Skip to main content

GIS GeoGrid pro komerční pronájem nemovitostí: zefektivnění provozu a zlepšení zapojení zákazníků

By 11 ledna, 202416 ledna, 2024Mobilní, Služby
header

Pokročilé geoprostorové technologie se staly nezbytnými pro efektivní řízení podniků, zejména v sektoru komerčních nemovitostí. Geografické informační systémy (GIS), jako je GeoGrid, hrají stále důležitější roli při pomoci společnostem efektivněji analyzovat geoprostorové informace, což vede k lepším provozním a strategickým rozhodnutím.

Firmy zabývající se pronájmem komerčních nemovitostí, často nadnárodní podniky s nemovitostmi v rozptýlených lokalitách, považují geografické informační systémy za neocenitelný nástroj. S využitím systémů, jako je GeoGrid, mohou lokalizovat nemovitosti na mapě, v kontextu jejich geografické polohy a optimalizovat své nabídky tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům zákazníků.

ilustrace-01

Výhody použití řešení GeoGrid pro odvětví komerčních nemovitostí

Snadné použití v kanceláři i v terénu

GeoGrid je pokročilý a zároveň uživatelsky přívětivý systém pro správu prostorových dat. Odstraňuje nutnost, aby uživatelé měli odborné znalosti GIS, a zajišťuje tak dostupnost pro všechny. Doprovodná mobilní aplikace usnadňuje téměř okamžitou aktualizaci dat a umožňuje uživatelům hladce integrovat informace shromážděné v terénu.

Podpora při analýze umístění nemovitostí

a. Analýza vybavenosti lokality

Systém GIS umožňuje firmám přizpůsobit nabídku individuálním požadavkům zákazníků filtrováním nemovitostí na základě geografických parametrů. Patří sem blízkost autobusových a tramvajových zastávek, restaurací, zařízení služeb, nákupních center a dalších.

b. Shlukování a víceúrovňová analýza

Shlukování budov na mapě usnadňuje identifikaci oblastí s vysokou dostupností nemovitostí. Možnost přepínat mezi různými typy map poskytuje další cenné informace.

c. Výběr optimálního umístění kanceláří

GeoGrid jde nad rámec běžného mapování a zahrnuje další relevantní faktory, které jsou pro uživatele nemovitostí zásadní, jako je úroveň znečištění ovzduší a přítomnost pylů způsobujících alergie. To umožňuje přesnější výběr nejvhodnější lokality s ohledem na dobu dojíždění zaměstnanců různými dopravními prostředky.

Podpora při prezentaci nemovitosti zákazníkovi

Díky možnosti vizualizovat na mapě všechny faktory, které je třeba zvážit při výběru lokality, se GeoGrid stává nepostradatelným nástrojem při přizpůsobování nabídek požadavkům zákazníků. Pokročilé prezentační funkce systému vylepšují vizuální znázornění okolní občanské vybavenosti a nabízejí satelitní pohledy ve vysokém rozlišení a podrobné pohledy na ulice pro komplexní pohled na okolí.

Pokročilé funkce prezentace

GeoGrid vylepšuje prezentaci nemovitostí zákazníkům tím, že poskytuje poskytuje vizuální znázornění blízké občanské vybavenosti. Řešení usnadňuje efektivní zobrazení satelitních pohledů ve vysokém rozlišení a nabízí komplexní pohled na okolí. Navíc možnost zobrazení ulice umožňuje detailní prezentaci nemovitosti v jejím okolí, což umožňuje rychlejší rozhodování při zvažování pronájmu.

Využití GIS GeoGrid v oblasti pronájmu komerčních nemovitostí nabízí řadu výhod. Mezi výhody patří lepší sladění nabídky nemovitostí s očekáváním zákazníků a lepší možnosti prezentace objektů potenciálním klientům. GeoGrid navíc usnadňuje komplexní vizualizaci všech informací, které jsou klíčové v procesu výběru lokality pronajímané nemovitosti.

geogrid-nahled

Využití řešení GIS GeoGrid představuje krok k inovativnímu a integrovanému přístupu ke správě komerčních nemovitostí, zvýšení provozní efektivity, zvýšení kvality služeb a v konečném důsledku i zvýšení konkurenceschopnosti společností na trhu.

Více informací o řešení GeoGrid najdete na našich webových stránkách:

Chcete se dozvědět více o využití GeoGrid GIS při správě rozsáhlých nemovitostí? Kontaktujte nás! Rádi s vámi probereme vaše problémy a potřeby.