Skip to main content

Evidence sítě v UPC CEE

Globema v UPC Střední a Východní Evropa implementuje komplexní systém pro evidenci telekomunikační sítě. Toto řešení je založeno na platformě GE Smallworld Physical Network Inventory (PNI) a bude pokrývat pobočky v České Republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.

O UPC CEE

logo_upc_small

UPC CEE je součástí Liberty Global International (LGI), což je jedna z největších mezinárodních kabelových společností operující ve 14 zemích. Pod značkou UPC provozuje Liberty Global kabelové sítě v České Republice (UPC Česká Republika), Polsku (UPC Poland), Maďarsku (UPC Hungary), Rumunsku (UPC Romania) a na Slovensku (UPC Slovensko). Tato společnost nabízí řadu služeb provozovaných po vlastních kabelových sítích – televize, internet, telefonní linky.

224235235236000

Cíle projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření jednotného datového modelu a databáze pro všechny dceřiné společnosti a možnost spravovat všechna data v PNI. Mezi další cíle patří: snížení nákladů díky lepší kontrole sítí, optimalizace navrhování nových sítí a standardizace modelu evidence sítě a souvisejících procesů v celé skupině UPC.

4446346743778

Architektura řešení

Řešení je založené na platformě Smallworld Physical Network Inventory implementované Globemou v UPC Poland v roce 2006. PNI je jádro celého řešení. Systém dále zahrnuje:

Projekt zahrnuje také migraci a konsolidaci dat.

2242352352369

Očekávané benefity

  • Zjednodušená instalace, konfigurace a správa systému – nižší TCO
  • Optimalizované využití hardwarových zdrojů
  • Rychlé a snadné připojení dalších dceřiných společností
  • Dynamické přidělování licencí – společná sada licencí
  • Snadné reportování
  • Konzistentní model sítě napříč všemi dceřinými společnostmi
  • Flexibilní alokace projektů výstavby napříč regionem CEE

Obrázky: se svolením UPC CEE