generování schémat

optické sítě

Optical Path Scheme je modul, který rozšiřuje funkcionalitu systému Smallworld PNI o automatické generování schémat optických tras. Generovaná schémata reprezentují optickou síť na úrovni vláken. Schémata poskytují informace o počtu vláken, o délce optických drah, o propojeních v optických spojkách a o připojených portech. Takto generovaná schémata se dají velmi snadno vytisknout pomocí standardních nástrojů Smallworld.

Funkcionalita OPS podporuje klíčové podnikové procesy: plánování, připojování nových zákazníků, správu výpadků a údržbu celé sítě.

klíčové funkce modulu OPTICAL

PATH SCHEME

  • Vizualizace optické sítě na úrovni vláken
  • Grafická reprezentace propojení vláken uvnitř optických spojek
  • Barvení vláken a jejich seskupování
  • Vizualizace svazků

přínosy

  • Rychlá a efektivní generace diagramů založených na přesných a aktuálních datech
  • Redukce času potřebného k vytištění schémat nebo jejich sdílení
  • Zvýšení produktivity terénních pracovníků

PODÍVEJTE SE NA ROZŠÍŘENÍ PRO PNI

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas pro PNI

Physical Route Manager pro PNI

Optical Path Scheme pro PNI

Radio Network Inventory pro PNI

Cable TV Design pro PNI

Service Inventory pro PNI a LNI

Data Quality Tool pro Smallworld

Network Inventory Maintenance Support