Skip to main content

Jak zlepšit práci technika v terénu (s trochou pomoci moderních řešení)

By 4 května, 2022Nezařazeno

Téměř každý síťový operátor čelí stejné výzvě – jak převzít kontrolu nad svým obrovským množstvím dat a skutečně je využít pro obchodní účely? Velká část dat je shromažďována terénními pracovníky, takže jsou přirozeně zapojeni do procesu sběru dat.

Kromě svých každodenních úkolů v terénu musí technici pamatovat na shromažďování podrobných informací (o topologii sítě, technickém stavu uzlů a dalších) a hlášení všech dat. Tento proces může být problematický, protože je časově náročný a často považován za zbytečný. Jak můžete zlepšit proces sběru dat tak, aby byl efektivní a přinášel skutečné výhody namísto frustrování terénních posádek?

Proč je práce v terénu tak důležitá?

Aktuální informace o vaší síti jsou zásadní pro informované rozhodování. Nestačí pouze jednou informace do systému zadat, protože mohou zastarat nebo se stát irelevantními. Je proto důležité pravidelně je aktualizovat, aby systém, který je zpracovává byl spolehlivý.

Pro provozovatele sítí je to opravdová výzva (telco, energetika, dálkové vytápění, atd.). Síť se neustále mění. Pokud nezaručíte, že vaše databáze je aktuální, může to ovlivnit i kvalitu poskytovaných služeb. Data musí být pravidelně aktualizována.

Jeden ze způsobů aktualizace dat je založený na stavební dokumentaci a mnoho společností se rozhodne jít touto cestou. Pokud jste se i vy vydali touto cestou a dodržujete postup, databáze bude aktuální, ale číhá tady nástraha. Často vzniká opoždění mezi změnou zaznamenanou v terénu a momentem kdy se to odrazí v systému.

Tohle je způsobené protože potřebujete nějaký čas na přípravu a nahrání dokumentace. Co víc, dokumentace není připravená na malé změny a přehozy v síti. Tohle všechno může ovlivnit přesnost dat a to může způsobit další problémy.

Jak technik v terénu pracuje?

Existuje již mnoho aplikací, které podporují práci v terénu, nicméně mnoho společnosti stále používá starý dobrý papír a pero. Technici v terénu poznamenají změny na papír a pak tyto informace přepíšou, nebo je manuálně zpracuje za ně někdo jiný a vloží je do systému.

Společnosti jsou někdy neochotné, pokud jde o specializované nástroje pro reportování. Považují je za zbytečné nebo dostupné pouze velkým hráčům na trhu. Jde ale o to, že metoda „poznámkového bloku“ ze staré školy je neefektivní, proces aktualizace je časově náročný a data jsou často nekvalitní. Použití specializovaných nástrojů na druhou stranu může výrazně zlepšit proces reportingu a promítnou se do skutečných výhod pro společnost – i když započítáte čas strávený školením techniků.

Jak reporting ovlivňuje kvalitu dat?

Když zvažujete reportovací nástroj, klíčovým faktorem je kvalita dat. Určuje to zda data mohou být užitečné nebo nikoli. Informace zapsané perem obyčejně vykazují nízkou kvalitu.

Co to přesně znamená?

  • Data jsou neúplná – právě chybějící informace může dát vaším datum smysl a přeměnit je v smysluplné informace.
  • Data jsou nekonzistentní – různí lidé/oddělení mohou používat rozličné názvy/pojmy.
  • Data jsou nepřesná – data mohou být nepřesná. Nepřesnosti mohou vznikat při prvotním zápisu nebo při sekundárním zpracování.
  • Data jsou nedostupná – data nemusí být přístupná na čas protože chvílí trvá vstoupit do systému.
  • Datům chybí kredibilita – je nemožné se spolehnout na správnost dat, například kvůli chybějící fotodokumentaci.

I když shromažďujete a uchováváte data, ale tato data mají nízkou kvalitu, mohou být zavádějící, zkreslovat analýzy a negativně ovlivnit obchodní rozhodnutí a výsledky. Provádění akcí na základě nepřesných údajů je podobné jako rozhodování na základě chybějících/žádných údajů. Můžeme jít dále a říci, že to může mít ještě negativnější důsledky.

Řada firem se snaží problém řešit a poskytuje svým terénním technikům chytré telefony, aby mohli vytvářet fotografickou dokumentaci. Je to dobrý první krok. Používání mobilního zařízení je mnohem pohodlnější než ruční psaní informací, ale stále to není ideální situace.

Fotografie jsou spolehlivější než papírové poznámky zapsané během práce v terénu nebo po návratu do kanceláře. Stále to však nestačí. Jsou skutečně dobrý zdrojem informací a potvrzením o dokončeném úkolu, ale data nejsou okamžitě přesunuta do systému společnosti ani zpracována. Soubory je potřeba přenést z telefonu (e-mailem, MMS, stáhnout do počítače) a poté uspořádat, zapsat a vložit do databáze. Celý proces zabere spoustu času a může být (zatím) dalším zdrojem chyb – příliš se neliší od těch, které se objevují při kopírování informací z papíru.

Naštěstí, existují řešení vytvořená pro sběr velkých množství dat v terénu a jejich aktualizaci v reálném čase. Tyto řešení jsou vybavená se specializovanými nástroji pro zlepšení a urychlení procesu  a také garantují, že sesbírané data jsou spolehlivé a bezchybné.

Co v řešení hledat abychom z nich získali co nejvíc výhod?

6 klíčových funkcí moderní aplikace pro sběr dat v terénu

1. Ovládání hlasem

Aplikaci můžete ovládat hlasem a diktovat tak informace. Aplikace tyto informace automaticky uloží v strukturovaném formátu. Tohle se hodí každému technikovi, které potřebuje ruce jinde než na klávesnici.

Je to mnohem efektivnější než psaní na malé klávesnici chytrého telefonu nebo tabletu (zvlášť když prší nebo sněží).

Kontrola hlasem – Aplikace pro hlášení kontroly síťových součástí a zařízení. Aplikace používá umělou inteligenci k rozpoznání diktovaných informací a jejich zadání do protokolu kontroly síťových objektů.

2. Rozpoznávání obrazu

Díky umělé inteligenci a fotoaparátu v chytrém zařízení aplikace automaticky rozeznává objekty a jejich vlastnosti.

Získává požadované informace z obrázku a zobrazuje kroky pro uživatele, který pouze kontroluje a potvrzuje výsledky (kontrolu může technik potvrdit hlasem).

Topologie nízkého napětí – využívá umělou inteligenci a strojové učení k zjištění dat o síti nízkého napětí. Čítá informace o objektu z fotografie pořízené aplikací a naplní databázi s relevantními daty.

3. Využívání zařízení a senzorů zabudovaných v mobilních zařízeních, jako například kamera, GPS přijímač, kompas nebo gyroskop.

To umožňuje pořízení fotografií, nahrávání videí, automatickou lokalizaci objektů v terénu nebo i měření vzdáleností.

NIMS Výpadky sítě – jednou z funkcí aplikace je měření vzdálenosti k danému objektu s použitím kamery a senzorů chytrého telefonu. Měření je automaticky převedeny na skici.

4. Mechanizmy zajišťující vysokou kvalitu dat

Například slovníky, nebo pravidla ověření, která garantují konzistentní a úplná data.

5. Chytrá kombinace postupů vložení dat

Aplikace by měla využívat specifické techniky, které usnadňují práci a uživatel si může vybrat, která z nich je v danou chvíli nejužitečnější. Technik například nemusí diktovat data, ale může zvolit pohodlnější metodu, např. provést změny ručně.

6. Uživatelská přívětivost

Nezapomeňte na to! Pokud chcete, aby vaši technici aplikaci skutečně používali, musí být intuitivní a snadno použitelná. Také by měla automaticky provádět co nejvíce činností, například porovnávat pořízené fotografie se správnými objekty bez zásahu uživatele.

Proč byste měli používat moderní řešení pro sběr dat v terénu?

Správné řešení zohlední specifika vašeho oboru a dokonce i vaší společnosti, zlepší a urychlí práci a zároveň zajistí vysokou kvalitu dat. To se promítá do skutečných obchodních výhod:

Vylepšená efektivita reportování práce z terénu – vaši zaměstnanci stráví více času řešením problémů namísto sběru dat a dokumentace. Může to také zvýšit spokojenost zaměstnanců.

Data budou přesunuta do firemních systémů rychleji, takže systémy budou obsahovat nejaktuálnější data, která podpoří přesnější rozhodnutí založená na datech a pomohou vylepšit podnikové procesy, jako například oprava výpadků sítě nebo připojení nových zákazníků.

Udělá se méně chyb – pomocí aplikace budou data zadávat přímo do systému technici v terénu pomocí slovníků. Není třeba zadávat informace ručně.

Sníží se množství práce pro administrativní pracovníky, kteří již nebudou muset vkládat data do systému.

Nebude nutné spouštět projekty zaměřené pouze na sběr dat. Obvykle jsou zdlouhavé a neefektivní (sesbírané data mohou být zastaralé ještě před dokončením dlouho trvajícího projektu). Při používání specifické aplikace sbíráte data dennodenně.

Vysoko kvalitní data použijete pro analytickou práci, včetně možnosti využití prediktivní analýzy.

Jak mohou podobná řešení pomoci zlepšit vaše podnikání?

Možná se ptáte, zda použití moderních řešení založených na algoritmech umělé inteligence může zlepšit provoz vaší společnosti.

Pojďme si promluvit o výhodách používání aplikací pro sběr dat v terénu ve vaší organizaci.