Podpora předpovědí, optimalizace energetických a distribučních sítí

ELGrid 2020 je druhou fází projektu ELGrid. ELGrid je systém na podporu rozhodování, který optimalizuje provoz elektrické sítě a plánování investic. Řešení také předpovídá poptávku po elektřině a výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Kromě toho pomáhá optimalizovat strategie pro skladování energie.

Diagnostické metody

Systém ELGrid umožňuje zkrácení času potřebného ke sběru dat o síťových zdrojích a poskytuje prostředky ke snížení distribučních ztrát o 9-10 % v částech distribuční sítě VN a NN. Díky zpětné vazbě shromážděné od uživatelů předchozí verze, se podařilo možnosti prognózování dále zvýšit, přičemž se především zaměřujeme na uživatelské prostředí a uživatelské rozhraní.

Co je nového v ELGrid 2020?

  • Rekonstrukce architektury (škálovatelná, PostGIS, modelové služby v cloudu)
  • Nové uživatelsky přívětivé grafické rozhraní (GeoPlatform)
  • Nástroje pro ověřování dat
  • Nové výpočtové moduly
  • Zlepšení účinnosti a schopnosti reagovat
9-2018-06-28-mock_elgrid