Skip to main content

FME 2022 je zde – co je nového v této verzi?

By 11 března, 202216 května, 2022Nezařazeno

FME 2022.0 je k dispozici a přichází se širokou škálou nových funkcí, aktualizací a změn. Mnoho z nich je odpovědí na zpětnou vazbu FME uživatelů. Safe Software se postaral o každou důležitou oblast jejich platformy – od vylepšení ve spolupráci a komunikaci, přes vylepšení v kvalitě dat, po změny ovlivňující bezpečnost a použivatelnost programu. Pojďme se spolu na novou verzi podívat.

Jednodušší spolupráce a komunikace

Vizuální porovnávač postupu

Tento nástroj pro porovnání změn ve skriptech umístněných vedle sebe dovoluje jednoduché a neustálé porovnávání změn provedených ostatními členy týmu (přidávání nebo odebírání parametrů, transformerů, spojení, atd.).

Vizuální porovnávač postupu umožňuje rychlé, efektivní a automatické slučování změn ve skriptu. Jedná se o novou funkci; před tím byli uživatelé nucení přenášet změny z jednoho skriptu do druhého manuálně, což značně prodloužilo práci a zvýšilo pravděpodobnost chyb.

Identifikace uživatele

Tato funkce je poctou správcům a autorům procesů využívajících FME Server. Dovoluje jim jednoduše zjistit, kdo spustil aplikaci postavenou nad FME Server (tzv. „Workspace Apps“) a kdo jí aktuálně používá a jak. Tato možnost je k dispozici při vývoji aplikací, které vyžadují autentifikaci. Sledování identity vám umožní sledovat počet uživatelů v čase a zjistit tak, jak se aplikace využívá.

Administrátoři také získali přístup k uživatelským datům, což jim umožní jednodušeji řešit chyby a posílat notifikace těm správným osobám.

Lepší správa zdrojů

FME Server Analytics Dashboard

Tento nástroj nabízí pohled na to, jak zdroje FME Server byly využity v čase. Dashboard je vytvořený speciálně pro administrátory FME Server a umožňuje nahlížet na historická data o využívání aplikací a úkolů v čase a dává jasný přehled o tom, jak jsou zdroje FME Server využívané. Dává tak větší kontrolu nad alokováním zdrojů a umožňuje optimalizovat pracovní zátěž, tudíž podporuje lepší správu FME Server.

Analytická data navíc pomáhají objevovat a sledovat trendy využívání a ulehčují plánování a rozhodování, kde a kdy přidat nebo odebrat dodatečné CPU.

Vyšší kvalita dat

SchemaScanner Transformer

Jedná se o zcela nový transformer, jednu z hlavních funkcí FME Desktop ve verzi 2022. SchemaScanner transformer poskytuje uživatelům lepší pohled do jejich dat a umožňuje jim automaticky číst vstupní schémata dat a detekovat změny, které by jinak nezachytili – kvůli tomu, že vstupní schémata jsou neznámá nebo příliš všeobecná. Transformer pomáhá udržovat vysokou kvalitu dat a snížit náklady na uložení (to může být důležité například při práci s Big Data).

Mezi další důležité změny v této kategorii patří:

Aktualizace transformátoru EsriReprojector, která zahrnuje přidání podpory pro re-projekci vertikálních souřadnicových systémů a časově závislých souřadnicových systémů. Grafické rozhraní tohoto transformátoru bylo aktualizováno o nové parametry.

Optimalizace pracovní doby

Použití UPSERT při aktualizaci nebo vkládání záznamů do databáze

Toto je další velmi očekáváná funkce od uživatelů FME Desktop, která šetří jejich čas a snižuje pravděpodobnost chyb v záznamech databáze. UPSERT funguje nejlépe v případech, kdy si uživatel není jistý, zda určitý záznam v databázi již existuje či nikoli. UPSERT umožňuje aktualizovat existující záznam, nebo pokud neexistuje, vložit jej do databáze v jednom kroku (UPSERT = Aktualizovat + Vložit). To zlepšuje kvalitu dat snížením počtu duplicitních záznamů nebo chybějících záznamů.

V FME 2022.0 funkcionalita UPSERT podporuje následující databáze: PostgreSQL, PostGIS/PostGIS Raster, SpatialLite, SQLite. Pro nadcházející vydání FME je plánována podpora dalších databází a formátů.

Přepracovaná úvodní stránka editoru FME Workbench

Aby byla práce v FME efektivnější, dostala úvodní stránka editoru FME Workbench nový vzhled, který vám umožní rychlý přístup k nedávno použitým pracovním plochám a uživatelské nápovědě FME. Všechny pracovní plochy jsou zobrazeny v seznamu. Oblíbíte si je a seřadíte je podle parametrů, které si vyberete. Z úvodní stránky si také můžete stáhnout pracovní prostor ze serveru FME.

Další změny v této oblasti:

 • Vylepšený výkon při používání geoprostorových databází.
 • Změny v protokolu zpracování – byl přidán nový sloupec, který umožňuje rychle zjistit, který transformátor způsobuje chybu. Schopnost identifikovat, kde dochází k chybám, zefektivňuje kontrolu pracovního prostoru. Protokol zpracování je nyní také mnohem rychlejší.
 • Vylepšení hromadného režimu. To je součástí širší iniciativy do enginu přidat podporu hromadného režimu napříč všemi systémy, což umožňuje efektivní zpracování velkých datových sad.

Vylepšená bezpečnost uživatele

Autentifikace uživatele SAML 2.0 v FME Server

Tato funkce je velmi výhodná pro administrátory i běžné uživatele. Se SAML 2.0 můžeme integrovat FME Server, aby se všichni uživatelé ve vaší organizaci mohli přihlásit k nástroji se stejnými přihlašovacími údaji, jaké používají pro jiné služby a stránky spravované vaší organizací – není potřeba samostatné uživatelské jméno a heslo.

Z hlediska administrátora umožňuje SAML 2.0 mnohem snáze splnit nejpřísnější požadavky na zabezpečení a ověřování – používané zejména ve velmi velkých organizacích.

Readers, Writers & Transformers – aktualizace a novinky

FME 2022 přichází s řadou zcela nových readerů, writerů, transformerů, konektorů a balíčků, stejně jako s vylepšeními a aktualizacemi již existujících. Pojďme si stručně projít nejdůležitější změny:

Readers & Writers:

 • Unfolded Studio (nový) – Reader/Writer, který umožňuje uživatelům Unfolded Studio snadno kombinovat, transformovat a automatizovat Unfolded data pomocí FME. Unfolded (součást Foursquare) je integrovaná platforma pro kombinaci, analýzu a přístup k prostorovým datům.
 • Truevision TGA (TARGA) Reader (nový) – TGA je jednoduchý rastrový obrazový formát nejčastěji používaný v animaci.
 • FITS Reader & Writer (nový) – standardní formát pro astronomická data uznávaný NASA a IAU. Mezi podporované formáty patří: obrázky, tabulky neprostorových dat, metadata obrázků, georeference.
 • SpatiaLite Native Reader & Writer (nový) – používá se k vytvoření jediného formátu SpatiaLite, který se mimo jiné promítá do: snadnějšího výběru správného formátu SpatiaLite, úspory času při zápisu funkcí ve SpatiaLite, jednotného formátu pro přístup k prostorovým a ne-prostorovým datům, snadnému použití díky známému rozhraní a možnostem databáze.
 • SkySQL – stávající formát MariaDB byl rozšířen o podporu pro SkySQL, cloudovou databázi.
 • Bentley MicroStation Design (V8) – přidána podpora psaní pro typy prvků; typy prvků jsou uživatelem definovaná sada vlastností používaných k popisu objektu nebo prvku.
 • ACAD a REALDWG – Reader & Writer – byla přidána podpora vzhledu pro 3D geometrii
 • Open standard formats (nový) – OGC certifikáty pro GML, Geopackage, GeoTIFF, OGC KML. Nové formáty otevřených standardů: OGC CSW (Katalogová služba pro web). Vylepšení stávajících formátů: WMTS (Web Map Tile Service), XSD XML, Cesium, GML 3.3.

Transformátory – vylepšení:

 • SolidDissolver – nový vestavěný transformátor SolidDissolver nahrazuje transformátor dostupný na FME Hub a bypass využívající Clipper transformátor. Snadno se používá a je až 40krát rychlejší (ve srovnání s alternativami).
 • Clipper – 2–40x rychlejší, nové GUI, nové parametry, nové algoritmy.
 • ShortestPathFinder – jednoduchý, nový režim automatického přemisťování přidaný do FME 2022.0, který poskytuje rychlejší výsledky v krátkém čase.
 • Tiler – nejrychlejší ze všech dosavadních verzí Tiler (2–30 000x rychlejší v závislosti na typu geometrie dat).

Nejnovější vydání FME – 2022.0 přichází s řadou změn a novými možnostmi použití. Chcete-li se o nich dozvědět více, zveme vás ke shlédnutí záznamu webináře, během kterého společnost Safe Software prezentovala FME 2022 (webinář je dostupný pouze v angličtině).

Zůstaňme v kontaktu

V případě jakýchkoli dalších dotazů vám také doporučujeme kontaktovat naše FME specialisty.

Rádi bychom vás také pozvali na akci FME World Tour 2022, která se uskuteční 18. května. Účast je bezplatná.