Pokud jsou součástí vaší společnosti terénní pracovníci, jistě čelíte výzvám, například, jak efektivně organizovat práci v terénu. GeoTaskPlanner je cloudová služba, která automaticky přiřazuje úkoly terénním pracovníkům. V rámci tohoto automatického procesu tato služba optimalizuje trasy, přiřazuje úkoly na základě atributů specifických pro vaše podnikání (dovednosti, dostupnost pracovníků, plánované dokončení úkolu). Automatické přiřazování úkolů zlepšuje proces plánování a dokončení, snižuje přepravní náklady a snižuje emise CO2.

Optimální trasy

GeoTaskPlanner optimalizuje trasy pro terénní pracovníky s využitím dat OpenStreetMaps s přihlédnutím na dopravní omezení. Také je možnost upgradovat výpočet o dopravní informace dostupné přes Google Maps Platform.

Plánování úkolů

GeoTaskPlanner přiřazuje úkoly vašim zaměstnancům, přičemž počítá s:

  • polohou úkolu, časem potřebným k dokončení úkolu,
  • dostupností a aktuální pozicí terénních pracovníků,
  • dovednostmi potřebnými na dokončení úkolu.

Plánování úkolů „ušité“ na vaše podnikání

Je důležité zvážit specifické požadavky při plánování denních rozvrhů pro vaše zaměstnance. GeoTaskPlanner počítá se základními kritérii spojenými s úkoly a pracovníky, ale i s dalšími faktory, jakými jsou:

  • otevírací doba a dostupnost zákazníků pro doručení zboží/dokončení úkolu,
  • kapacita vozidla
  • limit počtu úkolů na den na zaměstnance
plánování doručení

Cloudová služba

GeoTaskPlanner je dostupný v cloudu, takže:

  • můžete vyvinout svoje vlastní řešení založené na GeoTaskPlanner API rozhraní,
  • můžete spustit službu do 24 hodin,
  • platíte za počet úkolů, které s naší službou naplánujete,
  • se můžete vyhnout nákladům spojeným s pokročilou IT infrastrukturou potřebnou pro výpočet optimalizace.

Prokázaná účinnost

Služba GeoTaskPlanner dokáže zpracovat několik tisíc úkolů najednou. Je také součástí dvou řešení vyvinutých naší společností, které již delší dobu používají naší zákazníci. Jedná se o řešení GeoTraxx – optimalizace tras a o řešení GeoTask – plánování a organizace práce. Služba GeoTaskPlanner již dnes připravuje více než 100 000 úkolů měsíčně pro přibližně 1 000 terénních pracovníků.

Zjistěte více o GeoTask
Zjistěte více o GeoTraxx

Služba GeoTaskPlanner nahrazuje manuální plánování práce automatickým plánováním a přiřazováním úkolů. Když využíváte GeoTaskPlanner, dojde k:

25
5-25% snížení emisí CO2, počtu ujetých kilometrů a doby strávené za volantem
75
30-75% snížení doby strávené při plánování práce
15
5-15% snížení počtu vozidel

Zjistěte více o tom, jak funguje GeoTaskPlanner a jak může zlepšit procesy plánování u vás a v konečném důsledku jak může pozitivně ovlivnit chod vaší společnosti v očích zákazníka