MGRID – SYSTÉM PRO PODPORU ENERGETICKÝCH MIKROSÍTÍ

Globema nedávno získala grant, který je částečně financován ze strany EU, na vývoj systému MGrid – inovativního řešení pro návrh a monitorování energetických mikro sítí. Projekt je realizován v rámci programu “Innovative Economy”, který je spolufinancován Evropskou unií. Celková hodnota projektu, včetně smysluplných investic naší společnosti, přesahuje 1 milion euro. Cílem tohoto výzkumného projektu (průmyslový výzkum a vývoj) je získání znalostí a vývoj řady metod, které budou následně implementovány do systému MGrid během vývojové fáze. Projekt MGrid započal v lednu 2013 a měl by končit během roku 2015. Výzkumná fáze zahrnuje spolupráci s fakultou energetiky na Varšavské technické univerzitě.

klíčové funkce:

MGrid bude založen na nejnovějších technologiích, včetně systémů GIS.

  • Podpora pro návrh a správu mikro sítí – nástroje pro předpovědi, analýzy, simulace a optimalizaci
  • Optimální řízení mikro sítí založené na fixní spotřebě a výrobě elektrické energie
  • Splnění požadavků pro účast na moderním trhu s elektrickou energií
Některé z našich projektů jsou spolufinancovány Evropskou unií a Národním Ústavem pro Výzkum a Vývoj.

prozkoumejte naše řešení pro energetiku

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

24-2018-10-31-24-2018-10-16-24-2018-07-19-googlemapsplatfom

Řešení Google Maps Platform

Mobilní řešení Google Maps Platform

Mobile Data Collector

Řízení lidských zdrojů

Smallworld Electric Office

EL.GIS – SPRÁVA ELEKTRICKÉ SÍTĚ

ELGRID – OPTIMALIZACE ELEKTRICKÉ SÍTĚ

4RES – Plánování produkce z obnovitelných zdrojů

MGrid – Správa mikrosítí

iSKOL – Monitorování nadzemních vedení VVN

GE PowerOn Advantage