Ověřování dat a řešení chyb pro platformu smallworld

Data Quality Tool (DQT) je add-on pro GIS Smallworld. Slouží k ověření soudržnosti a integrity sítě. DQT se používá k testování, hledání chyb a jejich následné opravě. DQT umožňuje snadnou tvorbu vlastních testovacích scénářů. Výsledky testování (seznam chyb) je možné ukládat do databáze nebo do externího souboru a v případě potřeby je načíst zpět. DQT obsahuje vestavěný testovací modul Smallworld PNI a více než 50 předdefinovaných testovacích scénářů pro PNI.

Klíčové funkce

 • Add-on pro evidenci sítě Smallworld
 • Vestavěný modul pro PNI, který obsahuje sadu předdefinovaných testů
 • Intuitivní uživatelské rozhraní pro prohlížení chyb
 • Přiřazování chyb jednotlivým uživatelům a ukládání informací o vyřešených problémech
 • Rychlé filtrování chyb a problémů, ukládání a načítání sad datových testů pomocí jednoho kliknutí
 • Jednoduché rozhraní a API sloužící k tvorbě vlastních testovacích scénářů
 • Systém přístupových práv, který umožňuje přístup k testování jen určitým uživatelům

přínosy

 • Komplexní a nastavitelný nástroj zajišťující kvalitu dat pro Smallworld
 • Snížení OPEX, díky vylepšené integritě dat
 • Efektivní podpora pro sběr a údržbu dat
 • Možnost tvorby vlastních testovacích scénářů, upravených pro různé datové modely
 • Automatická lokalizace chyb a poskytnutí informací o těchto chybách
 • Flexibilní nástroj pro reportování problémů a inspekci dat

PODÍVEJTE SE NA ROZŠÍŘENÍ PRO PNI

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas pro PNI

Physical Route Manager pro PNI

Optical Path Scheme pro PNI

Radio Network Inventory pro PNI

Cable TV Design pro PNI

Service Inventory pro PNI a LNI

Data Quality Tool pro Smallworld

Network Inventory Maintenance Support