Skip to main content

Globema chce pomoci při zvládání situace v souvislosti s koronavirem

By 25 března, 202024 června, 2022Řízení lidských zdrojů
24-2020-03-30-22-2020-03-24-covid

Během pandemie COVID-19 musí organizace poskytující služby a působící v terénu reorganizovat a často znovu objevovat svou každodenní práci. Kvůli omezením pohybu a neustálému ohrožení nákazou je k dispozici méně terénních pracovníků a dodavatelů. Někteří z nich musí zůstat se svými dětmi doma, jiní se musí zaměřit na péči o starší členy rodiny. Na druhé straně existuje zvýšená potřeba bezkontaktního doručování a účinné údržby kritické infrastruktury. Tato potřeba se týká doručování zdravotního materiálu, potravin nebo hotových jídel. Proto se Globema rozhodla také podat pomocnou ruku.

GeoTask a GeoTraxx jsou geoprostorová cloudová softwarová řešení, která umožňují optimalizaci operací v terénu.

  • Automatizují správu složitých itinerářů, navigování v reálném čase, denní a týdenní plánování a další.
  • Pomocí nástrojů Field Services Management a optimalizace tras mohou organizace udržovat své denní plány i přes nižší dostupnost personálu. Mohou také rychle reagovat na nepředvídané okolnosti, jako je náhlá nepřítomnost zaměstnance nebo komplikovaná dopravní situace.
  • Webové dispečerské a mobilní aplikace eliminují potřebu přímého kontaktu a výměny papírových dokladů (dodací listy, podpisy, faktury) mezi všemi zúčastněnými (dispečery, terénními pracovníky, příjemci).
  • Jelikož GeoTask a GeoTraxx jsou k dispozici v cloudovém prostředí a jsou přístupné online, jsou připraveny k okamžitému použití.

Nástroje Field Service Management – Vaše podpora během pandemie

Globema nabízí 50% slevu z ceny měsíčního předplatného za využívaní aplikací GeoTask a GeoTraxx novým zákazníkům, který se přímo nepodílejí na boji s koronavirem, ale jejich podnikání je negativně ovlivněno aktuální situací.

Zažádat o 50 % slevu

Nabízíme také bezplatné využívaní aplikací GeoTask a GeoTraxx pro organizace, které jsou přímo zapojené do boje s koronavirem. Toto může zahrnovat dodavatele a výrobce zdravotnických materiálů, provozovatele laboratoří, vykonavatele biologických odběrů a další zapojené v první linii.

Zažádat o bezplatné využívaní

Tato omezená nabídka pomoci platí pouze během karantény a do pokoření nákazy COVID-19. Naši experti se Vám ozvou v co nejkratší době po přijetí Vašeho požadavku.