Real-time lokalizační systémy (RTLS) poskytují viditelnost a kontrolu zařízení / objektů v různorodém prostředí kde jsou objekty v neustálém pohybu. RTLS jdou dále než tradiční „real time lokalizační systémy“ a vytváří novou kategorii „vylepšení procesů a kontroly“.

REAL TIME lokalizační systém

Real-time lokalizační systém je založen na řešení od britské společnosti Ubisense. Toto řešení využívá radiovou širokopásmou technologii (Ultra Wide Band – UWB). Celý systém se skládá ze tří následujících komponentů:

 • aktivní tagy (napájené bateriemi), které vysílají UWB pulzy k určení jejich umístění,
 • senzory instalované na pevných částech infrastruktury, které přijímají a vyhodnocují signály z tagů,
 • softwarová platforma, která sbírá generovaná poziční data, prezentuje, analyzuje a komunikuje informace s uživatelem a relevantním informačním systémem.

UWB technologie poskytuje poziční přesnost 15 cm ve 3D v reálném čase. Taková přesnost umožňuje nasazení systému Ubisense v mnoha oblastech:

 • asociace dat ze skenovaného čárového kódu posílá polohou objektu ve skladu v čase a prostoru;
 • automatické určení vzdálenosti mezi objekty
 • lokalizace vybavení a nástrojů ve výrobních halách
 • dohled nad probíhající evakuací – kontrola zda všichni lidé došli do bezpečné zóny
 • identifikace a lokalizace vozů při dokončovacích pracích během závěrečných kontrol kvality
 • lokalizace a vizualizace všech objektů během cvičení a akcí ozbrojených sil, policie, speciálních jednotek, atd.

Přínosy

Zákazníci, kteří nasadili řešení Uisense RTLS vždy očekávají snížení provozních nákladů díky jednomu nebo více následujících důvodů:

 • zlepšení využití majetku a odpovědnosti;
 • identifikace a eliminace procesních překážek a prostojů;
 • upozornění v reálném čase, jakmile se proces odchyluje od plánu;
 • flexibilita při rekonfigurování plánů a procesů v reálném čase;
 • kontrola nástrojů v reálném čase např. při jejich nesprávném použití nebo při kontrole kvality;
 • snížení počtu chyb způsobující prostoje a opravy.

Rychlý návrat investic

Systém Ubisense poskytuje rychlý návrat investic, často méně než 12 měsíců, protože generovaná data poskytují jistou úroveň transparentnosti při komplexních procesech, které není možné evidovat intuitivně nebo vizuálně. Systém Ubisense ve výrobních procesech zajišťuje pomoc pracovníkům, redukuje množství chyb způsobených lidským faktorem a snižuje čas na vyřešení konkrétního úkolu.

Projekt magmaster

MagMaster je program navržený pro sklady, který automaticky identifikuje a sleduje polohu objektů a lidí v reálném čase – zpravidla uvnitř skladiště nebo v jeho vnějších prostorách. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií jako součást programu „Innovative Economy“.

Dozvědět se více