Skip to main content

Mobile Data Collector podporuje inovativní řízení dopravy

By 7 prosince, 20158 ledna, 2016Telekomunikace, Výzkum & Vývoj

Tristar je veřejný podnik, který umožnil vytvoření a implementaci integrovaného systému pro řízení dopravy ve třech největších městech Polského Baltského pobřeží – Gdyně, Gdaňsk a Sopot (známý jako urbanistický komplex Tri-City). Celková hodnota projektu byla přibližně €42m a jeho cílem bylo snížit průměrný čas dopravy o 20%. Jsme rádi, že se na této iniciativě podílela i Globema. Náš tým implementoval Mobile Data Collector, mobilní aplikaci pro sběr dat a inspekci sítě přímo v terénu. Tento nástroj byl upraven tak, aby splňoval specifické požadavky projektu.

Při implementaci MDC pro projekt Tristar Globema spolupracovala se společnostmi Instal-Luk a Qumak. Aplikace MDC se používá k podpoře správy a evidence optických sítí. Během implementace konzultanti Globemy řídili migraci dat (ze souborů DWG a papírových zdrojů) a poskytovali profesionální školení koncovým uživatelům.

O Tristar

Projekt Tristar vyústil v zavedení inteligentního dopravního systému, který zabezpečuje plynulost provozu. Centrální server je napojen na dvě kontrolní centra a je „mozkem i srdcem“ celého řešení. Kontroluje a ovládá semafory a veřejnou dopravu.

Cílem Tristaru je vytvořit kaskádu zelených světel (“zelenou vlnu”) kdykoliv a kdekoliv je to možné. Systém také kontroluje parkovací místa (informační tabule navádějí řidiče na nejbližší volná místa) a informuje pasažéry o zpožděných autobusech a tramvajích.

O Mobile Data Collector-Telco (MDC-Telco)

MDC-Telco je samostatný nástroj, který slouží k vylepšení procesu inventarizace dat o sítích a infrastruktuře telekomunikačních a utilitních společností. Umožňuje terénním pracovníkům optimalizovat proces inventarizace sítě přímo v terénu. V Tristar je MDC používán k modelování:

  • 136.9 km trubek
  • 147.8 km vláken a optických kabelů
  • 160 switchů v síťových uzlech a kontrolních centrech
  • 172 skříní

9-2014-12-30-ipad2

MDC je často používán ke sběru dat do Smallworld Physical Network Inventory. Jelikož má aplikace otevřenou architekturu, může podporovat různé GIS platformy (např.: Smallworld, ESRI, Google Maps, Intergraph, atd.). Sběr dat a inspekci sítě je možné provádět přímo v terénu. Aplikace také umožňuje používat GPS k umisťování objektů a ke sledování zaměstnanců, kteří provádějí inspekci.

Vybrané benefity pro zákazníka

  • Eliminace papírů, jako nosičů dat
  • Zrychlení a zlevnění sběru dat
  • Zajištění kvality dat
  • Tvorba databáze přímo v terénu (vysoká spolehlivost)
Dozvědět se více MDC v akci