• Jsou vaši zaměstnanci vybaveni mobilní aplikací, která podporuje efektivní výkon práce v terénu?

  • Jsou shromážděná data úplná a kvalitní?

  • Zajišťuje reportování terénní práce rychlou aktualizaci do doménových systémů?

Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli “ne”, máme pro vás přesně to, co potřebujete – iMDC – řešení, které posouvá vykazování práce v terénu na novou úroveň a činí ho snadným a efektivním.

S pomocí aplikace Mobile Data Collector (iMDC) a ve spolupráci s vaším IT týmem vytvoříme aplikaci na míru vašim firemním potřebám. K tomu využijeme hotové prvky a integrujeme vlastní řešení se systémy, které již ve vaší společnosti fungují.

iMDC zpracovávají hlasové informace a obrázky a získávají relevantní data díky algoritmům umělé inteligence a strojového učení (AI/ML).

Aplikace vytvořené pomocí podpory iMDC

Sběr dat pomocí hlasu

Můžete nadiktovat údaje, které budou přiřazeny k odpovídajícím polím formuláře: textové, číselné, datové a výběr se seznamů s jednou nebo více možnostmi.

Čtení čárových kódů

Aplikace čárový kód rozpozná, přečte a zadá do správného pole – stačí na něj namířit fotoaparát telefonu.

Automatické rozpoznávání objektů na snímcích

Aplikace rozpozná zařízení podle fotografie a nabídne dostupné modely. Výběr stačí potvrdit kliknutím nebo vyslovením.

Měření vzdálenosti a automatické generování náčrtů

Aplikace měří vzdálenost k vybranému objektu a automaticky převádí naměřené hodnoty do náčrtů.

Zadávání dat bude rychlé a snadné – můžete je diktovat libovolným způsobem

  • samostatně nebo v jedné větě uvést více údajů
  • v pořadí, v jakém se objevují ve formuláři, nebo v libovolném pořadí, přičemž před hodnotou se uvede název pole
  • použitím synonym názvů kategorií zadaných údajů
  • poskytnutím jednotek nebo jejich vynechání
  • diktováním mnoha hodnot po sobě v seznamech s výběrem z více možností

Jsou současné podmínky pro hlasové zadávání nevhodné?
Údaje můžete zadávat ručně – pomocí klávesnice. Nahlášená data jsou ihned k dispozici pro použití v celé firmě

Řešení založená na iMDC

Mobile Data Collector je flexibilní řešení, které lze použít k mnoha účelům. Slouží jako základ pro různé specializované aplikace:

Hlasová kontrola

Aplikace pro hlášení kontroly síťových zařízení a přístrojů

Výpadky systému NIMS

Aplikace pro hlášení oprav poruch (podpora údržby evidence sítě)

LV Topology

Aplikace sloužící k efektivnímu získávání a aktualizaci dat sítě nízkého napětí

iMDC je kompatibilní s aplikací GeoGrid, která je součástí platformy GlobIQ, a také s nástroji pro správu terénních služeb, jako je GeoTask. Lze ho také snadno propojit s vašimi aktuálně používanými systémy.

Jaké jsou výhody používání iMDC?

iMDC podporuje práci v terénu a její efektivní vykazování do doménových systémů. Aktuální data v doménových systémech se pak promítají do zlepšených obchodních procesů.
Větší efektivita při provádění terénní práce šetří čas a snižuje náklady díky:

snadnému použití aplikace

automatickému získávání dat ze snímků

hlasovému zadávání

odstranění práce s papírem v terénu

iMDC je součástí GlobIQ – platformy pro vytváření a údržbu digitálního modelu síťových aktiv.

Zjistěte více o výhodách GlobIQ

Jak může iMDC zlepšit vaše podnikání a zefektivnit vykazování práce v terénu?