ELGRID – podpora pro rozvoj a správu elektrické sítě

ELGrid je expertní systém, který optimalizuje celou elektrickou síť a podporuje plánování investic. Toto řešení také předpovídá poptávku po elektřině a produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dále ELGrid pomáhá optimalizovat strategii pro uchovávání energie. Analytické algoritmy a základní energetické výpočty (tok energie, odhad špičky, atd.) jsou založeny na metodách umělé inteligence a prostorových analýzách. Řešení je primárně navrženo pro Operátory distribuční sítě – Distribution System Operators (DSO).

Systém ELGrid používá rozhraní pro výměnu dat, které je kompatibilní se standardy CIM, což dává výpočetním modulům přístup k širokému spektru informací (např.: GIS, účetnictví, AMR, SCADA, atd.). Aplikace používá nejnovější verzi databáze Oracle 11g, která je velmi efektivní a bezpečná. Architektura systému ELGrid zajišťuje vysokou škálovatelnost.

klíčové funkce

 • Podpora pro údržbu a optimalizaci elektrické sítě
  • Optimalizace sítí NN a VN
  • Výpočet technických a jiných ztrát na sítích NN a VN
  • Optimalizace úrovní napětí na síti
  • Odhady špiček různých elementů sítě
 • Optimalizace konfigurace celé sítě – snížení ztrát:
  • jističe
  • nastavení transformátorů
 • Výpočty a simulace založené na topologii sítě, odečtech měřáků, fakturačních datech, počasí a předpovědích poptávky & produkce

Proč ELGrid?

ELGrid je expertní systém založený na řešeních, které byly předmětem vědeckého výzkumu. Systém ELGrid používá rozhraní pro výměnu dat, které je kompatibilní se standardy CIM, což dává výpočetním modulům přístup k širokému spektru informací (např.: GIS, účetnictví, AMR, SCADA, atd.). Aplikace používá nejnovější verzi databáze Oracle 11g, která je velmi efektivní a bezpečná. Architektura systému ELGrid zajišťuje vysokou škálovatelnost.

Některé z našich projektů jsou spolufinancovány Evropskou unií a Národním Ústavem pro Výzkum a Vývoj.

prozkoumejte naše řešení pro energetiku

22-2020-10-05-SymPatia

Sympatia

Hydraulické výpočty pro teplovodní a vodovodní sítě

topologiann_divider

LOW-VOLTAGE TOPOLOGY

Efektivní sběr dat v terénu s využitím hlasového asistenta poháněného analýzou obrazu

LocDoc

Prostorová databáze dokumentů

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Google Maps Platform

Mobilní řešení Google Maps Platform

Mobile Data Collector

Správa sítí v telekomunikacích a veřejných službách

Řízení lidských zdrojů

Naše řešení založená na Google Maps

Smallworld Electric Office

Životní cyklus správy aktiv elektrických zařízení

EL.GIS

Správa elektrické sítě

ELGrid

Rozvoj, plánování a správa elektrické sítě

4RES

Prognózování, plánování a podpora řízení pro provozovatele OZE

MGrid

Systém pro správu mikrosítí

iSKOL

Monitorování nadzemních vedení VVN

GE PowerOn Advantage

Správa elektrických distribučních sítí