Smallworld GDO (Gas Distribution Office)

Distribuční společnosti mají většinou vytvořený nesourodé systémy založené na geografickém informačním systému jako základního software, a pak se přidává více aplikací buď vytvořené přímo zaměstnanci dané distribuční společnosti, nebo různorodých aplikací třetích stran. Gas Distribution Office poskytuje distribučním společnostem jako první integrované aplikace, které jsou nezbytné pro správu plynárenské sítě. GDO poskytuje standardní centrální aplikaci pro inženýring, provoz a správu majetku jakéhokoliv plynárenského distribučního systému. GDO je postaveno na síťových technologiích GE Energy Smallworld.

přínosy

  • Redukce nákladů na vlastnictví díky eliminaci různorodých aplikací třetích stran a nestandardních integrací. Snížení počtu poskytovatelů údržby a podpory také snižuje náklady na provoz systému
  • Standardní plynárenský datový model zkracuje čas nasazení díky eliminaci fáze návrhu databáze. Návrat investic je rychlejší díky již připraveným specifickým aplikacím pro plynárenský průmysl v okamžiku, kdy jsou data nahrána.
  • Zvýšená produktivita díky bezešvým mapám a GE Energy Smallworld core GIS technologiím a produktům – jako Smallworld Design Manager, Field Force Automation a další produkty.
  • Jedna ze série aplikací, která je komponentem nového balíku produktů Smallworld Utility Office s jasně definovanou a do budoucna orientovanou roadmapou.

Podívejte se na všechna naše řešení pro odvětví Ropa & Plyn