ESRS – inteligentní systém pro rekonfiguraci sítě NN s podpůrným systémem pro terénní pracovníky

Dvě z nejdůležitějších výzev, které se provozovatelé distribučních soustav snaží vyřešit, jsou omezení energetických ztrát v sítích NN a zlepšení ukazatelů SAIDI a SAIFI uvedených sítí. ESRS si klade za cíl vyvinout komplexní řešení pro obě tyto výzvy. Umožní připojení stávajících prvků infrastruktury k modulu optimalizace sítě, který provede dynamickou rekonfiguraci sítí NN.

Projekt bude realizován konsorciem PGE Dystrybucja, Apator-Elkomtech a Globema.

Nástroje vývoje

V rámci projektu budou vyrobeny přepínače a ochranná zařízení společně s IT modulem pro dynamickou optimalizaci sítě. Spínače a ochranná zařízení budou připojena k výpočetnímu modulu pomocí telemechanických zařízení. Rádiová komunikace nabízená telekomunikačními operátory M2M bude použita jako komunikační médium umožňující obousměrnou výměnu informací mezi systémem a zařízeními v hloubce sítě. Kromě toho bude vyvinuto nové zařízení pro monitorování činnosti kabelových konektorů, které nejsou vybaveny telemechanickými zařízeními. Komunikace se zařízením bude probíhat pomocí vestavěných komunikačních modulů založených na standardu LoRa. Informace ze zařízení budou přeneseny do systému SCADA.

Výhody pro DSOs (Provozovatelé distribučních soustav)

  • Optimalizovaná inteligentní síť, která sníží energetické ztráty a tím zlepší efektivitu nákladů.
  • Méně případů přetížení ve špičce díky optimalizované struktuře sítě. Výsledkem je méně poruch a lepší hodnocení SAIDI a SAIFI.
  • Automatická izolace oblastí mřížky, u kterých došlo k poruše, snižuje dopad incidentu.
  • Vylepšená doba a kvalita údržby díky aplikaci specializovaného terénního technika, která pomůže přesně určit místo nehody.

DALŠÍ ŘEŠENÍ PRO ENERGETIKU

22-2020-10-05-SymPatia

Sympatia

Hydraulické výpočty pro teplovodní a vodovodní sítě

topologiann_divider

LOW-VOLTAGE TOPOLOGY

Efektivní sběr dat v terénu s využitím hlasového asistenta poháněného analýzou obrazu

LocDoc

Prostorová databáze dokumentů

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Google Maps Platform

Mobilní řešení Google Maps Platform

Mobile Data Collector

Správa sítí v telekomunikacích a veřejných službách

Řízení lidských zdrojů

Naše řešení založená na Google Maps

Smallworld Electric Office

Životní cyklus správy aktiv elektrických zařízení

EL.GIS

Správa elektrické sítě

ELGrid

Rozvoj, plánování a správa elektrické sítě