Různé zdroje a formáty – jedno řešení

FME Server je škálovatelná prostorová ETL platforma, která poskytuje flexibilní načítání a distribuci prostorových dat a pomáhá společnostem získat okamžitý přístup k různým datovým formátům. Platforma nabízí flexibilní služby pro prostorová data, která Vám pomáhají konvertovat, načítat a distribuovat velké objemy dat. Koncoví uživatelé k nim poté mají přístup kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv.

flexibilní distribuce prostorových dat – sdílejte prostorová data s uživateli

Pomocí FME Server můžete externím a interním uživatelům rychle poskytnout online přístup k prostorovým datům, která potřebují – kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv. Data uložená ve stovkách GIS, CAD, 3D a rastrových databázích a webových formátech mohou být dynamicky restrukturalizována přesně podle potřeb uživatele. Díky FME Server budou Vaši koncoví uživatelé těžit z okamžitého přístupu k aktuálním prostorovým datům, zatímco Váš tým získá drahocenný. Aby bylo sdílení dat jednodušší, FME Server zahrnuje dvě flexibilní distribuční služby:

  • Stahování prostorových dat
  • Streamování prostorových dat

Škálovatelnost – efektivní načtení, validace a konverze velkých objemů dat

Jelikož byl FME Server navržen pro co nejrychlejší uvedení do provozu, velmi snadno a rychle se integruje s Vaši stávající IT infrastrukturou a GIS aplikacemi. FME Server podporuje operační systémy Windows®, Linux® a UNIX® a může být použit k integraci dat široké řady datových formátů ze všech Vašich systémů (GIS, CAD, rastr, BIM, 3D, web, databáze, atd.). FME Server zahrnuje tři užitečné služby pro načtení a konverzi prostorových dat, které pomáhají při práci s velkými objemy prostorových dat:

  • Server služba pro konverzi dat
  • Načítání a validace prostorových dat
  • Hromadné načítání a migrace dat

MÁTE PROBLÉM S PROSTOROVÝMI DATY? MŮŽEME POMOCT!

Globema nabízí kompletní škálu služeb související s implementací a užíváním FME. Zajišťujeme technickou podporu, předávání znalostí a školení, vývoj software a konzultace při implementaci. V naší společnosti fungují a poskytují své služby školitelé a profesionálové certifikovaní v FME, což zaručuje nejvyšší dovednosti v používání FME. Tým odborníků – praktických uživatelů FME – mají jak hluboké znalosti, tak i rozsáhlé zkušenosti v oblasti informačních technologií a správě prostorových dat.

SADA PRODUKTŮ FME

FME Server

Flexibilní distribuce prostorových dat

FME Desktop

Efektivní konverze dat