Pokud spravujete elektrickou síť, určitě čelíte výzvě shromažďovat a udržovat úplná a aktuální data o sítích nízkého napětí v systému správy aktiv. LV Topology je snadno použitelná hlasová mobilní aplikace. Automaticky shromažďuje technická data z obrázků a vytváří terénní topologii už během prácen v terénu. Tím zajistíte, že se do vašeho systému rychleji dostanou přesná a aktuální data, což povede ke zlepšení kvality obchodních procesů, jako jsou opravy a údržba sítě nebo připojení nových zákazníků.

Rozsah shromažďovaných dat

Aplikace využívá mechanismus umělé inteligence k rozpoznávání hlasu a obrázků. Podporuje sběr dat a jejich ověřování / aktualizaci pro energetické struktury, například:

 • Stanice vysokého napětí / nízkého napětí včetně odchozích spojení z nízkonapěťových polí
 • Elektrické rozvodné skříně
 • Stožáry elektrického vedení
 • Nadzemní nebo kabelové koncovky
 • Dráty nebo kabely mezi energetickými strukturami

JAK FUNGUJE APLIKACE LOW-VOLTAGE TOPOLOGY?

Hlasový asistent

Hlasový asistent komunikuje s uživateli přirozeným způsobem, což usnadňuje práci s aplikací.

Sběr dat z obrázků

Díky technologii rozpoznávání obrazu může aplikace automaticky číst parametry prvků v rozvodných skříních, a to ze snímků pořízených přímo v terénu

Schémata připojení upravená gesty

Aplikace má zabudovaná vnitřní schémata rozvodné skříně. V případě potřeby je lze snadno upravit přetažením na dotykové obrazovce.

Průmyslové slovníky

Dostupné průmyslové slovníky usnadňují práci. Jak to funguje? Data, jako je typ skříně, intenzita proudu nebo typ kabelu, se zadávají hlasem. Pokud aplikace potřebuje vysvětlení, požádá uživatele, aby pomocí dotykové obrazovky vybral správné slovo.

Režim aktualizace dat

Při aktualizaci dat aplikace navrhuje změny, ke kterým došlo v reálných síťových objektech.

Prohlížení dat

Připravený síťový model se shromážděnými daty a fotografiemi lze pohodlně prohlížet pomocí webové aplikace GeoGrid. Lze jej také načíst do systému podle vašeho výběru, protože aplikace LV Topology exportuje data ve všech standardních formátech.

Pozn. Výše uvedené obrázky slouží jako ilustrace. Aplikace LV Topology funguje v tuto chvíli pouze v polštině. V případě zájmu rádi přeložíme do češtiny.

Proč byste si měli vybrat naše řešení?

Naše zkušenosti pochází z

 • Implementace systémů a nástrojů pro správu majetku pro sběr a aktualizaci dat z terénu. Celkově je v systémech, které jsme implementovali, udržováno více než 40 tisíc kilometrů energetické sítě.
 • Dokončení projektů na zadávání údajů. Zadali jsme několik tisíc kilometrů sítě nízkého napětí do systémů.

Jako Centrum výzkumu a vývoje máme zkušenosti s implementací nových, inovativních řešení pro energetický průmysl. Podívejte se na naše řešení v oblasti výzkumu a vývoje.

Jaké jsou výhody používání aplikace LV Topology?

 • Aktuální data o infrastruktuře v systému pro správu aktiv díky okamžitému hlášení změn provedených nebo zaznamenaných v terénu. To zlepšuje kvalitu obchodních procesů.
 • Zlepšení účinnosti sběru dat v terénu. To je možné díky uživatelsky přívětivému rozhraní, automatizovanému sběru dat ze snímků, hlasové asistenci a eliminaci papírových dokumentů z terénních prací.
 • Zlepšení kvality správy zásob díky systematizaci a obohacení o fotografickou dokumentaci, která je automaticky zahrnuta v objektech v aplikaci.
 • Eliminace některých částí kancelářské práce, protože topologie sítě je automaticky vytvářena v terénu.
22-2020-07-29-topologia-sieci.jpg

Podívejte se, jak může aplikace LV topologie zlepšit sběr dat v terénu.

DALŠÍ CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO ENERGETIKU

22-2020-10-05-SymPatia

Sympatia

Hydraulické výpočty pro teplovodní a vodovodní sítě

topologiann_divider

LOW-VOLTAGE TOPOLOGY

Efektivní sběr dat v terénu s využitím hlasového asistenta poháněného analýzou obrazu

LocDoc

Prostorová databáze dokumentů

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Google Maps Platform

Mobilní řešení Google Maps Platform

Mobile Data Collector

Správa sítí v telekomunikacích a veřejných službách

Řízení lidských zdrojů

Naše řešení založená na Google Maps

Smallworld Electric Office

Životní cyklus správy aktiv elektrických zařízení

EL.GIS

Správa elektrické sítě

ELGrid

Rozvoj, plánování a správa elektrické sítě

4RES

Prognózování, plánování a podpora řízení pro provozovatele OZE

MGrid

Systém pro správu mikrosítí

iSKOL

Monitorování nadzemních vedení VVN

GE PowerOn Advantage

Správa elektrických distribučních sítí