Import dat o síti a automatická synchronizace

Implementace systému Smallworld LNI vyžaduje naplnění databáze správnými daty a udržování korektnosti a konzistence dat během provádění změn. Manuální údržba dat je velmi zdlouhavá, protože páteřní síť je většinou velmi rozsáhlá a velmi často mění svoje nastavení. LNI-Konektor byl navržen pro zjednodušení importu dat ze systému pro evidenci sítě do databáze LNI a pravidelné synchronizaci.

klíčové funkce

  • Zjednodušená údržba a zvýšená přesnost dat v databázi
  • Plně automatický import dat, výsledky importu jsou automaticky zasílány na email
  • Počáteční import dat ze systému pro evidenci sítě
  • Periodická synchronizace se systémem pro evidenci sítě
  • Automatické mapování fyzických prvků z databáze PNI
  • Podpora pro plánování a celý životní cyklus všech prvků sítě

ROZŠÍŘENÍ PRO LNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Service Inventory pro PNI a LNI

Logical Browser pro LNI

LNI-Konektor