Pokud je geodetická nebo technická dokumentace Vaší sítě neúplná nebo zastaralá, stává se ze sběru dat o stovkách kilometrů sítě velká výzva. Je také velmi důležité zajistit pravidelné inspekce sítě v souladu s předpisy o údržbě. Globema nabízí inteligentní řešení pro sběr dat o síti přímo v terénu a pro provádění inspekcí: Mobile Data Collector (MDC).

Inventarizace, verifikace a inspekce sítí pro telekomunikace a utility

Mobile Data Collector [MDC] je samostatný nástroj, který slouží k vylepšení procesu inventarizace dat o sítích a infrastruktuře telekomunikačních a utilitních společností (hlavně energetika a plyn). Umožňuje terénním pracovníkům optimalizovat proces inventarizace sítě přímo v terénu. MDC má otevřenou architekturu a proto může podporovat spoustu GIS platforem (např.: Smallworld PNI, ESRI, Google Maps nebo Intergraph).

Klíčové funkce

  • Jednoduché a intuitivní ovládání
  • Funguje na noteboocích, smartphonech, tabletech a PDA
  • Synchronizace dat s různými GIS platformami
  • Podpora GPS
  • Plánování úkolů souvisejících s inventarizací

Přínosy

  • Eliminace papíru jako nositele zavádějících a chybných informací
  • Šetří čas a náklady při sběru dat
  • Zrychlení procesu sběru a inventarizace dat
  • Zvýšení kvality dat
  • Tvorba databáze přímo v terénu (vysoká spolehlivost)