Skip to main content

NOVÉ MODULY DH.GIS – NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO SPRÁVU DÁLKOVÉHO VYTÁPĚNÍ

22-2020-06-16-sieć ciepłownicza

DH.GIS (Geografický informační systém dálkového vytápění) je systém založený na GE Smallworld určený pro společnosti disponující sítí dálkového vytápění. Používá se ve více než 70 městech po celé Evropě. DH.GIS podporuje klíčové obchodní procesy, jako jsou: údržba, provoz, investiční plánování nebo správa věcného břemene. Nedávno jsme vylepšili systém o dva nové moduly, abychom rozšířili jeho možnosti: Kolize a Technické podmínky připojení. Zjistěte, jaké funkce a výhody přinášejí!

Kolize

Modul podporuje každodenní operace při řešení výpadků a neočekávaných událostí v terénní infrastruktuře. Pomáhá také koordinovat umístění navržených sítí územního rozvoje, které jsou dohodnuty na zasedáních týmu pro správu dokumentace.

Modul Kolize čerpá data z GIS (Geografického informačního systému) a používá grafické rozhraní k zobrazení objektů a výpadků na mapě. Podporuje:

 • Alfanumerická (popisná) a geometrická (lokalizační) data
 • Připojení fotografií a dokumentů, jako smlouvy, protokoly týmu pro správu dokumentace, právní stavy, vývojové mapy, podrobné výkresy, poznámky atd.

Hlavní vlastnosti modulu jsou:

 • Plná registrace případů a kolizí s týmem pro správu dokumentace prezentovaná na mapě s přiloženou dokumentací
 • Automatizovaný proces řešení kolizí („usmířením“)
 • Možnost vytvářet zprávy a analýzy
 • Mobilní přístup k potřebným dokumentům během terénních úkonů

Modul zaručuje vaší firmě mnoho vylepšení:

 • Sledování postupu implementace ve všech případech a kolizích
 • Okamžitý přístup k úplné dokumentaci, v případě, že je místo kolize identifikováno na mapě
 • Rychlé nalezení polohy případu nebo kolize na mapě na základě dokumentace
 • Efektivní identifikace dodavatelů nebo subdodavatelů stavebních prací
 • Možnost hlášení poškození sítě dodavatelem v terénu
71-2020-05-22-Obraz1

Technické podmínky připojení

Tento modul podporuje postupy pro přidání / připojení nových zákazníků k síti dálkového vytápění.

Při vydávání rozhodnutí o připojení k síti je klíčové umístění zákazníka a informace o objemu dodávek očekávaných zákazníkem. DH.GIS ukládá technické údaje a přesné umístění součástí infrastruktury dálkového vytápění, takže může analyzovat potenciální nárůst spotřeby energie po provedení aktualizovaného uspořádání sítě a hydraulických a termodynamických výpočtů. To usnadňuje rychlé rozhodování a stanovení nákladů na připojení.

Tento modul, stejně jako modul Kolize, čerpá informace ze systému GIS. Data lze vizualizovat na mapě. Modul podporuje alfanumerická (popisná), geometrická (lokalizační) data a fotografie a související dokumenty (např. Právní status, místní plány, dohody atd.).

Hlavní vlastnosti modulu jsou:

 • Registrace případů a nehod v týmu pro správu dokumentace, spolu s prezentací na mapě a přiloženou dokumentací
 • Propojení map, dat a dokumentů v procesu uspořádání s objekty v databázi a vizualizace kolizí na mapě
 • Automatizovaný proces řešení kolizí („usmířením“) s možností sledování jejich současného stavu
 • Vytváření odkazů na reálné nemovitosti, parcely a dokumenty

Výhody

 • Všechny problémy s připojením jsou uchovávány na jednom místě
 • Pohodlná kontrola termínů a postupu během připojování zákazníka
 • Rychlý přístup k úplné dokumentaci z mapy
 • Rozhodnutí o připojení nových zákazníkům jsou založena na skutečných datech a výpočtech
9-2020-06-19-22-2019-12-09-Kopia-Kopia-Tekst-akapitu-e1592388650957.png

Tento TWP Modul je zdarma pro všechny společnosti dálkového vytápění, které používají náš systém DH.GIS a mají smlouvu o aktivní údržbě systému.

Zajímavé?

Kontaktujte nás a naši odborníci vám rádi zodpoví vaše dotazy.