Okamžitý přístup k informacím o logické síti

Logical Browser poskytuje okamžitý přístup k informacím o konfiguraci logické sítě. Tato aplikace umožňuje jednoduché prohlížení dat prostřednictvím webového prohlížeče. Logical Browser zrychluje pohyb informací napříč společností a podporuje předběžnou kontrolu proveditelnosti, poskytování služeb, správu výpadků a údržbu sítě.

LOGICAL BROWSER umožňuje prohlížení dat o logické síti následujícími způsoby:

 • Struktura logických zařízení, včetně modelů přenosových technologií (IP/MPLS, SDH, PDH, ATM, Frame Relay) a souvisejících fyzických objektů (skříně, sloty, porty) z databáze PNI
 • Trasy okruhů, prstenců a subsítí, které vizualizují přístupové body a průchozí prvky (např.: spojení, okruhy nižší úrovně, atd.)
 • Propojení vysoké úrovně (okruhy/služby) používající specifické spojení / prstence / subsítě
 • Zdroje využívané poskytovaným připojením k síti
 • Grafická schémata sítě, která reprezentují spojení a okruhy mezi prvky sítě
 • Operační stavy všech spojení a okruhů

přínosy

 • Snadný přístup k datům o logické síti
 • Reporty reprezentující reálné využití logických zdrojů
 • Integrace s Physical Browser
 • Přístup k logickým a fyzickým zdrojům pro všechna oddělení telekomunikační společnosti
 • Efektivnější implementace podnikových procesů: předběžná kontrola proveditelnosti (vyhodnocení dostupnosti), poskytování služeb (rekonfigurace sítě), správa výpadků (lokalizace výpadku a analýza jeho dopadu na poskytované služby) a údržba sítě (přístup k informacím o využívání síťových zdrojů).

Technologie

Logical Browser je založen na platformě Network Inventory Gateway od GE Digital Energy a lze snadno integrovat s produktem Physical Browser.

Softwarové požadavky

Server: Network Inventory Gateway 4.1.0,
Logical Network Inventory 4.1.1,

ROZŠÍŘENÍ PRO LNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Service Inventory pro PNI & LNI

Služby B2B v inventarizaci logické sítě

Logical Browser pro LNI

Získejte okamžitě informace o logické síti

LNI-Konektor

Podpora a zjednodušení importu síťových dat