Skip to main content

Globema dokončila velký projekt migrace dat elektrické sítě pro PGE

By 15 května, 2015Energetika

V prosinci 2014 Globema dokončila model elektrické sítě nízkého napětí společnosti PGE (Polská Energetická Skupina) pro město Lodž. Tento rozsáhlý projekt navazoval na projekt předchozí, který se týkal sítí vysokého a velmi vysokého napětí. Účelem tohoto projektu bylo vytvořit kompletní a aktuální model distribuční sítě pro systém EL.GIS, jehož základem je GIS Smallworld. Systém EL.GIS byl vyvinut a implementován společností Globema. S hrdostí můžeme oznámit, že byly všechny fáze projektu dokončeny včas podle předem stanoveného plánu. I když byl projekt velmi složitý, nevznikly žádné dodatečné náklady. Výsledkem práce bylo nahrání více než 10 000 km dlouhé sítě nízkého napětí a téměř 1 milionu bodů do systému EL.GIS.

Rámec projektu zahrnoval migraci dat o síti nízkého napětí, přípojkách a síti pouličního osvětlení. Hlavní části projektu předcházel pilotní projekt, během kterého bylo do systému EL.GIS nahráno 1% informací. Podle plánu měl být projekt dokončen během tří let. Po porovnání projektu migrace dat pro PGE s ostatními podobnými projekty se ukázalo, že PGE a Globema čelí poměrně ambicióznímu úkolu. Projekt vyžadoval perfektní spolupráci obou stran, zejména týmů zodpovědných za přípravu, implementaci a kontrolu dat..

Během projektu byl do systému nahrán následující objem dat:

  • 82 000 adresních bodů;
  • 94 500 odběrných míst;
  • 530 000 odběrných bodů;
  • 245 000 prvků elektrické sítě a sítě veřejného osvětlení (např.: stožáry, spojky nebo osvětlení)

Výsledkem bylo propojení trafostanic vysokého a nízkého napětí se schématem sítě nízkého napětí. Celá síť byla víceméně propojena topologicky, takže ve finální fázi společnost PGE obdržela kompletní model celé distribuční sítě. Tento model poskytuje několik výhod, konkrétně::

  • umožňuje snadné nalezení a lokalizaci objektů
  • umožňuje trasování, analyzování výpadků a simulování přepínačů
  • tento model je základním stavebním kamenem síťových výpočtů (které vedou k optimalizaci celé sítě)
  • integrace správně uložených a udržovaných síťových dat se systémy SCADA a ERP podporuje řadu podnikových procesů (rychlá identifikace klientů nebo celých oblastí bez dodávky elektrické energie, analýzy nákladů a mnoho dalšího).

EL.GIS – Správa a evidence elektrické sítě

Systém EL.GIS byl vyvinut společností Globema a je založen na platformě GE Smallworld. Podporuje klíčové podnikové procesy DNO (Distribution Network Operators) a DSO (Distribution System Operators), jako je plánování a výstavba nových sítí, vývoj, údržba, správa výpadků nebo řešení nečekaných situací. Modulová struktura a mnoho možností integrace (včetně „out of the box“ rozhraní pro vybrané SCADA a ERP systémy) umožňují rychlé nasazení. Jakožto komplexní GIS platforma s „out of the box“ datovým modelem elektrické sítě může systém EL.GIS sloužit jako pevná základna pro rozvoj Smart Grids.

Dozvědět se více o systému EL.GIS

O PGE

PGE Capital Group je největším dodavatelem elektrické energie v Polsku. Díky kombinaci vlastních zdrojů paliva, výrobě elektrické energie a distribučních sítí může PGE garantovat bezpečné a spolehlivé dodání elektřiny více než 5 milionům domácností, firem a institucí.

Oficiální stránky společnosti PGE