V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), jakož i s informační povinností vyplývající z těchto ustanovení, bychom vás rádi v tomto dokumentu transparentním způsobem informovali, jak o vaše osobní údaje pečujeme a jak je zpracováváme.

Zvláštní pozornost věnujeme respektování soukromí návštěvníků našich webových stránek. Údaje, které shromažďujeme, se používají pouze ke správě webových stránek a nejsou určeny k identifikaci uživatelů našich webových stránek.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete níže:

Komu jsou naše Zásady ochrany osobních údajů určeny?

Pokud:
navštívíte naše webové stránky provozované daným Správcem, uvedeným níže (dále jen „Webové stránky“); včetně toho, zda využíváte funkčních možností poskytovaných Službami, jako je možnost kontaktovat nás prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře, nebo se přihlásíte k odběru našeho Newsletteru nebo navštívíte naše oficiální účty sociálních médií, jako jsou: LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram provozované daným Správcem („Účty sociálních médií„) („Uživatel„);

Podívejte se na seznam služeb

 • https://www.globema.com/
 • https://www.globema.cz/
 • https://www.globema.pl/
 • https://www.globema.ro/
 • https://www.globema.ru/
 • https://conference2017.globema.com/
 • https://fme.globema.cz/
 • https://fme.globema.pl/
 • https://fme.globema.ro/
 • https://geotask.globema.com/
 • https://geotask.globema.ro/
 • https://google.globema.com/
 • https://google.globema.cz/
 • https://google.globema.hu/
 • https://google.globema.pl/
 • https://google.globema.ro/
 • https://konferencja2017.globema.pl/
 • https://mobilnipracovnik.cz/
 • https://mobilnypracownik.pl/
 • https://netstork.globema.com/
 • https://netstork.globema.cz/
 • https://netstork.globema.pl/
 • https://netstork.globema.ro/
 • https://optymalizacjatras.pl/
 • https://fme.globema.ru/
 • https://google.globema.ru/
 • https://geotask.globema.ru/
 • https://geotraxx.globema.ru/
 • https://4res.globema.pl/
 • https://4res.globema.com/
 • https://globema.rs/
 • https://google.globema.rs/
 • https://geotask.globema.rs/
 • https://netstork.globema.rs/
 • https://geoplatform.globema.pl/
 • https://geoplatform.globema.com/
 • https://prognozer.globema.pl/
 • https://geogrid.globema.pl
 • https://geogrid.globema.com/

jako osoba jste (potenciálním) zákazníkem, dodavatelem, subdodavatelem, dodavatelem Správce apod. (dále jen „Dodavatel„) nebo jste (potenciální) zákazník, dodavatel, subdodavatel, dodavatel apod. dodavatele daného správce („Dodavatel našeho Dodavatele„);
jste fyzickou osobou jednající jménem Dodavatele nebo Dodavatele našeho dodavatele (dále jen „Zástupce„);
kontaktujete daného Správce telefonicky nebo SMS, e-mailem, kontaktními formuláři dostupnými na našich Webových stránkách, nebo tradiční poštou v jakékoli záležitosti, nebo vás daný Správce kontaktuje a nejste Dodavatelem, Dodavatelem našeho Dodavatele nebo Zástupcem současně („Kontaktní osoba„);

naše ochrana soukromí se vztahuje na vaše osobní údaje, tj. všechny informace, které vás identifikují nebo umožňují přímo nebo nepřímo identifikovat.

Kdo zpracovává vaše osobní data?

Správcem vašich osobních údajů je:

 • pokud jste Uživatelem webových stránek domény CZ, nebo jako Zhotovitel uzavřete smlouvu s naší společností v Česku, jednáte jménem Zhotovitele, který s naší společností uzavřel smlouvu v Česku, kontaktujete naši společnost v Česku:
  Globema CS s.r.o.
  Nové domy 154
  164 00 Praha 6
  Přední Kopanina, Česko
 • pokud jste uživatelem webových stránek domény PL nebo COM nebo účtů sociálních sítí nebo jako dodavatel uzavřete smlouvu s naší společností v Polsku, jednáte jménem dodavatele, který uzavřel smlouvu s naší společností v Polsku, kontaktujte naši společnost v Polsku:
  Globema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě, adresa: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Varšava, NIP (daňové identifikační číslo): 5212743872, registr KRS č.: 0000024100, rejstříkový soud: Okresní soud pro hlavní město Varšava ve Varšava, 13. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, základní kapitál: 218.550,00 PLN;
 • pokud jste Uživatelem webových stránek domény RO nebo jako Dodavatel uzavřete smlouvu s naší společností v Rumunsku, jednáte jménem Dodavatele, který uzavřel smlouvu s naší společností v Rumunsku, kontaktujete naši společnost v Rumunsku:
  Globema RO SRL
  str. Pechea 32-36
  Baneasa Offices, et. 2
  013982 Bukurešť, Rumunsko
 • pokud jste Uživatelem stránek domény RS nebo jako Dodavatel uzavřete smlouvu s naší společností v Srbsku, jednáte jménem Dodavatele, který uzavřel smlouvu s naší společností v Srbsku, kontaktujete naši společnost v Srbsku:
  Globema Adria d. o.o.
  Samarska 9, Bežanijska Kosa
  Beograd, Srbsko

(každá z výše uvedených společností bude samostatně označována jako „Správce“). 

Jak můžete kontaktovat Správce?

Správce můžete kontaktovat:

 • písemně tradiční poštou na výše uvedené adrese;
 • elektronicky na následující e-mailové adrese: gdpr@globema.com;
 • pomocí kontaktních formulářů dostupných v každé z našich Služeb.

Je poskytnutí vašich osobních údajů dobrovolné?

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro účely, pro které jsou vámi poskytnuty a shromažďovány a dále zpracovávány Správcem. Kontaktovat vás je nutné při uzavření smlouvy s vámi nebo subjektem, který zastupujete, dále při plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo subjektem, který zastupujete.

Důsledkem neposkytnutí vašich osobních údajů je neschopnost provést výše uvedené úkony ze strany Správce (např. neposkytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost vás kontaktovat, nemožnost uzavřít smlouvu s vámi nebo subjektem, který zastupujete, nebo neschopnost plnit naše povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené s vámi nebo subjektem, který zastupujete).

V souvislosti s využíváním Webových stránek Uživatelem, Správce shromažďuje také informace o aktivitě Uživatele na Webových stránkách. Správce používá informace identifikující fyzické osoby (jejich osobní údaje), jako je IP adresa nebo jiné identifikátory a informace shromážděné prostřednictvím cookies nebo jiných podobných technologií.

Z jakého zdroje máme vaše osobní údaje?

Ve většině případů získáváme vaše osobní údaje přímo od vás, tj. přímo od subjektu údajů. Tak je tomu například v případě, kdy dobrovolně poskytnete své osobní údaje při zasílání kontaktního formuláře na našich Webových stránkách, když se ucházíte o pozici v našem týmu nebo dokonce v procesu vyjednávání a uzavírání smlouvy se Správcem.

Pokud jde o Dodavatele, Dodavatele našich Dodavatelů, Zástupce nebo Kontaktní osoby, vaše osobní údaje můžeme také získat z jiných zdrojů, jako jsou:

Vaši zaměstnavatelé / ředitelé / spolupracovníci, subjekty, které zastupujete;
dodavatelé Vašeho zaměstnavatele / zmocnitele / spolupracovníků, subjekty, které zastupujete;
veřejně dostupné zdroje, včetně informací zpřístupněných na webových stránkách nebo na veřejných účtech v profesionálních sociálních médiích (tj. LinkedIn) nebo ve veřejných elektronických databázích podnikatelů.

V případě získání Vašich osobních údajů z jiných zdrojů, než přímo od vás může daný Správce (v souladu se zásadou minimalizace zpracování osobních údajů) zpracovávat následující kategorie vašich osobních údajů: jméno a příjmení, pracovní pozice, obchodní adresa, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mail, společnost (název) podnikatelské činnosti, adresa společnosti, daňové identifikační číslo, jakož i informace o tom, jakým typem podnikání se zabýváte.

Na jakém právním základě, za jakým účelem a jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou Správcem zpracovávány pro následující účely, na následujícím právním základě a v následujícím období:

za účelem zasílání Newsletteru, včetně informací o našich produktech a službách, jakož i informací ze světa IT, o trendech v oboru, našich úspěších a produktových novinkách nebo zajímavých událostech v oboru – pak je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – v tomto případě jsou vaše osobní údaje zpracovávány, dokud neodstoupíte od odběru newsletteru nebo neodvoláte svůj souhlas;

za účelem interakce s vámi prostřednictvím účtů sociálních médií Správce – právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v propagaci produktů a značky Správce a budování a udržování komunity související se značkou společnosti Správce – v tomto případě jsou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, kdy Správce vede účet na sociálních médiích, nejdéle však do doby, než podniknete příslušné kroky vedoucí k odstranění vašich osobních údajů z daného účtu sociálních médií (např. odstraníte svůj komentář nebo podobně);

za účelem a v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smluv mezi vámi jako Dodavatelem a Správcem – právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, jako jedné ze smluvních stran, je nutnost jejich zpracování pro Správce k plnění smlouvy uzavřené s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – v tomto případě jsou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání těchto dohod;

za účelem kontaktování Zástupců Správcem v aktuálních záležitostech (např. ujednání o spolupráci, zodpovězení dotazů apod.) v souvislosti s uzavřením nebo plněním smlouvy uzavřené Správcem s Dodavateli nebo Dodavateli našeho Dodavatele – pak právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v realizaci uzavřené smlouvy – v tomto případě jsou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smlouvy;

za účelem komunikace (např. telefonicky a e-mailem) a odpovídání na dotazy a pochybnosti týkající se služeb a produktů kteréhokoli ze Správců a jejich činností – právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je pak oprávněný zájem daného Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v provádění korespondence v souvislosti s vykonávanou podnikatelskou činností – v tomto případě jsou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k účinnému kontaktování zvolené Kontaktní osoby;

za účelem plnění zákonných povinností Správce, vyplývajících zejména z daňových a účetních předpisů, včetně povinností souvisejících s dokumentací ekonomických událostí (vystavování faktur) a archivačních povinností – právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je pak zákonná povinnost uložená danému Správci (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) – v tomto případě jsou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, po kterou závazné právní předpisy vyžadují, aby Správce uchovával vaše osobní údaje, např. pro účetní nebo daňové účely;

za účelem případného stanovení a uplatnění nároků nebo obrany proti nim ze strany Správce – právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je pak oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv a zájmů – v tomto případě osobní údaje zpracováváme po dobu plnění povinností vyplývajících ze smluv uzavřených se Smluvními partnery Správce, a to i do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky vyplývající z těchto smluv;

pro analytické a statistické účely – právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v provádění analýz činnosti Uživatelů, jakož i jejich preferencí za účelem zlepšení funkčnosti využívaných Služeb – v tomto případě jsou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu analýz a statistik prováděných Správcem na Webových stránkách.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

V souvislosti s podnikáním, které vyžaduje zpracování osobních údajů, mohou být vaše osobní údaje (v přiměřeném rozsahu) předány následujícím příjemcům:
subjekty kapitálově spřízněné s daným Správcem;
provozovatelé poštovních služeb nebo subjekty provádějící kurýrní činnost;
subjekty vykonávající platební činnost (banky, platební instituce, včetně těch, které poskytují platební služby, faktoringové služby atd.) a pojištění;
subjekty spolupracující s námi, které poskytují právní služby, účetní a daňové služby Správci, jakož i statutární auditoři, auditoři, poradenské společnosti apod.;
subjekty udržující servery a poskytující hostingové služby, provozovatel internetové domény, dodavatelé a subjekty spravující IT systémy a subjekty poskytující další obdobné služby Správci.

Dále bychom vás rádi informovali, že vzhledem k nadnárodní povaze toku údajů v rámci portálů sociálních médií (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram), pokud navštívíte účty sociálních médií, mohou být některé vaše osobní údaje zpracovávány také vlastníky výše uvedených sociálních sítí. Vezměte prosím na vědomí, že jako poskytovatelé nástrojů jsou tito vlastníci společně odpovědní za zpracování vašich údajů, pokud používáte účty sociálních médií. Mohou zpracovávat vaše údaje pro své vlastní účely na základě jiných právních důvodů za podmínek, které uvedli (níže uvedené odkazy), včetně přenosu vašich osobních údajů do třetích zemí (není závislé na žádném Správci):
Facebook (ve vlastnictví společnosti Facebook Ireland Ltd.): link nebo link
Instagram (ve vlastnictví společnosti Facebook Ireland Ltd.): link
LinkedIn (ve vlastnictví LinkedIn Ireland Unlimited Company): link
YouTube (ve vlastnictví společnosti Google Ireland Ltd.): link
Twitter (ve vlastnictví Společnosti Twitter, Inc.): link
Základem pro takový převod jsou standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, které používají výše uvedení vlastníci sociálních sítí.

Kromě toho, pokud jste odběratelem našeho Newsletteru, vaše osobní údaje jsou předávány subjektům, které na žádost Správce poskytují činnosti správy hromadného zasílání Newsletteru odběratelům, včetně subjektu poskytujícího aplikaci Mailchimp. V takovém případě mohou být vaše osobní údaje předány do třetích zemí a základem pro takový přenos jsou standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Více informací v tomto ohledu naleznete zde.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Správce zajišťuje, že máte právo:

právo odvolat souhlas – váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů může být kdykoli odvolán bez udání důvodu a odvolání takového souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním;

V rámci Newsletteru se snažíme poskytovat co nejzajímavější a nejvíc související obsah zájmům příjemců. Pokud se však rozhodnete, že od nás již nechcete dostávat Newsletter, můžete se kdykoli odhlásit a odvolat svůj souhlas v souladu s výše uvedeným. Za tímto účelem byste měli kliknout na odkaz „unsubscribe“ / „odhlásit se“ v zápatí našeho Zpravodaje nebo nám napsat přímo na unsubscribe@globema.com.

právo na přístup k údajům – možnost požádat Správce o přístup k vašim osobním údajům, např. získáním potvrzení, zda/které vaše osobní údaje (jaké kategorie) Správce zpracovává, získání informací, mj. o účelu zpracování, příjemcích nebo kategoriích příjemců údajů, plánované době uchovávání údajů nebo kritériích pro stanovení této doby atd., získání kopie těchto osobních údajů;

právo na opravu údajů – možnost požádat Správce o opravu (opravu, doplnění, aktualizaci) vašich osobních údajů, které jsou nesprávné, neúplné, a to i předložením dodatečného prohlášení;

právo na výmaz údajů – možnost požádat daného Správce (pouze v určitých situacích) o výmaz vašich osobních údajů, např. pokud vaše osobní údaje nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pokud byly zpracovány v rozporu se zákonem;

právo na omezení zpracování – možnost požádat Správce o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud:
– zpochybňujete správnost svých osobních údajů – poté může být zpracování omezeno na dobu, která umožní danému Správci zkontrolovat správnost těchto údajů;
– zpracování je nezákonné a vy odmítáte výmaz údajů a místo toho požadujete omezení jejich zpracování;
– daný Správce již nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely zpracování a zároveň je potřebujete k určení, uplatnění nebo obhajobě vašich nároků;
– vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů – pak může být zpracování omezeno, dokud nebude zjištěno, zda oprávněné důvody ze strany Správce převažují nad vaší námitkou;

právo na přenositelnost údajů – možnost požádat Správce o předání vašich osobních údajů (pokud je zpracování nezbytné k tomu, aby Správce mohl plnit smlouvu, jejíž jste smluvní stranou, nebo je založeno na vašem souhlasu a pokud je takové zpracování prováděno automatizovanými prostředky), včetně obdržení kopie vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu; tato kopie může být zaslána vám nebo jinému subjektu (jinému správci), pokud je to technicky možné;

právo vznést námitku – možnost vznést námitku u Správce proti zpracování vašich osobních údajů – z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, v případě zpracování vašich osobních údajů v rámci oprávněného zájmu sledovaného Správcem, jakož i v případě jejich zpracování pro účely přímého marketingu.

Výše uvedená práva můžete uplatnit:

 • písemně tradiční poštou na výše uvedené adresy;
 • elektronicky na následující e-mailové adrese: gdpr@globema.com
 • pomocí kontaktních formulářů dostupných v každé z našich Služeb.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů Správcem porušuje ustanovení GDPR.

Pokud požádáte o kopii svých osobních údajů, můžete být povinni zaplatit zákonný poplatek. Pokud ukládáme některé z vašich osobních údajů, které jsou nesprávné, nebo pokud došlo k jakýmkoli změnám vašich údajů, informujte nás, abychom mohli udržovat přesné a aktuální záznamy.

Jak zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání?

Pokud se ucházíte o pozici v našem týmu, zejména pokud Správci zašlete svůj životopis nebo jiné dokumenty, žádosti obsahující vaše osobní údaje, je proces zpracování údajů Správce založen nejen na GDPR, ale také na platných pracovně právních ustanoveních, která obsahují i pokyny v oblasti zpracování osobních údajů. Podrobné informace v tomto ohledu poskytuje Správce v procesu náboru na konkrétní pozici.

Jak používáme soubory cookie?

Naše Webové stránky používají cookies. Soubory cookie (tzv. cookies) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení a jsou určeny pro používání webových stránek.
Soubory cookie se používají k následujícím účelům:
vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
udržování relace uživatele (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webových stránek;
určení profilu uživatele za účelem zobrazení odpovídajících materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.
Používáním souborů cookie výše popsaným způsobem nikdy neidentifikujeme identitu uživatelů na základě informací uložených v souborech cookie.
Naše webové stránky používají dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud se neodhlásíte, neopustíte webovou stránku nebo nevypnete software (webový prohlížeč). Trvalé soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do jejich vymazání.
Soubory cookie mohou být použity reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel používá Webové stránky. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo o čase stráveném na dané stránce.
Většina webových prohlížečů je zpočátku nastavena tak, aby automaticky přijímal soubory cookie. Můžete však změnit nastavení prohlížeče tak, aby byly soubory cookie blokovány – zcela nebo částečně, např. pouze od třetích stran, nebo aby přijímaly zprávy při každém odeslání souborů cookie do vašeho zařízení. Podrobné informace o možnostech a metodách nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení vašeho webového prohlížeče.
Pokud nechcete přijímat soubory cookie, můžete změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že zakázání souborů cookie nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, udržování uživatelských preferencí může být obtížné a v extrémních případech může zabránit používání Webových stránek.

Závěr

Vyhrazujeme si právo změnit nebo aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů a jejich pravidel na stránkách našich Služeb. Zejména to může být nezbytné z důvodu změn v platných právních předpisech o ochraně osobních údajů, pokynů k ochraně osobních údajů vydaných dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů, ale také v souvislosti s případnými změnami v rozsahu provozování Webových stránek Správcem nebo procesy spolupráce/služeb dodavatelů

Zaručujeme, že veškeré změny našich Zásad ochrany osobních údajů, ke kterým může dojít v budoucnu, zůstanou v plném souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i s ohledem na potřebu zajistit bezpečnost vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Máte další dotazy? Napište nám na gdpr@globema.com.