Skip to main content

LocDoc – Nový produkt pro digitalizaci papírových dokumentů

22-2020-06-29-locdoc2

Udržuje Vaše společnost velký objem technické papírové dokumentace, která je obtížně přístupná? Stojíte před výzvou digitalizace zdrojů, jako jsou stavební, investiční nebo projektová dokumentace? LocDoc, nový produkt v našem portfoliu, automatizuje kategorizaci naskenovaných dokumentů a poskytuje snadný přístup k jejich obsahu pro každého zaměstnance ve Vaší společnosti. Zjistěte, jak LocDoc funguje a jak může pomoci s papírovou dokumentací.

Kategorizace dokumentů zajišťuje umělá inteligence

LocDoc kategorizuje papíry, mapy, rozhodnutí, protokoly a podobné dokumenty. Analyzuje jejich obsah a nastavuje jejich datum a umístění. Tímto způsobem se vytvoří databáze prostorových dokumentů. K dosažení tohoto cíle v krátkém čase je modul kategorizace založen na nástrojích strojového učení, které se nejprve „naučí“ analyzovat vzorky dokumentace a poté pomocí optimálně vyladěného modelu roztřídí dokumenty pro organizaci.

Aplikace LocDoc poskytuje snadný přístup k dokumentům pro celou společnost. Tím se zvýší efektivita provozu organizace a digitální model jejich aktiv se vytvoří rychleji.

Další informace o procesu automatické kategorizace technických dokumentů a výhodách LocDoc naleznete na našich nových webových stránku produktu: