Skip to main content

Network Inventory Maintenance Support 2.0.

By 14 října, 20202 listopadu, 2020Mobilní, Smallworld, Telekomunikace

Už jste se někdy trápili se sběrem dat z terénu? Máte problémy s kvalitou dat poskytovanou terénními pracovníky? Máte pocit, že uchovávání přesných údajů by mohlo být pro operátory Evidence fyzické sítě (PNI) méně zdlouhavé? Všechny tyto problémy lze vyřešit s Network Inventory Maintenance Support (Podpora údržby evidence sítě) – mobilním řešením pro pracovníky v terénu.

NIMS (podpora údržby evidence sítě) je webová aplikace, která zefektivňuje sběr údajů o síti tím, že umožňuje odesílání zpráv o aktualizaci dat přímo z terénu rovnou do databáze Smallworld Evidence fyzické sítě (PNI).

Toto je obvyklý pracovní postup využívající NIMS:

  • Designér sítě plánuje nové úlohy, které se mají provádět v terénu. Může se např. jednat o instalace zařízení nebo nová optická připojení. Když je návrh schválen, všechny úlohy se transformují do NIMS jako technické operace – druh pracovního příkazu přidružený ke konkrétním umístěním v síti.
  • Terénní pracovník může na místě přistupovat k těmto pracovním zakázkám pomocí brány Evidence sítě nebo přímo v rozhraní NIMS.
  • Po dokončení úlohy může nahlásit, že aktualizace sítě byla provedena podle návrhu, nebo v případě potřeby upravit jakékoliv podrobnosti.
  • Report je doručen do Evidence fyzické sítě (PNI) ke kontrole a lze ho okamžitě použít v databázi Smallworld. Některé z těchto reportů lze uložit do databáze bez kontroly uživatele PNI.

NIMS reporty lze také vytvářet ad hoc bez předchozího návrhu v PNI. Navíc integrace Network Inventory Gateway umožňuje aktualizace atributů přímo.

Výhody

  • zkrácení doby aktualizace v PNI po terénních změnách
  • vyšší kvalita dat v PNI
  • efektivnější práce terénních pracovníků a operátora PNI

Jak to funguje?

Podívejte se na naše videa a dozvíte se, jak vytvářet úlohy, reportovat je a přijímat a jak pracovat s trasami v NIMS:

Smallworld PNI produkty

Data Center Manager pro evidenci fyzické sítě (PNI)

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Optical Network Atlas pro PNI

Physical Route Manager pro PNI

Správa fyzických tras v přenosových sítích

Optical Path Scheme pro PNI

Generování schémat pro optickou síť

Radio Network Inventory pro PNI

Inventář rádiových věží a bezdrátových zařízení

Cable TV Design pro Smallworld PNI

Podpora návrhu koaxiální a optické sítě

Service Inventory pro PNI & LNI

Služby B2B v inventarizaci logické sítě

Data Quality Tool pro Smallworld GIS

Ověřování dat a práce s chybnými daty

Network Inventory Maintenance Support

Automatizované reportování

Logical Browser pro LNI

Získejte okamžitě informace o logické síti

LNI-Konektor

Podpora a zjednodušení importu síťových dat