Skip to main content

FME 2016 (jeden z nejsilnějších prostorových ETL (Extract-Transform-Load) nástrojů) je tady. Spolu s každoročním tradičním zvýšením počtu datových formátů a transformací a s vylepšením výkonu a bezpečnosti FME 2016 přináší řadu vylepšení, která navrhli přímo uživatelé. Pojďte se podívat co je letos v FME nového.

Všudypřítomný Cloud i v FME 2016

Cloud je jedna z nejdůležitějších technologií, které se během posledních pár let objevily. Počet webových služeb roste v posledních letech velmi rychle, protože stále více společností přechází do cloudu. FME se snaží spolupracovat s nově přicházejícími cloudovými řešeními, a proto FME 2016 podporuje AWS Aurora a SAP HANA a přináší dvě nové transformace pro Amazon Kinesis. Dále byla zlepšena podpora pro ArcGIS Online.

Do FME Server byla přidána podpora pro následující protokoly:

 • SFTP Subscriber (pro odesílání dat na SFTP stránky)
 • FTP Watch Publisher (pro monitorování změn na FTP stránkách)
 • FME Workspace Subscriber

Propojte data ze stovek různých systémů

Systém FME se vždy zabýval především propojováním různých datových systémů. Data GIS a CAD jsou mezi uživateli FME stále nejpopulárnější, ale postupně se k nim přidávají i ostatní datové typy.

Do FME 2016 byla přidána podpora pro několik formátů:

 • Portal pro ArcGIS
 • GTFS
 • IndoorGML
 • Denodo
 • AutodeskReCap
 • Adobe PRC
 • A další

Mnoho existujících formátů bylo vylepšeno (např.: Esri Shapefile) a uživatelé FME tak nad nimi získali více kontroly (např.: Feature Writer – viz obrázek níže).

FeatureWriterSneakPeek6Feature Writer umožňuje výstup dat v jakémkoliv bodě workflow. To znamená, že je po zápisu dat možné provést více transformací.

Kromě toho bylo do FME přidáno 43 nových transformací – 13 transformací bylo přidáno do FME desktop (včetně MapboxStyler a CoordinateReplacer) a 30 transformací bylo přidáno do FME Store. Všechny existující transformace byly přepracovány a vylepšeny.

XML, SQL a vaše databáze

Může být těžké porozumět datovým typům, které byly navržené ke správě obrovského množství informací. V FME 2016 je mnoho parametrů XML a databází prezentováno ve stromové struktuře a tudíž je velmi jednoduché jimi procházet a upravovat je.

Vylepšené rozhraní SQL pomůže generovat dotazy a testovat je předtím, než bude spuštěn aktuální workspace.

SQL-CreatorGenerování SQL dotazů a jejich testování v SQLCreator a SQLExecutor.

Automatizace

FME bylo vytvořeno proto, aby vám usnadnilo práci prostřednictvím automatizace pracovních procesů. FME 2016 obsahuje několik vylepšení, která automatizaci ještě více usnadňují a urychlují.

 • Spravovat všechny atributy úlohy pomocí jedné transformace – AttributeManager. Dalo by se říci, že se jedná o „super-transformaci“, která má potenciál nahradit velké množství transformací, které v FME běžně požíváte
 • Ukládat si napojení na databáze a webové služby pro budoucí použití – s kompletní podporou pro propojení mezí FME Desktop a FME Server
 • Prozkoumávat data pomocí jediného kliknutí
 • Procházet komplexní workflow pomocí správce záložek
 • Upgradovat všechny nástroje na aktuální verzi
 • Prostřednictvím domovské stránky FME Server rychle přistupovat k nedávno publikovaným workspace, nedávno spuštěným úlohám a oblíbeným položkám.
 • Snáze procházet historii

Kontrola kvality a ověřování dat

Ověřování geometrie, schémat a atributů datasetu je nedílnou součástí většiny workspace FME. V FME 2016 byl vylepšen GeometryValidator a byly přidány nové funkce pro ověřování atributů.

 AttributeValidatorAttributeValidator ověří všechny vaše atributy v jednom kroku. Tato workspace využívá také FeatureWriter.

FME nyní automaticky označuje chybná data.

Do aplikace byl přidán FME Workspace (.fmw) Reader, který umožňuje načítat workspace „uvnitř workspace“. Tato funkce může být použita pro generování statistik běžně užívaných nástrojů (reader, writer nebo transformer).

FME: Co to je a jak se to používá?

Na základě http://blog.safe.com/2016/01/fme-2016-release/?