Skip to main content

FME server jako platforma pro integraci podnikových systémů? Rozhodně!

By 31 října, 20185 listopadu, 2018FME, Výzkum & Vývoj
24-2018-10-31-22-2018-09-14-FME_Server

Kontinuální digitální transformace přináší výzvy v integraci nových technologií – CRM, CIS, finančních systémů, cloud computingu, internetu věcí a nespočetných webových aplikací – se staršími systémy. Jak přistupovat k těmto výzvám? Víte, že server FME má několik funkcí, které z něj dělají opravdu dobrou integrační vrstvu:

1

Podpora stovek formátů, schopnost integrovat data z různých zdrojů a zpřístupňovat je pro použití jakýmkoli způsobem, jaký je potřebný

2

Schopnost připojení k prakticky jakékoliv webové službě

- vestavěná podpora mnoha běžně používaných webových aplikací a služeb (Google, Amazon, Azure, SAP Hana, Salesforce, MS Dynamics 365 ...)
- funkce HTTPCaller (přistupuje k adrese URL přes HTTP nebo HTTPS, provádí operace GET, PUT, POST, DELETE, HEAD, PATCH nebo OPTIONS)
- Funkce WebSocket Server (umožňuje rychlou komunikaci v reálném čase s klientskými webovými aplikacemi, které jsou spouštěny v prohlížečích, které podporují WebSocket)
- Podpora služeb SOAP a REST
3

Vytváření webových služeb

Vytváření webových služeb REST
4

Vestavěné funkce zjednodušují zpracování dokumentů XML a JSON

JSON//XML, Templater, Formatter, Validator, Fragmenter…
5

Vytváření plánů, zařazování požadavek do fronty, notifikace při provádění úlohy, kontrola stavu úlohy, zvýšení výkonu zvýšením velikosti a konfigurace

6

Mnoho možností a způsobů autentifikace – pomocí tokenu, řízení přístupu na základě rolí a uživatelů, přiřazovaní různých oprávnění, integrace LDAP protokolu

Níže naleznete příklady toho, jak může být FME použito jako integrační vrstva pro různé typy systémů:

Konečně něco i pro skutečné fanoušky FME: tapety, šetřiče obrazovky a … zvukový klip?