4RES – předpovědi, plánování a správa pro OZE

4RES je inovativní systém, který vznikl jako produkt vědeckého výzkumu. Tento systém podporuje výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE). Tento systém se skládá ze dvou hlavních prvků: nástroj pro předpovědi a nástroj počítající podíl elektrické energie na trhu. Jejich kombinace složí potřebám výrobcům a prodejcům energie z OZE. 4RES poskytuje velmi přesné předpovědi, které jsou založené na předpovědích počasí pro rozsáhlá území a na lokálních meteorologických měřeních.

Systém 4RES se skládá ze tří aplikací, které spolupracují s jednou hlavní databází:

 • klient – poskytuje rozhraní pro vkládání a editaci dat, plánování a předpověď produkce energie a nástroj pro podporu prodeje
 • server – poskytuje konfiguraci zdrojů dat a automatické odečítání dat
 • mobilní – poskytuje aktuální informace o předpovědích a produkci energie prostřednictvím mobilních zařízení

klíčové funkce

 • Předpověď produkce energie z obnovitelných zdrojů
  • Větrné elektrárny
  • A také: fotovoltaické, vodní a bioplynové
 • Podpora pro plánování
  • Produkce energie
  • Nových investic a údržby
  • Prodeje energie nebo její uschování
 • Správu výpadků OZE
 • Využití lokálních meteorologických stanic a globálních předpovědí

proč 4RES?

4RES je inovativní systém, který vzešel z dlouholetého vědeckého výzkumu. Systém poskytuje velmi přesné předpovědi, protože do výpočtů zahrnuje lokální meteorologické stanice i globální předpovědi počasí. Pro producenty a prodejce energie z obnovitelných zdrojů jsou pro dosažení lepších finančních výsledků přesné předpovědi nezbytné.

Některé z našich projektů jsou spolufinancovány Evropskou unií a Národním Ústavem pro Výzkum a Vývoj.

prozkoumejte naše řešení pro energetiku

22-2020-10-05-SymPatia

Sympatia

Hydraulické výpočty pro teplovodní a vodovodní sítě

topologiann_divider

LOW-VOLTAGE TOPOLOGY

Efektivní sběr dat v terénu s využitím hlasového asistenta poháněného analýzou obrazu

LocDoc

Prostorová databáze dokumentů

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Google Maps Platform

Mobilní řešení Google Maps Platform

Mobile Data Collector

Správa sítí v telekomunikacích a veřejných službách

Řízení lidských zdrojů

Naše řešení založená na Google Maps

Smallworld Electric Office

Životní cyklus správy aktiv elektrických zařízení

EL.GIS

Správa elektrické sítě

ELGrid

Rozvoj, plánování a správa elektrické sítě

4RES

Prognózování, plánování a podpora řízení pro provozovatele OZE

MGrid

Systém pro správu mikrosítí

iSKOL

Monitorování nadzemních vedení VVN

GE PowerOn Advantage

Správa elektrických distribučních sítí