MAGMASTER – 4D LOKALIZAČNÍ PLATFORMA PRO LOGISTIKU

MagMaster je systém pro vlastníky skladů. Řešení je založeno na kombinaci hardwaru a softwaru Ubisense RTLS (Real Time-Location-System). MagMaster automaticky identifikuje a sleduje polohu objektů a zaměstnanců v reálném čase s velmi vysokou přesností (15 cm) uvnitř skladiště nebo v jeho vnějších prostorách. Toto řešení poskytuje sadu podpůrných nástrojů, včetně automatického trasování a tvorby statistických reportů.

Klíčové funkce

  • Modelování interiérů skladišť – patra, stěny, skladovací regály, palety, vysokozdvižné vozíky, osoby, atd.
  • Modelování tras, po kterých se mohou pohybovat vysokozdvižné vozíky
  • Identifikace a sledování zaměstnanců skladu
  • Vyhledávač objektů, který zobrazí aktuální polohu vybraného objektu v 3D zobrazení skladu
  • Plánování práce pro vysokozdvižné vozíky / Předávání úkolů řidičům
  • Výpočet optimálních tras vysokozdvižných vozíků
Některé z našich projektů jsou spolufinancovány Evropskou unií a Národním Ústavem pro Výzkum a Vývoj.