schémata sítě pro PHYSICAL NETWORK INVENTORY (PNI)

Optical Network Atlas je modul, který rozšiřuje funkcionalitu systému Smallworld Physical Network Inventory o automatické generování schémat optických tras. Tento modul automaticky generuje snadno čitelnou dokumentaci všech prvků optické sítě, která je potřebná při rozšiřování sítě a její údržbě. Tato dokumentace může být jednoduše vytištěna a může sloužit jako papírová dokumentace. Schémata jsou generována pomocí dynamického trasování optických cest, které začínají v určeném místě nebo v optické spojce a dále používají vybrané optické kabely / vlákna nebo ODF stojany / porty. V průběhu procesu generování dokumentace jsou všechny její části rozděleny do jednotlivých stránek, což systému umožňuje prezentovat stejné výsledky pomocí různých výstupů (aplikace Smallworld, tištěná dokumentace, PDF).

klíčové funkce OPTICAL NETWORK ATLAS

  • Vizualizace optických tras na úrovni kabelů a jednotlivých lokalit
  • Detailní grafická reprezentace spojů vláken v ODF a uvnitř optických spojek
  • Detailní popis cílových zařízení optických tras
  • Rychlá navigace mezi zobrazenými síťovými prvky
  • Schémata jsou dostupná z PNI a je snadné je exportovat nebo vytisknout
  • Integrace s PRM (Physical Route Manager)
  • Podpora FTTx a pasivních optických sítí (Novinka!)

ONA v Network Inventory Gateway

Optical Network Atlas je dostupný i prostřednictvím aplikace Network Inventory Gateway (lehký klient pro PNI). Rozšíření ONA používá stejný engine jako plný ONA modul, který běží v těžkém klientu Smallworld. Tím je zajištěno, že schémata jsou naprosto identická na všech platformách.  Dostupnost schémat ONA prostřednictvím webového klienta usnadňuje přístup k datům z terénu, zefektivňuje plánování a údržbu sítě a umožňuje sdílet data se třetí stranou a s techniky v terénu.

přínosy 

  • Rychlé a efektivní generování diagramů, které vycházejí z aktuálních a přesných dat
  • Zkrácení času potřebného k vytištění dokumentace a sdílení schémat
  • Zvýšení produktivity zaměstnanců v terénu

PODÍVEJTE SE NA ROZŠÍŘENÍ PRO PNI

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas pro PNI

Physical Route Manager pro PNI

Optical Path Scheme pro PNI

Radio Network Inventory pro PNI

Cable TV Design pro PNI

Service Inventory pro PNI a LNI

Data Quality Tool pro Smallworld

Network Inventory Maintenance Support