generování schémat

optické sítě

Optical Path Scheme je modul, který rozšiřuje funkcionalitu systému Smallworld PNI o automatické generování schémat optických tras. Generovaná schémata reprezentují optickou síť na úrovni vláken. Schémata poskytují informace o počtu vláken, o délce optických drah, o propojeních v optických spojkách a o připojených portech. Takto generovaná schémata se dají velmi snadno vytisknout pomocí standardních nástrojů Smallworld.

Funkcionalita OPS podporuje klíčové podnikové procesy: plánování, připojování nových zákazníků, správu výpadků a údržbu celé sítě.

klíčové funkce modulu OPTICAL

PATH SCHEME

  • Vizualizace optické sítě na úrovni vláken
  • Grafická reprezentace propojení vláken uvnitř optických spojek
  • Barvení vláken a jejich seskupování
  • Vizualizace svazků

přínosy

  • Rychlá a efektivní generace diagramů založených na přesných a aktuálních datech
  • Redukce času potřebného k vytištění schémat nebo jejich sdílení
  • Zvýšení produktivity terénních pracovníků

PODÍVEJTE SE NA ROZŠÍŘENÍ PRO PNI

Data Center Manager pro evidenci fyzické sítě (PNI)

Evidence fyzické sítě (PNI)

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas pro PNI

Physical Route Manager pro PNI

Správa fyzických tras v přenosových sítích

Optical Path Scheme pro PNI

Generování schémat pro optickou síť

Radio Network Inventory pro PNI

Inventář rádiových věží a bezdrátových zařízení

Cable TV Design pro Smallworld PNI

Podpora návrhu koaxiální a optické sítě

Service Inventory pro PNI & LNI

Služby B2B v inventarizaci logické sítě

Data Quality Tool pro Smallworld GIS

Ověřování dat a práce s chybnými daty

Network Inventory Maintenance Support

Automatizované reportování