GlobIQ

První krok k vytvoření síťového digitálního dvojčete prostřednictvím budování modelů digitálních aktiv pro telekomunikační a energetické společnosti

Síťové digitální dvojče (Network Digital Twin) poskytuje propojený pohled na end-to-end síť aktiv. Prvním krokem k vytvoření síťového digitálního dvojčete pro telekomunikační a energetické společnosti (energetika, topení, voda, plyn a ropa) je vybudování konzistentního úložiště síťových aktiv. V tomto procesu je výzvou shromáždit a konsolidovat informace o všech prvcích v síti. To může být nákladné a časově náročné.

GlobIQ je služba založená na výkonných nástrojích, které využívají algoritmy umělé inteligence a strojového učení, pro:

digitalizace dat

z papírových dokumentů

migrace a konsolidace dat

z digitálních zdrojů

sběr dat

v terénu

Aby se maximalizovala hodnota síťového digitálního dvojčete, musí být sběr dat doplněn postupy správy dat. GlobIQ vám poskytne přístup ke shromážděným datům a nástrojům k udržení modelu provozní sítě během digitalizace. Tímto způsobem bude digitální transformace klíčových procesů ve vaší společnosti rychlejší a levnější.

Výzvy

Budování modelu geoprostorové sítě je často nákladné a časově náročné.
Proč?

Síť tvoří mnoho různých geograficky rozptýlených prvků

Proces extrakce dat z papírových dokumentů (které jsou často zastaralé) může být velmi časově náročný a potenciálně může vést k chybám dat

Vytvoření datového inventáře v terénu může být nákladné a náchylné k chybám

Postupy udržování shromážděných informací v aktuálním stavu jsou často nespolehlivé nebo zcela chybí

Co nabízí GlobIQ?

GlobIQ – sběr dat

Digitalizace síťových dat z technické dokumentace

→ Budování prostorové databáze technické dokumentace založené na mechanismech umelé inteligence a strojového učení (dále jen „AI/ML). Aplikace LocDoc umožňuje celé vaší společnosti přístup ke všem dokumentům

→ Digitalizace síťových prvků pomocí nástrojů AI / ML. Automatické rozpoznávání objektů a atributů.

Migrace dat z digitálních zdrojů (projekty CAD, soubory CSV, databáze atd.)

Používáme FME k migraci a konsolidaci digitálních dat z rozptýlených zdrojů. FME je platforma pro integraci dat, která podporuje více než 450 datových formátů.

Sběr a ověření dat v terénu

Tento proces je založen na mobilních aplikacích přizpůsobených datovým modelům zákazníků, které využívají rozpoznávání obrazu a hlasové ovládání k usnadnění operací v terénu.

GlobIQ – nástroje pro správu dat

Přizpůsobení datového modelu konkrétnímu projektu digitalizace

 

Projekt digitalizace je založen na geoprostorovém topologickém datovém modelu pro telekomunikační, energetický, topný a plynárenský a ropný průmysl.

Iterativní publikování digitálních dat

 

Projekt digitalizace je dokončen po etapách. Po každé fázi jsou data sdílena s celou společností.

→ Naskenovaná dokumentace– LocDoc
→ Model digitální sítě – webová aplikace GeoGrid

Správa dat

 

Dokončujeme fáze projektu a současně implementujeme postupy a nástroje pro hlášení změn v síti a aktualizaci digitálního modelu. Hlášení změn v síti podporuje systém GeoTask pro správu v terénu a specializované aplikace NIMS pro hlášení podrobných údajů.

Podpora implementace celého systému AM/GIS

 

→ Proces digitalizace sítě lze spustit ještě předtím, než implementujete plně funkční systém inventáře sítě
→ Poskytujeme migraci dat shromážděných pomocí GlobIQ do zákaznického Network Inventory systému bez ohledu na platformu, na které je založen (Smallworld GIS, ESRI, Integraph a další).

Proč byste měli shromažďovat data na základě GlobIQ?

Nižší náklady na digitalizaci síťových dat

Postupné sdílení síťových dat – rychlejší a hlubší digitální transformace procesů operátora

Nižší náklady na aktualizaci informací v digitálním úložišti

Efektivní implementace systému evidence sítí na základě shromážděných digitálních dat

Proč byste s námi měli spolupracovat?

Máme více než 20 let zkušeností s implementací systémů na evidenci sítí pro telekomunikace a veřejné služby, stejně jako se sběrem dat.

Podívejte se na naše řešení pro síťová odvětví:

Naše zkušenosti v číslech:

Během našich digitalizačních projektů jsme shromáždili širokou škálu dat, například:

  • 1 000 000+ bodů připojení k síti
  • 100 000+ kilometrů kabelů
  • 20 000+ zařízení (rozváděče, racky, atd.)
  • 3 200+ kilometrů potrubí
  • 31 000+ kilometrů sítí s nízkým, středním a vysokým napětím
  • 12 000+ energetických stanic s interními schématy
  • 8 000 000+ zařízení (póly, konektory, měřící zařízení, atd.)

Důvěřují nám

Jak na to?

1. Kontaktujte nás a uvidíte co můžeme nabídnout!

2. Zanalyzujeme Vaše potřeby a připravíme pilotní projekt

3. Dohodneme se a využijeme naše zdroje a zkušenosti implementaci toho správného řešení!