Software evidence fyzické sítě Smallworld nabízí předním poskytovatelům služeb inteligentní nástroje pro kontrolu rozmístění jejich sítě. Prostorově přesná evidence, tvorba integrovaných inteligentních návrhů a systém podporující zásadní rozhodnutí – toto jsou tři klíčové body, které zajistí hladký chod podniku.

Kompletní END-TO-END

model sítě

Část portfolia Smallworld Network Inventory – Evidence fyzické sítě (Physical Network Inventory (PNI)) poskytuje kompletní a přesnou reprezentaci fyzické sítě, od switche po koncového zákazníka. Díky integraci dat o vnitřních a vnějších částech sítě do jediné konsolidované databáze, PNI poskytuje end-to-end pohled na síť, který umožňuje vizualizaci modelu sítě na jakékoliv úrovni.

PNI podporuje celou Vaši síť – od páteřní přenosové sítě po metalické a optické sítě u koncových uživatelů. Modulární struktura a flexibilita umožňuje tomuto produktu podporovat spoustu různých poskytovatelů telekomunikačních služeb, jako jsou tradiční poskytovatelé, noví a moderní poskytovatelé FTTH, správci interních sítí a poskytovatelé kabelové TV. Systém PNI je postaven na základě robustní prostorové databáze, která poskytuje kompletní sadu nástrojů, nezbytných pro řízení telekomunikační sítě.

klíčové rysy PHISYCAL NETWORK INVENTORY

 • Podrobné katalogy vybavení, vytvořené z uživatelských dat
 • Podpora pro řízení pracovních zakázek a generování kusovníků
 • Podpora pro návrh a dokumentaci podzemní i nadzemní sítě
 • Efektivní správa kapacity různých prvků sítě (HDP trubky, chráničky, ODF stojany, atd.)
 • Generování řady schematických reprezentací sítě

přínosy

 • Bezpečná efektivní síť
 • Až 20% snížení nákladů na rozšiřování sítě díky lepšímu využívání dostupných zdrojů
 • Až 50% zkrácení času potřebnému k poskytnutí služeb díky automatizaci procesů při zadávání fyzické cesty
 • Až 30% redukce času při plánování rozvoje síťové infrastruktury díky podrobné evidenci fyzické i logické sítě
 • Až 40% zvýšení produktivity při navrhování sítě díky celkové automatizaci
 • Až 15% zvýšení produktivity zaměstnanců díky zjednodušení všech pracovních procesů

PODÍVEJTE SE NA ROZŠÍŘENÍ PRO PNI

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas pro PNI

Physical Route Manager pro PNI

Optical Path Scheme pro PNI

Radio Network Inventory pro PNI

Cable TV Design pro PNI

Service Inventory pro PNI a LNI

Data Quality Tool pro Smallworld

Network Inventory Maintenance Support