Ověřování dat a řešení chyb pro platformu smallworld

Data Quality Tool (DQT) je add-on pro GIS Smallworld. Slouží k ověření soudržnosti a integrity sítě. DQT se používá k testování, hledání chyb a jejich následné opravě. DQT umožňuje snadnou tvorbu vlastních testovacích scénářů. Výsledky testování (seznam chyb) je možné ukládat do databáze nebo do externího souboru a v případě potřeby je načíst zpět. DQT obsahuje vestavěný testovací modul Smallworld PNI a více než 50 předdefinovaných testovacích scénářů pro PNI.

Klíčové funkce

 • Add-on pro evidenci sítě Smallworld
 • Vestavěný modul pro PNI, který obsahuje sadu předdefinovaných testů
 • Intuitivní uživatelské rozhraní pro prohlížení chyb
 • Přiřazování chyb jednotlivým uživatelům a ukládání informací o vyřešených problémech
 • Rychlé filtrování chyb a problémů, ukládání a načítání sad datových testů pomocí jednoho kliknutí
 • Jednoduché rozhraní a API sloužící k tvorbě vlastních testovacích scénářů
 • Systém přístupových práv, který umožňuje přístup k testování jen určitým uživatelům

přínosy

 • Komplexní a nastavitelný nástroj zajišťující kvalitu dat pro Smallworld
 • Snížení OPEX, díky vylepšené integritě dat
 • Efektivní podpora pro sběr a údržbu dat
 • Možnost tvorby vlastních testovacích scénářů, upravených pro různé datové modely
 • Automatická lokalizace chyb a poskytnutí informací o těchto chybách
 • Flexibilní nástroj pro reportování problémů a inspekci dat

PODÍVEJTE SE NA ROZŠÍŘENÍ PRO PNI

Data Center Manager pro evidenci fyzické sítě (PNI)

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas pro PNI

Physical Route Manager pro PNI

Správa fyzických tras v přenosových sítích

Optical Path Scheme pro PNI

Generování schémat pro optickou síť

Radio Network Inventory pro PNI

Inventář rádiových věží a bezdrátových zařízení

Cable TV Design pro Smallworld PNI

Podpora návrhu koaxiální a optické sítě

Service Inventory pro PNI & LNI

Služby B2B v inventarizaci logické sítě

Data Quality Tool pro Smallworld GIS

Ověřování dat a práce s chybnými daty

Network Inventory Maintenance Support

Automatizované reportování