Skip to main content

Společnost LOTOS SA implementovala Smallworld PNI s doplňky od Globemy

By 25 listopadu, 201322 ledna, 2015Ropa & Plyn, Smallworld

LOTOS SA, jedna z největších polských ropných společností, implementovala systém Smallworld Physical Network Inventory (PNI) spolu s doplňky od Globemy (Physical Route Manager, Optical Network Atlas, webová aplikace). Toto řešení bude podporovat evidenci a správu optické sítě uvnitř rafinérie LOTOS v Gdaňsku. Projekt byl dokončen v listopadu 2013.

Velké utilitní společnosti často používají vlastní telekomunikační infrastrukturu, kterou potřebují efektivně spravovat. Hlavní rafinérie skupiny LOTOS Group díky modernizaci v letech 2007-2010 (program 10+) zpracovává 10,5 milionů tun ropy ročně. Program 10+ byl jedním z největších investičních programů v odvětví ropy a plynu v Polsku, jeho hodnota byla přibližně 1,5 miliardy EUR.

O společnosti LOTOS SA

Skupina LOTOS je s obratem přibližně 8 miliard EUR (2012) druhá největší ropná společnost v Polsku. Společnost se zaměřuje na produkci a zpracování ropy a prodej kvalitních ropných produktů. Skupina LOTOS produkuje a dodává bezolovnatý benzín, naftu, naftu pro účely vytápění (lehký topný olej), letecký benzín a těžký topný olej. LOTOS se také specializuje na produkci a prodej mazacích olejů a asfaltu.

Oficiální stránky společnosti LOTOS

Smallworld PNI

Část portfolia Smallworld Network Inventory – Evidence fyzické sítě (Physical Network Inventory (PNI)) poskytuje kompletní a přesnou reprezentaci fyzické sítě, od switche po koncového zákazníka. Díky integraci dat o vnitřních a vnějších částech sítě do jediné konsolidované databáze, PNI poskytuje end-to-end pohled na síť, který umožňuje vizualizaci modelu sítě na jakékoliv úrovni.

Physical Route Manager

Physical Route Manager (PRM) je rozšíření pro systém Physical Network Inventory (PNI). PRM umožňuje seskupovat libovolné množství fyzických zdrojů do jednoduše přístupných entit – Tras. Trasa se skládá z mnoha prvků (vlákna, porty, optické spojky, atd.). Trasy usnadňují modelování využití fyzických zdrojů.

PRM podporuje klíčové podnikové procesy: plánování rozvoje sítě, připojování nových zákazníků, správa výpadků a údržbu sítě.

Optical Network Atlas

Optical Network Atlas je modul, který rozšiřuje funkcionalitu systému Smallworld Physical Network Inventory o automatické generování schémat optických tras. Tento modul automaticky generuje snadno čitelnou dokumentaci všech prvků optické sítě, která je potřebná při rozšiřování sítě a její údržbě. Tato dokumentace může být jednoduše vytištěna a může sloužit jako papírová dokumentace. Schémata jsou generována pomocí dynamického trasování optických cest, které začínají v určeném místě nebo v optické spojce a dále používají vybrané optické kabely / vlákna nebo ODF stojany / porty. V průběhu procesu generování dokumentace jsou všechny její části rozděleny do jednotlivých stránek, což systému umožňuje prezentovat stejné výsledky pomocí různých výstupů (aplikace Smallworld, tištěná dokumentace, PDF).