GlobIQ je inovativní platforma, která pomáhá při sběru dat o částech sítě v terénu nebo z papírové dokumentace. Využívá funkci rozpoznávání hlasu a obrazu, aby umožnila jednoduchý a čas-šetřící sběr dat. K zpracování a transformaci dat do srozumitelné strukturované podoby se využívají modely umělé inteligence.

Platforma GlobIQ se skládá z několika softwarových komponentů umožňujících rozpoznávání hlasu a obrazu, analýzu dat a interpretaci. K dosáhnutí výsledku jsou modely umělé inteligence použity spolu s našimi vědomostmi a zkušenostmi z oboru.

Je nutné využívat také funkce strojového učení (machine learning), které umožňují sběr a analýzu dat s obrovskou přesností a rychlostí. Navíc, modul rozpoznávání obrazu umožňuje detekování objektů z jednoduché fotografie a přenos informací přímo do třetích systémů, do kterých tyto informace patří.

Moduly rozpoznávání a ovládání hlasem umožňují nejen efektivní sběr dat, ale také komunikaci technika s aplikací bez potřeby ovládání zařízení rukou.

Výhody

  • V případě sběru dat z papírové dokumentace GlobIQ podstatně sníží čas a náklady potřebné na celý proces.
  • Při sběru dat v terénu jsou výhody ještě více viditelné. Kromě očividné úspory času technika a nákladů společnosti, GlobIQ značně snižuje riziko při sběru dat a také zvyšuje kvalitu získaných dat.
22-2018-06-26-22-2017-06-29-4443536367347347