GlobIQ – sběr dat

Vytváření digitálních modelů aktiv
pro telekomunikační a komunální (utility) společnosti

Prvním krokem k digitální transformaci telekomunikačních a utilitních společností (energetika, teplárenství, vodárenství, plynárenství a ropný průmysl) je vybudování konzistentního úložiště síťových aktiv.

V tomto procesu je úkolem shromáždit a konsolidovat informace o všech prvcích v síti. To může být nákladné a časově náročné. Využijte GlobIQ, službu založenou na umělé inteligenci a strojovém učení, pro…

Během projektu digitalizace vám poskytneme přístup ke shromážděným datům a nástrojům pro udržování aktuálního modelu sítě. Digitální transformace vašich klíčových obchodních procesů bude rychlejší a levnější.

Výzvy

Vytvoření geoprostorového modelu sítě je často nákladné a časově náročné. Proč?

 • Sítě zahrnují mnoho různých geograficky rozptýlených prvků.
 • Proces získávání dat z papírových dokumentů (které jsou často zastaralé) může být velmi časově náročný a náchylný k chybám.
 • Vytváření soupisu dat v terénu může být nákladné, časově náročné a náchylné k chybám.
 • Postupy pro udržování shromážděných informací v aktuálním stavu jsou často komplikované a nespolehlivé.
sběr dat v terénu

Co nabízí GlobIQ?

GlobIQ – sběr dat

Digitalizace síťových dat z technické dokumentace
 • Vytvoření prostorové databáze technické dokumentace založené na technologiích AI/ML. Aplikace LocDoc umožňuje celé firmě přístup ke všem dokumentům.
 • Digitalizace síťových prvků pomocí nástrojů AI/ML – automatizované rozpoznávání objektů a atributů.
Migrace dat z digitálních zdrojů
 • Projekty CAD, soubory CSV, databáze atd.
 • K migraci a konsolidaci digitálních dat z rozptýlených zdrojů používáme platformu FME pro integraci dat.
Vytváření evidence a ověřování údajů v terénu
 • Proces je založen na specializovaných mobilních aplikacích (LV Topology a iMDC).
 • Řešení jsou přizpůsobena vašemu datovému rozsahu a využívají rozpoznávání obrazu a hlasové ovládání.

GlobIQ – nástroje

Přizpůsobení datového modelu konkrétnímu projektu digitalizace
Projekt digitalizace je založen na geoprostorovém topologickém datovém modelu pro odvětví telekomunikací, energetiky, teplárenství a přenosu plynu a ropy.
Iterativní publikování digitálních dat
Projekt digitalizace je realizován po etapách. Po každé etapě jsou data sdílena s celou společností.

 • Naskenovaná dokumentace – LocDoc
 • Model digitální sítě – webová aplikace GeoGrid
Udržování aktuálních informací během projektu digitalizace
Při dokončování jednotlivých fází projektu zavádíme postupy a nástroje pro hlášení změn v síti a aktualizaci digitálního modelu sítě.

Hlášení změn v síti podporuje GeoTask – systém pro správu terénních služeb, a specializovaná aplikace NIMS pro hlášení podrobných údajů.

Podpora při zavádění kompletního systému AM/GIS
 • Proces digitalizace sítě lze zahájit ještě před zavedením plně funkčního systému evidence sítě.
 • Zajišťujeme migraci dat shromážděných pomocí GlobIQ do systému evidence sítě zákazníka bez ohledu na platformu, na které je založen (Smallworld GIS, ESRI, Integraph a další).

Proč byste měli sbírat data pomocí GlobIQ?

Nižší náklady na digitalizaci síťových dat

Postupné sdílení dat o síti umožňuje rychlejší a rozsáhlejší digitální transformaci vašich procesů

Nižší náklady na udržování aktuálních informací v digitálním úložišti

Efektivní zavedení systému evidence sítě na základě shromážděných digitálních dat

Proč bychom měli být partnery?

  Společnost Globema má více než 20 let zkušeností se zaváděním evidenčních systémů a zpracováním dat. Seznamte se s našimi řešeními pro síťová odvětví:
digitální dvojče sítě
  Naše zkušenosti – podívejte se na čísla

Během našich digitalizačních projektů jsme pomohli získat data o:

1 000 000

bodech připojených k síti

100 000

kilometrech kabelů

20 000

zařízeních, jako jsou rozvaděče a kabelové rozvody

3 200

kilometrech potrubí

31 000

kilometrech energetických sítí (NN, VN a VVN)

12 000

energetických stanicích s interními schématy

8 000 000

dalších zařízeních (sloupy, konektory, měřicí zařízení a další)

Důvěřují nám

Chcete se dozvědět více o platformě GlobIQ?

 • Domluvme si krátký hovor a zjistíte, co vám můžeme nabídnout. Naši odborníci zanalyzují potřeby vaší firmy a navrhnou správné řešení a další kroky.
 • Společně můžeme dokončit pilotní projekt. Vyzkoušejte si řešení v praxi.
 • Podepište smlouvu a společně dokončíme projekt urychlující digitální transformaci procesů ve vaší společnosti!

+420 775 770 801
info@globema.cz

  Správcem vašich osobních údajů je Globema CS s.r.o. se sídlem v Praze. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo omezit jejich zpracování, právo na výmaz údajů a přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.