Skip to main content

PRM, CATV-DESIGN a ONA – NOVÉ FUNKCE A KOMPABILITA SE SMALLWORLD 5.2.2

By 9 dubna, 202023 června, 2020Smallworld, Telekomunikace
23-2020-05-12-9-2020-04-06-pni-522

Máme skvělé zprávy pro uživatele našich Smallworld rozšíření pro evidenci fyzické sítě. Naše moduly Physical Route Manager (PRM), Optical Network Atlas (ONA) and CableTV Design (CATV-Design), jsou nyní k dispozici pro Smallworld PNI 5.2.2. Vylepšili jsme je zvýšením výkonu a funkčnosti. Připravte se na nová vylepšení:

PRM

PRM umožňuje správu fyzických tras přenosových sítí a usnadňuje modelování přenosu dat. Aplikace umožňuje automatické i ruční seskupení libovolného počtu fyzických zdrojů (jako jsou vlákna, porty, spoje) do snadno přístupných a spravovatelných entit zvaných Routes.

Cross-design reservations

Před aktualizací…
Uživatelé PRM plánují optické trasy v samostatných databázových designech. Jaký je výsledek? Stejné zdroje (vlákna a porty) by mohly být použity pro různé služby, ale uživatelé si to obvykle neuvědomují, dokud je nespojí. Konflikty jsou detekovány na samém konci, takže uživatelé mají náročnou práci s přepracováním. Zní to povědomě?

Po aktualizaci…
Nyní vytvoří systém automaticky záznam rezervace v novém datasetu krátkých transakčních rezervací (je možné konfigurovat typy PRM a stavy, pro které je rezervace vytvořena). Informace o existujících rezervacích jsou okamžitě k dispozici ve všech designech v podokně PRM Candidates (a na dalších místech uživatelského rozhraní PRM). Tímto způsobem si všichni uživatelé budou vědomi prostředků používaných PRM dlouho předtím, než budou změny dostupné ve společném zobrazení. To šetří spoustu času a zvyšuje kvalitu návrhu optické sítě.

Co dalšího je nové v PRM?

Zobrazení vláken v podokně Candidate

Vlákna jsou nyní seskupena do svazků, což zlepšuje výkon a použitelnost velkých kabelů.

24-2020-06-22-9-2020-04-06-prm2

Automatické směrování

  • Vypočtená optická ztráta se nyní zobrazí ve výsledcích vyhledávání.
  • Algoritmy automatického směrování (přímá cesta, jednoduchá spojka a nejkratší optická trasa) jsou nyní prováděny paralelně – uživatel by měl získat výsledky rychleji než v předchozích verzích PRM.

Vylepšené generování zpráv

MS Excel již není vyžadován pro generování reportu PRM Data ve formátu XLSX – můžete jej vytvořit na serverech bez nainstalovaného MS Excel.

Podokno Optical loss

Podokno Optical loss (optické ztráty) v aplikaci PRM nyní zobrazuje ztrátu pouze pro jedno vlákno. U tras s více vlákny můžete vlákno vybrat pomocí rozevíracího seznamu – což je mnohem čitelnější.

Více skupin PRM tras

Nyní je možné přiřadit vybranou trasu PRM více skupinám PRM tras.

Cable TV Design

Model CaTV-Design zjednodušuje proces návrhů sítě HFC. Řešení od Globemy umožňuje kompletní přípravu návrhu HFC v rámci aplikace Smallworld Physical Network Inventory.

Katalog požadavků na signál vysokofrekvenční sítě RF

Aby bylo možné provádět správné výpočty pro RF sítě, je nutné definovat parametry signálu požadované na optickém uzlu a jednotlivých zesilovačích v síti. Tyto hodnoty jsou obvykle uvedeny v pokynech provozovatele, aby se zjednodušil proces návrhu sítě.

V předchozí verzi musely být hodnoty signálu uváděny samostatně pro každý síťový uzel a zesilovače. Rozšířili jsme novou verzi o možnost definování katalogu požadavků na signál pro RF sítě (design concepts). Jakmile jsou definovány, mohou být aplikovány na jakoukoli RF síť výběrem atributu na optickém uzlu či automatickou změnou výpočtových parametrů také pro všechny zesilovače v podsíti.

Optical Network Atlas

Tento modul pro Smallworld PNI, který může fungovat jako samostatná aplikace, automaticky generuje snadno tisknutelnou a čitelnou papírovou dokumentaci fragmentů optické sítě potřebných při vývoji a údržbě. Schémata jsou generována pomocí dynamicky trasovaných optických tras, počínajících v zadaném umístění nebo spojce, pomocí vybraných optických kabelů/vláken ODF polic/portů. Tento modul umožňuje generování diagramů založených na přesných datech a zvyšuje produktivitu mobilní pracovní síly.

ONA prezentace plánovaných prací

Bylo opraveno seskupování Design Changes a Planned PRM Routes.

ONA PRM trasy

Vylepšili jsme prezentaci v případě plánovaných změn připojení.

Máte zájem?

Náš tým odborníků Vám s radostí představí aktualizované moduly a krok za krokem vysvětlí, jak používat všechny nové funkce. Neváhejte a přihlaste se k živé ukázce!

Další informace o doplňcích k Smallworld PNI

Data Center Manager pro evidenci fyzické sítě (PNI)

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Optical Network Atlas pro PNI

Physical Route Manager pro PNI

Správa fyzických tras v přenosových sítích

Optical Path Scheme pro PNI

Generování schémat pro optickou síť

Radio Network Inventory pro PNI

Inventář rádiových věží a bezdrátových zařízení

Cable TV Design pro Smallworld PNI

Podpora návrhu koaxiální a optické sítě

Service Inventory pro PNI & LNI

Služby B2B v inventarizaci logické sítě

Data Quality Tool pro Smallworld GIS

Ověřování dat a práce s chybnými daty

Network Inventory Maintenance Support

Automatizované reportování

Logical Browser pro LNI

Získejte okamžitě informace o logické síti

LNI-Konektor

Podpora a zjednodušení importu síťových dat