MGRID – SYSTÉM PRO PODPORU ENERGETICKÝCH MIKROSÍTÍ

Globema nedávno získala grant, který je částečně financován ze strany EU, na vývoj systému MGrid – inovativního řešení pro návrh a monitorování energetických mikro sítí. Projekt je realizován v rámci programu “Innovative Economy”, který je spolufinancován Evropskou unií. Celková hodnota projektu, včetně smysluplných investic naší společnosti, přesahuje 1 milion euro. Cílem tohoto výzkumného projektu (průmyslový výzkum a vývoj) je získání znalostí a vývoj řady metod, které budou následně implementovány do systému MGrid během vývojové fáze. Projekt MGrid započal v lednu 2013 a měl by končit během roku 2015. Výzkumná fáze zahrnuje spolupráci s fakultou energetiky na Varšavské technické univerzitě.

klíčové funkce:

MGrid bude založen na nejnovějších technologiích, včetně systémů GIS.

  • Podpora pro návrh a správu mikro sítí – nástroje pro předpovědi, analýzy, simulace a optimalizaci
  • Optimální řízení mikro sítí založené na fixní spotřebě a výrobě elektrické energie
  • Splnění požadavků pro účast na moderním trhu s elektrickou energií
Některé z našich projektů jsou spolufinancovány Evropskou unií a Národním Ústavem pro Výzkum a Vývoj.

prozkoumejte naše řešení pro energetiku

22-2020-10-05-SymPatia

Sympatia

Hydraulické výpočty pro teplovodní a vodovodní sítě

topologiann_divider

LOW-VOLTAGE TOPOLOGY

Efektivní sběr dat v terénu s využitím hlasového asistenta poháněného analýzou obrazu

LocDoc

Prostorová databáze dokumentů

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Evidence logické sítě (LNI)

GE Smallworld LNI

Google Maps Platform

Mobilní řešení Google Maps Platform

Mobile Data Collector

Správa sítí v telekomunikacích a veřejných službách

Řízení lidských zdrojů

Naše řešení založená na Google Maps

Smallworld Electric Office

Životní cyklus správy aktiv elektrických zařízení

EL.GIS

Správa elektrické sítě

ELGrid

Rozvoj, plánování a správa elektrické sítě

4RES

Prognózování, plánování a podpora řízení pro provozovatele OZE

MGrid

Systém pro správu mikrosítí

iSKOL

Monitorování nadzemních vedení VVN

GE PowerOn Advantage

Správa elektrických distribučních sítí