Podniková řešení


Věděli jste, že více než 80%, se kterými denně pracujeme, obsahuje informaci o poloze? Globema poskytuje inteligentní lokalizační systémy, které slouží k provádění podnikových analýz, automatizovanému geomarketingu, správě pracovních sil a podpoře prodeje. Díky našim systémům se mohou organizace lépe rozhodovat, protože jim umožňujeme propojit geografická data a data obsahující informace o poloze s Business Intelligence, OSS a CRM aplikacemi.

Jak vám můžeme dodat podniková řešení?

Životní cyklus softwaru a celkový proces dodání řešení může být proveden a popsán mnoha způsoby a metodikami. Většinou však lze definovat 5 hlavních fází:

 

01. Podnikové & Technické Analýzy

V této fázi sbíráme všechny Vaše požadavky, probíráme plánované případy použití a navrhujeme propojení s existující IT architekturou a infrastrukturou.

 

02. Technický design

Dále vybereme datovou strukturu, algoritmy, třídy a vzorce, které budou nejlépe modelovat Váš problém.

 

03. Vývoj & Implementace

Během vývoje řešení může být aplikováno několik postupů a metodik. Během let si Globema vytvořila vlastní postup vývoje softwaru, který je založen na standardech Scrum a PRINCE2.

 

04. Testování

Po vydání každé hlavní verze softwaru, provádí Globema testy u zákazníka. Naši konzultanti si také mohou připravit vlastní testovací scénáře a podílet se na testování přijetí uživatelů.

 

05. Podpora & Údržba

Po dodání integrovaného řešení a ukončení testů okamžitě začínáme poskytovat podporu & údržbu. V tom jsou zahrnuty i aktivní audity systému, aktualizace a další vylepšení.

1
1

Softwarové technologie, na které se specializujeme

Vybrané reference