ELGRID – podpora pro rozvoj a správu elektrické sítě

ELGrid je expertní systém, který optimalizuje celou elektrickou síť a podporuje plánování investic. Toto řešení také předpovídá poptávku po elektřině a produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dále ELGrid pomáhá optimalizovat strategii pro uchovávání energie. Analytické algoritmy a základní energetické výpočty (tok energie, odhad špičky, atd.) jsou založeny na metodách umělé inteligence a prostorových analýzách. Řešení je primárně navrženo pro Operátory distribuční sítě – Distribution System Operators (DSO).

Systém ELGrid používá rozhraní pro výměnu dat, které je kompatibilní se standardy CIM, což dává výpočetním modulům přístup k širokému spektru informací (např.: GIS, účetnictví, AMR, SCADA, atd.). Aplikace používá nejnovější verzi databáze Oracle 11g, která je velmi efektivní a bezpečná. Architektura systému ELGrid zajišťuje vysokou škálovatelnost.

klíčové funkce

 • Podpora pro údržbu a optimalizaci elektrické sítě
  • Optimalizace sítí NN a VN
  • Výpočet technických a jiných ztrát na sítích NN a VN
  • Optimalizace úrovní napětí na síti
  • Odhady špiček různých elementů sítě
 • Optimalizace konfigurace celé sítě – snížení ztrát:
  • jističe
  • nastavení transformátorů
 • Výpočty a simulace založené na topologii sítě, odečtech měřáků, fakturačních datech, počasí a předpovědích poptávky & produkce

proč ELGIRD?

ELGrid je expertní systém založený na řešeních, které byly předmětem vědeckého výzkumu. Systém ELGrid používá rozhraní pro výměnu dat, které je kompatibilní se standardy CIM, což dává výpočetním modulům přístup k širokému spektru informací (např.: GIS, účetnictví, AMR, SCADA, atd.). Aplikace používá nejnovější verzi databáze Oracle 11g, která je velmi efektivní a bezpečná. Architektura systému ELGrid zajišťuje vysokou škálovatelnost.

Některé z našich projektů jsou spolufinancovány Evropskou unií a Národním Ústavem pro Výzkum a Vývoj.

prozkoumejte naše řešení pro energetiku

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

24-2018-10-31-24-2018-10-16-24-2018-07-19-googlemapsplatfom

Řešení Google Maps Platform

Mobilní řešení Google Maps Platform

Mobile Data Collector

Řízení lidských zdrojů

Smallworld Electric Office

EL.GIS – SPRÁVA ELEKTRICKÉ SÍTĚ

ELGRID – OPTIMALIZACE ELEKTRICKÉ SÍTĚ

4RES – Plánování produkce z obnovitelných zdrojů

MGrid – Správa mikrosítí

iSKOL – Monitorování nadzemních vedení VVN

GE PowerOn Advantage