Připadají vám tyto problémy povědomé?

  • Vaše společnost pracuje s velkým množstvím papírových dokumentů nebo skenů. Data z těchto dokumentů je třeba denně zadávat do počítačového systému.
  • Ruční přepis dat je zdlouhavý, časově náročný a náchylný k chybám.
  • Vaši zaměstnanci na plný úvazek tráví příliš mnoho času přesouváním dat a jejich práce je neefektivní.
  • Přesun dat je monotónní a vede k vysoké fluktuaci zaměstnanců. To zase vede k nákladným náborovým procesům. Nově přijatí zaměstnanci pracují s nižší efektivitou.

Představujeme iDoc

iDoc je řešení využívající algoritmy AI/ML (umělá inteligence a strojové učení) k…

  • automatickému čtení a kategorizaci naskenovaných dokumentů;
  • plnění databází v podnikových systémech správnými daty.

Jak iDoc funguje?

Zaměstnanec nahraje skeny do iDocu.
Systém automaticky kategorizuje dokumenty a čte informace obsažené v každém dokumentu.

Umělá inteligence i zaměstnanec ověřují získaná data.

Data jsou odesílána do dalších systémů.

iDoc nahrazuje proces ručního přepisování informací z dokumentů do databází

Algoritmus přečte informace v dokumentu a rozpozná (kategorizuje) typ dokumentu. Poté shromáždí údaje obsažené v dokumentu a uloží je do databáze iDoc. Tuto databázi pak lze integrovat s dalšími databázemi a systémy ve firmě.

on-premise-cloud

iDoc je k dispozici jako lokální nebo cloudová služba.

existujici-databaze

Databáze iDoc může doplnit vaši stávající databázi nebo zůstat samostatnou novou databází.

Ruční versus automatizované zadávání dat

Během jednoho pracovního dne

clovek

Člověk může kategorizovat asi 3100 stránek dokumentů.

AI1

Algoritmus umělé inteligence dokáže kategorizovat více než 30 000 stránek s přesností nejméně 96 %.*

clovek2

Člověk dokáže přečíst a zadat do databáze přibližně 2000 atributů.

AI2

Algoritmus s umělou inteligencí dokáže přečíst a zadat desetkrát více atributů (přibližně 20 000) při zachování přibližně 85% přesnosti.*

*100% přesnost lze zajistit člověkem, který ověřuje (kontroluje) automaticky zpracovávaná data.

Jaké informace dokáže iDoc přečíst?

iDoc čte dokumenty a rozpoznává všechny typy informací definované pro určitou kategorii dokumentů. To zahrnuje:

Adresní údaje (poštovní adresy, čísla parcel, čísla katastrálních území atd.)

Datumy a doby platnosti

Další data v dokumentu

Podrobnosti o objektech v dokumentu
(název objektu, množství, typ, plocha, velikost atd.)

Údaje o smluvních stranách
(názvy společností, vlastníci, zástupci, notáři, IČO, DIČ, atd.)

Čísla identifikující smlouvy a další (investiční dokumentace, pozemkové a hypoteční knihy, provize atd.)

Informace o předmětu smlouvy (právní status, typ smlouvy, výpověď atd.)

Informace o platbách (ceny včetně či bez DPH, opakované platby atd.)

Mnohé další podrobné údaje

Rozsah extrahovaných informací lze rozšířit o další kategorie dokumentů a typy dat podle potřeb vaší firmy nebo odvětví.

Jak dbáme na bezpečnost vašich údajů?

Na bezpečnost našich řešení a ochranu dat našich zákazníků klademe mimořádný důraz. Řídíme se bezpečnostními doporučeními a osvědčenými postupy vyplývajícími z norem ISO 27001, NIST a dalších.

V procesu vývoje softwaru jsou řešení testována podle metodik OWASP TOP10 a OWASP ASVS. Používáme statickou analýzu kódu, ověřování zranitelnosti snímků a komponent třetích stran.

Dodržujeme přísné rozdělení vývojového a produkčního prostředí, ke kterému mají přístup pouze správci řešení.
Administrátorský přístup je chráněn dvoufázovým ověřováním s metodami ověřování odolnými proti phishingu.

Používáme úplné oddělení dat každého z našich klientů, což zabraňuje náhodnému přístupu neoprávněných osob z jiné organizace.

Chcete se dozvědět více o získávání informací z dokumentů pomocí umělé inteligence? Podívejte se na naše novinky.

Přejít na článek
pocitace

Pro koho je iDoc určen?

iDoc je řešení pro vás, pokud…

Vaše společnost denně vytváří mnoho stránek dokumentů souvisejících s provozními procesy. Data z těchto dokumentů jsou ručně importována do různých systémů.
Vaše společnost vlastní rozsáhlé archivy papírové dokumentace a data je třeba zadat do IT systému.

iDoc přinese žádoucí výsledky ve firmách, které vlastní mnoho papírových dokumentů a potřebují data zadávat do počítačových systémů, aby je mohly dále zpracovávat a využívat pro každodenní práci.

Příklady takových společností jsou:

Pojišťovny

Banky

Samospráva a státní správa

Oddělení nemovitostí, geodézie nebo účetnictví ve společnostech z následujících odvětví:

Energetika

Dálkové vytápění

Ropa & plyn

Vodovodní a kanalizační sítě

Telekomunikace

Stavebnictví

Reklama a komunikace

Nemovitosti

a další

Nevidíte svůj obor, ale vlastníte rozsáhlé archivy papírové dokumentace a chcete je digitalizovat? Kontaktujte nás!

Řešení na míru vašim specifickým potřebám

iDoc je založen na algoritmech AI/ML, které lze trénovat podle vašich potřeb. Proto lze řešení upravit tak, aby četlo různé typy dokumentů specifické pro různá odvětví nebo dokonce pro konkrétní společnost.

Příklady projektů

Věcné břemeno

Čte údaje z formálních a právních dokumentů, jako jsou:
- notářské zápisy,
- nájemní smlouvy,
- smlouvy o půjčkách.

Technická dokumentace

Čte informace z investiční dokumentace a vytváří modely síťových objektů a jejich dat.

Obsazenost silnic

Čte dokumenty s rozhodnutími týkajícími se povolení k užívání silnic.

Dokumentace k pronájmu nemovitostí

Čte a kategorizuje dokumenty týkající se pronájmu nemovitostí.

Čeho s iDoc můžete dosáhnout?

5 až 10krát rychlejšího zadávání dat z dokumentů do databáze

díky automatizaci

Snadnějšího přístupu k aktuálním a podrobným informacím z dokumentů

rychlé a snadné vyhledávání atributů

Úplnější databáze

snadný proces zadávání dat znamená více digitalizovaných dokumentů

Zlepšení kvality dat

eliminace lidských chyb

Zrychlení procesů ve vaší společnosti

díky snadnému a rychlejšímu přístupu k datům v reálném čase

Zvýšené kontroly nad procesy

poznatky získané z dokumentů pomáhají kontrolovat harmonogramy, klíčová data, vydaná rozhodnutí atd.

Lepšího využití potenciálu zaměstnanců

zaměstnanci mohou využít čas strávený zdlouhavým zadáváním dat na užitečnější úkoly

Nižších nákladů na nábor a školení

nižší fluktuace zaměstnanců, kteří pracují na zadávání dat

Lepšího řízení pracovní doby

iDoc dokáže zpracovávat dokumenty i mimo pracovní dobu (v noci a bez přestávek)

Podívejte se, jak může iDoc zlepšit provoz vaší společnosti

iDoc poskytuje pohodlný a rychlý přístup k podrobným a aktuálním informacím v papírové dokumentaci. Využijte jeho plný potenciál, zlepšete řízení své společnosti a přijímejte lepší strategická rozhodnutí.

Chtěli byste vidět svou dokumentaci na mapě?

Pokud vaše společnost vlastní dokumentaci týkající se geograficky rozptýlených objektů, může přístup ke složkám dokumentů prostřednictvím mapy výrazně zlepšit vaši práci.
Toho můžete dosáhnout pomocí LocDoc, dalšího řešení využívajícího AI/ML pro automatické čtení a kategorizaci naskenovaných dokumentů. Na základě zjištěné polohy umisťuje dokumenty na mapu a vytváří tak prostorovou databázi.

iDoc a LocDoc jsou součástí platformy GlobIQ pro vytváření a údržbu digitálních modelů síťových aktiv.

Objevte všechny možnosti GlobIQ