Logical Network Inventory (LNI) je modelovací nástroj, který Vám umožní dokumentovat, spravovat a plánovat telekomunikační sítě. Poskytuje nástroje sloužící k modelování infrastruktury sítě a efektivní správě pásem.

Modelování sítě

LNI poskytuje nástroje ke konfiguraci, sběru a správě všech prvků, které ovlivňují skutečné chování a možnosti sítě. To zahrnuje logickou infrastrukturu sítě a také pravidla, která se starají o její provoz – a to jak z technického, tak i z obchodního hlediska.

Funkce

 • Možnost definovat síťové struktury, včetně míst, prvků sítě a poskytovatelů
 • Nahrávání logických služeb, běžících na nosných strukturách
 • Různé druhy pravidel podporující provoz sítě
 • Pravidla pro trasování po okruzích zajišťující plnění SLA
 • Flexibilní hierarchie podporující synchronní i asynchronní technologie
 • Správa životních cyklů validací a přechodů provozních stavů
 • Možnost definovat a implementovat komplexní ochranná schémata

plánování a návrh

LNI poskytuje kompletní podporu pro end-to-end plánování a návrh služeb. Zároveň Vám umožňuje tvořit efektivnější a přesnější návrhy, a zrychlit odezvu na požadavky. LNI poskytuje širokou škálu funkcí, které poslouží zkušeným projektantům sítí i méně zkušeným pracovníkům.

Funkce

 • Rozhraní založené na Microsoft® Windows® poskytuje vysokou míru uživatelského komfortu při denně prováděných úkonech. LNI poskytuje inovativní grafický přístup k trasování po okruzích a chytré průvodce pro automatizaci složitějších úkolů
 • Zobrazení fyzických tras okruhů pomocí propojení s aplikací pro evidenci fyzické sítě (PNI)
 • Automaticky generovaná schémata logické sítě, která pomáhají vizualizovat okruhy napříč sítěmi
 • Zobrazení služeb a zákazníků, které ovlivňuje vadné fyzické zařízení – toto vede ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a ke snížení počtu výpadků
 • Generování reportů o okruzích a automatické generování logických schémat
 • Použití job serveru při správě komplexních úloh napříč společností, jejich sledování a detailní reportování

přínosy

 • Bezpečná efektivní síť
 • Až 20% snížení nákladů na rozšiřování sítě díky lepšímu využívání dostupných zdrojů
 • Až 50% zkrácení času potřebnému k poskytnutí služeb díky automatizaci procesů při zadávání fyzické cesty
 • Až 30% redukce času při plánování rozvoje síťové infrastruktury díky podrobné evidenci fyzické i logické sítě
 • Až 40 zvýšení produktivity při navrhování sítě díky celkové automatizaci
 • Až 15% zvýšení produktivity zaměstnanců díky zjednodušení všech pracovních procesů

ROZŠÍŘENÍ PRO LNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Service Inventory pro PNI & LNI

Služby B2B v inventarizaci logické sítě

Logical Browser pro LNI

Získejte okamžitě informace o logické síti

LNI-Konektor

Podpora a zjednodušení importu síťových dat