohy je pro zákazníka důkazem, že jeho potřeby jsou řešeny jedinečně a individuálně a že jeho pojistná smlouva odpovídá jeho skutečným potřebám.

Zjistěte, zda je GeoGrid vhodný pro vaši organizaci

GeoGrid je nástroj, který může revolučním způsobem změnit způsob správy prostorových dat a analýzy rizik. Náš systém vám pomůže činit lepší a informovanější rozhodnutí.

Další informace o systému naleznete na webových stránkách GeoGrid:

Objevte GeoGrid
geogrid-pojistovnictvi-7

Pokud máte další dotazy, potřebujete další informace nebo máte zájem o využití GeoGridu ve vaší společnosti, můžete se na nás obrátit.