Evidence energetické sítě

 

Efektivní provozní procesy pro provozovatele distribučních soustav

Spolehlivost a vysoká kvalita dodávek energie jsou zásadní pro moderní ekonomiku a každodenní život. Provozovatelé distribuční sítě jsou hodnoceni na základě různých kritérií. Mezi nejdůležitější patří SAIDI a SAIFI závislé na stavu sítě, její pozorovatelnosti a čase potřebném pro reakci na nadcházející události. Zpožděné investice nebo škrty v dodávkách energie mohou způsobit významné ztráty společnosti a celé ekonomice. Pokud…

Vaše společnost nemá informace, aby mohla činit informovaná rozhodnutí o rozšíření nebo upgradu sítě

Hledáte vylepšení síťových operací

  • Hledáte efektivnější způsob plánování investic

  • Dochází k problémům s aktualizací a přístupem k datům o vašich síťových prostředcích

  • Nejste si jisti, kde se nachází vaše distribuované zdroje energie, včetně obnovitelných zdrojů

  • Musíte rychle získat přístup k informacím o síťovém zařízení a připojení

  • Potřebujete snadný přístup k technické dokumentaci

Je čas objevit naše řešení

Komplexní řešení pro správu síťové infrastruktury

Seznamte se s EL.GIS, systémem pro evidenci sítí pro energetický průmysl. Je založen na systému GE Smallworld, škálovatelné špičkové platformě GIS určené pro síťová odvětví.

Řešení zahrnuje model plné energetické sítě, který pokrývá všechny úrovně napětí (nízké, střední a vysoké). Nabízí možnost zadání topologicky připojených interních schémat objektů pro úplné sledování výkonu. Systém ukládá podrobná popisná data o síťových prvcích a dokumenty o jeho struktuře a provozu. Funguje jako kompletní technická databáze o síťových prostředcích.

EL.GIS je zdrojem dat pro plánování síťových operací. Podporuje údržbu sítě a jejích prvků pomocí plánování inspekcí, oprav a rekonstrukcí. Plně podporuje klíčové procesy provozovatelů distribučních sítí a provozovatelů přenosových soustav.

Poznejte naše řešení

EL.GIS – hlavní modul

EL.GIS

Hlavní komponentou řešení je EL.GIS hlavní modul, který obsahuje úplný datový model vyhovující evropským standardům. Umožňuje přepravním a distribučním společnostem vytvářet inventář aktiv a topologický model energetické sítě. Je založen na vysoce škálovatelné a efektivní prostorové databázi Smallworld Core, která pracuje v krátkých i dlouhých transakcích. Řešení GIS založená na systému Smallworld jsou v současné době implementována ve více než 350 energetických společnostech po celém světě.

Další informace →

Funkční EL.GIS moduly vyvinuté v Globemě

EL.GIS Operations

EL.GIS Operations podporují rutinní činnosti údržby sítě, jako například:
→Pravidelné a intervenční kontroly síťových aktiv, zejména potrubí a rozvoden
→Měření energetické sítě

EL.GIS Transformer Management

Modul pro end-to-end správu transformátorů a souvisejících zařízení postavený na modulu pro výměnu zařízení a životní cyklus.

EL.GIS Technical Connection Conditions

Podporuje proces přípravy a vydávání podmínek technického připojení sítě.

EL.GIS Dispatcher

Modul dispečera podporuje aktivity dispečera včetně hledání konkrétního pole v rozvodně nebo uživatelů napájených konkrétní rozvodnou.

EL.GIS SCADA

Modul SCADA zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi systémem EL.GIS a systémem SCADA a také načítání dat o rozvodnách a připojeních ze systému SCADA. Tento modul je rozšířením modulu EL.GIS dispečer.

EL.GIS Outage Management

Modul řízení výpadků podporuje celý proces od identifikace míst výpadku a ovlivněných zákaníků až po analýzu připojení a obnovení stability sítě.

EL.GIS Real Assets

Tento modul pomáhá spravovat skutečné aktivní prvky umístněná podél sítí. Podporuje správu životního cyklu nároků, případů odškodnění, analýz nákladů a věcného břemene.

DH.GIS Geodesy

Tento modul umožňuje načítat, uložit a spravovat geodetická data z externích zdrojů.

Doplňující nástroje

Kromě doplňkových modulů pro EL.GIS poskytujeme nástroje, které doplňují procesy síťové evidence a údržby:

eMaps SOM

Tento modul zobrazuje vrstvy přímo z externích zdrojů, jako například geodetické webové služby. Modul podporuje následovní datové standardy: Google Maps, Open Street Map, WMTS, WMS, a WFS.

Low-voltage Topology

Intuitivní mobilní aplikace pro správu a sběr dat o sítí v terénu. Zahrnuje slovník energetického průmyslu pro hlasové ovládání a podporuje rozpoznávání obrazu.
Zjistit více

EL.GIS Net

Poskytuje přístup ke grafickým a textovým datům se standardním internetový prohlížečem.

Rozhraní výpočtového programu

EL.GIS lze integrovat s výpočtovými systémy, jako jsou PLÁNY pro nízké a vysoké napětí a nástroj Globema ElGrid, který lze použít pro standardní technické výpočty i pro určení nejlepšího rozložení provozu sítě s danými kritérii optimalizace.

ELENA

Tento produkt rozšiřuje systém EL.GIS / Smallworld o generační schémata pro sítě středního a nízkého napětí. Schémata jsou generována pomocí dynamického trasování sítě. Je to velmi efektivní, generování schémat pro velké sítě se stovkami prvků během několika minut.

LocDoc

Aplikace, která automaticky kategorizuje dokumenty a popisuje je podle data vydání a umístění. Vytváří prostorovou databázi a umožňuje uživateli snadný přístup k dokumentům a jejich zobrazení na mapě.
Dozvědět se více

Čím se lišíme?

65

sítí s 3 různými úrovněmi napětí: vysoké, středné a nízké

28

energetických stanic s vnitřními schématy aktivně připojenými do energetické sítě

12

jiných síťových objektů

22

Globema má více než 22 leté zkušenosti ve vytváření a implementaci specializovaných IT řešení pro energetický průmysl.

EL.GIS je vytvořen pomocí systému GE Smallworld Network Inventory Systém

Globema působí jako autorizovaný partner a prodejce softwaru GE Energy Smallworld GIS v několika evropských zemích. Spolupráce zahrnuje vývoj a implementaci softwaru Smallword a také poradenské a servisní služby. Od roku 1997 společnost Globema provedla stovky menších a větších projektů dodávek, vývoje a implementace softwaru pro zákazníky z více než 30 zemí.

Naše služby

GE je lídrem na světovém trhu v oblasti průmyslových výzev

Software společnosti GE spravuje 40 % celosvětového objemu elektrické energie. Je navržen tak, aby pomáhal energetickým a telekomunikačním společnostem lépe řídit, analyzovat a optimalizovat jejich provoz. Platformu GE Smallworld Network Inventory využívá více než 160 poskytovatelů služeb (energetika, teplárenství, ropný a plynárenský průmysl, telekomunikace) ve 40 zemích světa.

Jak na to?

1. Kontaktujte nás a uvidíte co můžeme nabídnout!

2. Zanalyzujeme Vaše potřeby a připravíme pilotní projekt

3. Dohodneme se a využijeme naše zdroje a zkušenosti k implementaci toho správného řešení!