4RES – předpovědi, plánování a správa pro oze

4RES je inovativní systém, který vznikl jako produkt vědeckého výzkumu. Tento systém podporuje výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE). Tento systém se skládá ze dvou hlavních prvků: nástroj pro předpovědi a nástroj počítající podíl elektrické energie na trhu. Jejich kombinace složí potřebám výrobcům a prodejcům energie z OZE. 4RES poskytuje velmi přesné předpovědi, které jsou založené na předpovědích počasí pro rozsáhlá území a na lokálních meteorologických měřeních.

Systém 4RES se skládá ze tří aplikací, které spolupracují s jednou hlavní databází:

 • klient – poskytuje rozhraní pro vkládání a editaci dat, plánování a předpověď produkce energie a nástroj pro podporu prodeje
 • server – poskytuje konfiguraci zdrojů dat a automatické odečítání dat
 • mobilní – poskytuje aktuální informace o předpovědích a produkci energie prostřednictvím mobilních zařízení

klíčové funkce

 • Předpověď produkce energie z obnovitelných zdrojů
  • Větrné elektrárny
  • A také: fotovoltaické, vodní a bioplynové
 • Podpora pro plánování
  • Produkce energie
  • Nových investic a údržby
  • Prodeje energie nebo její uschování
 • Správu výpadků OZE
 • Využití lokálních meteorologických stanic a globálních předpovědí

proč 4RES?

4Res je inovativní systém, který vzešel z dlouholetého vědeckého výzkumu. Systém poskytuje velmi přesné předpovědi, protože do výpočtů zahrnuje lokální meteorologické stanice i globální předpovědi počasí. Pro producenty a prodejce energie z obnovitelných zdrojů jsou pro dosažení lepších finančních výsledků přesné předpovědi nezbytné.

Některé z našich projektů jsou spolufinancovány Evropskou unií a Národním Ústavem pro Výzkum a Vývoj.

prozkoumejte naše řešení pro energetiku

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

24-2018-10-31-24-2018-10-16-24-2018-07-19-googlemapsplatfom

Řešení Google Maps Platform

Mobilní řešení Google Maps Platform

Mobile Data Collector

Řízení lidských zdrojů

Smallworld Electric Office

EL.GIS – SPRÁVA ELEKTRICKÉ SÍTĚ

ELGRID – OPTIMALIZACE ELEKTRICKÉ SÍTĚ

4RES – Plánování produkce z obnovitelných zdrojů

MGrid – Správa mikrosítí

iSKOL – Monitorování nadzemních vedení VVN

GE PowerOn Advantage